Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Den 22. nasjonale helseøkonomikonferansen»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Den 22. nasjonale helseøkonomikonferansen

Arrangement

Den 22. nasjonale helseøkonomikonferansen

Det blir fire hovedsesjoner: Korona-pandemien, Primærhelsetjenester, Spesialisthelsetjenester og Legemidler.

Det blir fire hovedsesjoner: Korona-pandemien, Primærhelsetjenester, Spesialisthelsetjenester og Legemidler.


21. nov til 22. nov | 2022

10.15-15.15
Konferanse
Sundvolden hotel, Dronningveien 2, 3531 Krokkleiva

Den nasjonale helseøkonomikonferansen  har i over 20 år vært et årlig møtested mellom offentlig forvaltning, helseforetak, industri og apotek, helsepersonell og forskere.

Årets konferanse blir på Sundvolden hotell med Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo som teknisk arrangør. Programkomiteen består av medlemmer fra Folkehelseinstituttet, Universitetet i Tromsø, NTNU, Universitetet i Bergen, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo.

Tema

Det blir fire hovedtemaer: Korona-pandemien, Primærhelsetjenester, Spesialisthelsetjenester og Legemidler.

Tema 1: Spesialisthelsetjenesten

Et offentlig utvalg – Sykehusutvalget – ser for tiden på styringen av sykehusene. De skal bl.a. «vurdere tiltak for å redusere markedstenkningens plass i styringen av sykehusene». På oppdrag for Sykeutvalget gjør Helseøkonomisk analyse en gjennomgang av erfaringer med konkurranse og innsatsstyrt finansiering. Funnene fra denne studien presenteres og kommenteres på konferansen. Samtidig har regjeringen varslet at den ønsker å avvikle ordningen med Fritt behandlingsvalg (FBV). På konferansen presenteres og kommenteres viktige funn fra evalueringen av FBV.

Tema 2: Legemidler

Utvikling og markedsføring av dyre legemidler stiller den offentlige finansieringen av legemidler under press. Mange mener nye finansieringsmåter trengs – men hvilke er aktuelle og kan innebære forbedring? I denne sesjonen er det to deltemaer. Det første er den statlige anbudsordningen for innkjøp av legemidler. Det andre undertemaet er presisjonsmedisin og usikkerhet.

Tema 3: Primærhelsetjenester

Fastlegeordningen er populær i befolkningen samtidig som det er bekymring for rekruttering av fastleger under dagens rammevilkår. Denne sesjonen starter med Professor Kim Rose Olsen fra Syd-dansk universitet som vil beskrive danske reformer i organisering og finansiering av allmennlegetjenesten. Vi får også en gjennomgang av forskningen for å undersøke effektene av disse reformene. Sesjonens andre del starter med to innlegg om evalueringene av to sentrale forsøk i norsk primærhelsetjeneste: Forsøket med digital hjemmeoppfølging og forsøket med primærhelseteam. Innleggene blir kommentert og diskutert av norske beslutningstakere og fagpersoner.

Tema 4: Korona-pandemien

I denne sesjonen er temaet hvordan erfaringene fra korona-pandemien kan brukes til å forbedre håndteringen av neste pandemi. Spørsmål som blir stilt er: Koronakrise hos økonomene? Lærdommer for fremtidige analyser, beslutningsgrunnlag i en samfunnskrise: Lærdommer fra økonomiske utredninger og økonomisk evaluering av intervensjoner mot smittsomme sykdommer. Hvordan redusere gapet mellom teori og praksis?

Påmelding, program og praktiske opplysninger

Påmelding er bindende. Bekreftelse for påmelding sendes fortløpende. Det er begrenset antall plasser. Etter 7. oktober kan vi ikke garantere plass.

Programkomite

Tor Iversen, UiO

Jan Abel Olsen, UiT

Julie Riise, UiB

Olav Slåttebrekk, Helsedirektoratet

Anna Stoinska-Schneider, Folkehelseinstituttet

Spørsmål til arrangør