Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Bibliotek»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Bibliotek

Avdeling

Bibliotek

Bibliotek for helseforvaltinga og Rusfagsbiblioteket


Sjå biblioteket sine nettsider

Bibliotek for helseforvaltinga vart etablert 1.1 .2016 ved ei samling av biblioteka i helseforvaltinga.

Avdelinga yter forskingsstøtte for alle fagområda ved instituttet, gjev råd og rettleiing, og er samarbeidspartnar for prosjektleiarar og andre deltakarar i forskingsprosjekt.

Bibliotek for helseforvaltninga leverer bibliotektenester til tilsette i Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Statens legemiddelverk, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og Statens helsetilsyn.

Rusfagsbiblioteket er eit nasjonalt kompetansebibliotek for rusmiddelspørsmål særleg retta mot kommunar og regionale kompetansesentra på rusproblematikk.

Hovudoppgåver

  • Anskaffingar litteratur – boklån, artikkelbestillingar og bokinnkjøp
  • Gjere tilgjengeleg og halde ved like dei elektroniske ressursane til instituttet av tidsskrift og databasar
  • Litteratursøk – omfattande systematiske søk, og mindre søk
  • Bistand med EndNote og handtering av referanselister
  • Bistand i prosjekt frå oppstart til sluttresultat, publikasjon
  • Registrering og godkjenning av vitskaplege publikasjonar i CRIStin
  • Open Access – rettleiing, arkivering av fulltekstartiklar i Brage (FHIs opne institusjonsarkiv), BioMedCentral

Kontakt

Sentralbord: 21 07 70 00

Avdelingsdirektør

Wenche Jacobsen

Mobiltelefon: 96 22 75 84

Besøksadresse

Marcus Thranes gate 6

0473 Oslo

Vis i kart

Postadresse

Folkehelseinstituttet, Postboks 222 Skøyen

0213 Oslo

Vis i kart

Medarbeidere

Bilde av Wenche Jacobsen

Wenche Jacobsen

Avdelingsdirektør

M: 962 27 584

Bilde av Astrid Merete Nøstberg

Astrid Merete Nøstberg

Spesialbibliotekar, Cand. mag.

M: 984 99 334

Ansatt bilde

Bente Foss

Hovedbibliotekar

Ansatt bilde

Cecilie Underthun

Spesialbibliotekar, Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Tlf:

M: 477 01 165

Ansatt bilde

Grace Lubega

Spesialbibliotekar, Mastergrad i bibliotek- og informasjonsvitenskap (MSc)

Bilde av Marita Heintz

Marita Heintz

Hovedbibliotekar, Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap

M: 977 33 907

Ansatt bilde

Miriam Bakkeli

Hovedbibliotekar, Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Tlf:

M: 908 09 382

Ansatt bilde

Nataliya Byelyey

Spesialbibliotekar

Bilde av Ragnhild Agathe Tornes

Ragnhild Agathe Tornes

Hovedbibliotekar, Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap

M: 970 21 122

Ansatt bilde

Torunn Graftås

Spesialbibliotekar, Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap

M: 920 55 050

Bilde av Trude Anine Muggerud

Trude Anine Muggerud

Spesialbibliotekar, Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Tlf: