Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Fra teori til praksis: Implementering av EUs forordning om metodevurderinger»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Fra teori til praksis: Implementering av EUs forordning om metodevurderinger

Arrangement

Fra teori til praksis: Implementering av EUs forordning om metodevurderinger

Bli med på et halvdagsarrangement med interessenter med fokus på implementeringen av EUs HTA-forordning (Health Technology Assessment /metodevurderinger). Arrangementet vil samle sentrale interessenter fra de nordiske landene, inkludert nasjonale HTA-eksperter og representanter fra pasientforeninger, helsepersonell, vitenskapelige foreninger, industrirepresentanter, nasjonale beslutningstakere og regionale helsemyndigheter.

Bli med på et halvdagsarrangement med interessenter med fokus på implementeringen av EUs HTA-forordning (Health Technology Assessment /metodevurderinger). Arrangementet vil samle sentrale interessenter fra de nordiske landene, inkludert nasjonale HTA-eksperter og representanter fra pasientforeninger, helsepersonell, vitenskapelige foreninger, industrirepresentanter, nasjonale beslutningstakere og regionale helsemyndigheter.


11. mai | 2023

09.00-12.30
Seminar
Stockholm / Online
Foredragsholder: Stake holdere
Banner logoer HTA

Dette er en del av en serie regionale informasjonsarrangementer som skal organiseres i 2023 og 2024 over hele EU av EU-kommisjonens generaldirektorat for helse og mattrygghet og Heads of HTA Agencies Group (HAG, sammen med nasjonale HTA-byråer.

EUs Health Technology Assessment (HTA) Regulation (Den europeiske unions forordning om helseteknologivurdering (HTA))

På arrangementet i Stockholm vil EU-kommisjonen gi en oversikt over EUs nye HTA-forordning. Dette vil bli fulgt av paneldiskusjoner, med lokale eksperter som vil diskutere sentrale temaer knyttet til implementeringen av forskriften.

Panelene vil dekke følgende temaer, blant annet som skal diskuteres:

 • Forstå sentrale elementer i EUs HTA-forordning
 • Virkning av EUs HTA-forordning på metodevurderinger
 • Utfordringer og muligheter i implementeringsprosessen
 • Involvere interessenter i EUs HTA-implementering

Paneldiskusjonen vil åpne for spørsmål og svar og deltakelse fra publikum, med mulighet til å delta i gode diskusjoner.

Påmelding

Dette arrangementet er handler om det lokale perspektivet i de nordiske landene og interessenter fra Sverige, Finland, Danmark, Island og Norge vil bli prioritert som deltakere. Deltakere på stedet er allerede valgt ut og invitert, da antall plasser er svært begrenset.

Alle andre interessenter inviteres til å bli med på arrangementet online og registrere seg på https://hta-info-day.eu/ for å motta lenk til nettstrømming.

Noen spørsmål? Kontakt oss på

Arrangementet gjøres i samarbeid med:

 • SBU –Svensk byrå för utvärdering av helseteknologi og utvärdering av sosiale tjenester
 • TLV – Dental and Pharmaceutical Benefits Agency, Sverige
 • Det danske legemiddelverket
 • Sosial- og helsedepartementet, Finland
 • FIMEA – Det finske legemiddelverket
 • Helsedepartementet, Island
 • Folkehelseinstituttet
 • Statens legemiddelverk