Hopp til innhold

Kirsti Nyerrød

Senior rådgiver, Bachelor i sykepleie med tillegg adm.ledelse organisasjonsutvikling

Bilde av Kirsti Nyerrød

Fagområder

Primærhelsetjeneste. Spesialisthelsetjeneste. Samhandling. pasientsikkerhet. Kvalitetsforbedring. Pasientflyt.

Faglig bakgrunn

Sykepleier med tilleggsutdanning i administarasjon, ledelse, organisasjonsutvikling, prosjektledelse.
Klinisk erfaringog ledererfaring fra sykehus, ulike kommunale instanser som hjemmesykepleie, institusjon, stabsfunksjon, tjenestekontor, utviklingsprosjekter, forbedringsprosjekter, samhandlingsprosjekter.

Kontakt

pasientforlop.no

Mobil: 482 75 883

Besøksadresse

Myrens verksted 3L, 0473 Oslo

Vis i kart