Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Om koronasertifikat – informasjon om kontrollsider og gyldighet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Om koronasertifikat – informasjon om kontrollsider og gyldighet

Artikkel

Om koronasertifikat – informasjon om kontrollsider og gyldighet

Koronasertifikatet brukes som dokumentasjon på nylig negativ test, vaksinasjonsstatus og nylig gjennomgått covid-19.

Koronasertifikatet brukes som dokumentasjon på nylig negativ test, vaksinasjonsstatus og nylig gjennomgått covid-19.


Innhold på denne siden

Koronasertifikatet består av to kontrollsider  

 • Norge: Kontrollside for bruk innenlands i Norge. Denne kontrollsiden viser minimalt av person- og helsedata. Kontrollsiden vil enten bli grønn eller rød, og dette beregnes automatisk på bakgrunn av dine registrerte testresultater og vaksineopplysninger.  
 • EU/ EØS: Kontrollside for bruk i utlandet og ved grensepassering til Norge og andre land. Kontrollsiden er alltid blå.

Grønn og rød kontrollside i koronasertifikatet gjelder kun for innenlands bruk i Norge. Grønn kontrollside betyr ikke at sertifikatet automatisk godtas i utlandet eller gir lettelser ved grensepassering.

Opplysningene i den blå EU/EØS-kontrollsiden brukes i utlandet og ved grensepassering. Du må selv sette deg inn i de reglene som gjelder der du skal bruke sertifikatet. Appene Re-Open EU eller Reiseklar kan være til hjelp.  

Kontrollside for bruk i utlandet og ved grensepassering

EU har lagt føringer for hvilke data som skal vises for å gi kontrollør mulighet til å avgjøre om du oppfyller kriteriene. Dette er grunnen til at QR-kodene i EU/ EØS-kontrollsiden og informasjonen i disse, gir kontrollør mer data om deg enn den norske kontrollsiden. 

Grensekontrollen i landet du skal reise inn i vil sjekke at sertifikatet inneholder det som kreves for innreise, eller om sertifikatet gir godkjenning for gjennomreise/ transittland. Dersom koronasertifikatet brukes for å styre adgangen til eksempelvis serveringssteder i landet du reiser til, vil kontrolløren sjekke at sertifikatet inneholder det som kreves for adgang.  

Selv om EU legger føringer, vil alle land bestemme sine egne kriterier for innreise og eventuelt innenlands bruk. For eksempel varierer det hvor mange dager de ulike landene krever det skal ha gått etter vaksinasjon med dose 2 av 2, om de gir lettelser etter dose 1 av 1, om de aksepterer kombinasjonen vaksine og koronasykdom, om det er tilstrekkelig med negativ test og i så fall hvor langt tilbake i tid testen kan være tatt. 

Hva inneholder EU/EØS kontrollsiden?

Under det blå feltet på kontrollsiden vises en QR-kode for hvert element der sertifikatet finner relevante data om deg (vaksine, negativ test og positiv test). Dersom du ikke bruker hurtigtilgangen i appen, men henter frem den komplette versjonen av sertifikatet i en nettleser kan du trykke på «Vis utskriftsvennlig side» under QR-kodene og finne de relevante dataene knyttet til henholdsvis vaksine, negativ test og gjennomgått koronasykdom. 

 Vaksiner

flytskjema gyldig koronasertifikat eu og eøs
Oversikt over hvilke vilkår som må oppfylles for gyldig koronasertifikat til bruk i EU og EØS. Flytskjema: FHI
 • Kun siste tellende vaksinedose vises, data om tidligere vaksinedoser er ikke tilgjengelige i sertifikatet.
 • Du kan se detaljert informasjon om vaksinen, vaksinasjonsdato og hvilket nummer dosen er i rekken.
 • EUs føring er at siste vaksinedose skal vises som en brøk. I grunnvaksinasjonen vises siste dose som 1 av 2, 2 av 2 eller 1 av 1 for å angi hvor mange doser personen har fått (teller), og forventet antall doser i vaksinasjonsserien (nevner). Ekstra doser etter standard grunnvaksinasjon oppfattes som oppfriskningsdoser og telleren vil øke med én for hver dose. Hvis du fikk status som grunnvaksinert etter 2 doser vil også nevneren øke med én for hver dose, mens nevneren forblir 1 dersom det kun krevdes 1 dose i grunnvaksinasjonen.
 • QR-kode for siste vaksinedose vises så snart dosen er registrert i SYSVAK
 • QR-koden for vaksine forsvinner ikke selv om de siste tilgjengelig vaksinasjonsopplysninger ikke nødvendigvis innfrir kravene der du skal bruke sertifikatet.
 • Fra 1. februar 2022 innførte EU en regel om at koronasertifikater basert på grunnvaksinasjon kun skal aksepteres av kontrollør i 270 dager etter den siste dosen. Dette gjelder kun personer over 18 år. Barn og unge under 18 har gyldig sertifikat i ubegrenset tid etter grunnvaksinasjon, og 270-dagers regelen gjelder ikke disse. Etter dette har du fortsatt en QR-kode som viser siste vaksinedose, selv om du ikke har fått en oppfriskningsdose.
 • Mer informasjon om hvordan dosen vises

Negativt prøvesvar

 • Et negativt prøvesvar fra PCR eller antigentest, vil vises hvis testen er tatt i løpet av siste 72 timer. Tidligere negative tester vil ikke vises. 

Positivt prøvesvar (nylig gjennomgått covid-19) 

 • Positivt prøvesvar fra PCR eller antigentest som er registrert i Norge vises fra 11-180 dager etter testen. 
 • Hvis du har testet positivt på nytt mer enn 60 dager etter den første testen, vil det nye prøvesvaret fremkomme etter 11 dager.
 • Resultat av selvtester vises ikke, selv ikke dersom resultatet er registrert i kommunens løsning for egenregistrering av selvtester.
 • Resultat av antistoffundersøkelser vises ikke.
 • Dersom du før en positiv test har et gyldig sertifikat basert på vaksine, vil dette ikke påvirkes av den positive testen. 

Kontrollside for bruk innenlands i Norge 

Det er utarbeidet ulike regler for koronasertifikatet som bestemmer om du får grønn eller rød kontrollside i det norske koronasertifikatet.  

Hvis den er grønn, er koronasertifikatet ditt gyldig, og vil godtas der det kreves koronasertifikat innenlands. Har du rød kontrollside er ikke koronasertifikatet ditt gyldig innenlands i Norge.

vilkår for gyldig koronasertifikat til bruk innenlands i Norge
Oversikt over vilkår for gyldig koronasertifikat til bruk innenlands i Norge. Flytskjema: FHI

Dette gir grønn kontrollside: 

 • Grunnvaksinert uten positivt prøvesvar:
  • Fra og med 7 dager etter siste dose med to-dose vaksine (2 av 2)
  • Fra og med 21 dager etter vaksinedose med én-dose vaksine (1 av 1)
  • Gyldighet i 270 dager for personer over 18 år 
  • Ubegrenset gyldighet for personer under 18 år 
 • Grunnvaksinert med positivt prøvesvar før første vaksinedose
  • Fra og med 7 dager etter siste dose hvis infeksjon inntrer minst 21 dager før vaksinasjon (1 av 1)
  • Gyldighet i 270 dager for personer over 18 år 
  • Ubegrenset gyldighet for personer under 18 år
 • Grunnvaksinert med positivt prøvesvar etter første vaksinedose
  • Fra og med 11 dager etter positivt prøvesvar hvis infeksjon inntrer mer enn 21 dager etter vaksinasjon (1 av 1)
  • Gyldighet i 270 dager for personer over 18 år 
  • Ubegrenset gyldighet for personer under 18 år
 • Oppfriskningsvaksinert
  • Fra og med 0 dager etter siste oppfriskningsdose
  • Gyldighet på ubestemt tid
 • Positivt prøvesvar 
  • Fra og med 11 dager etter positivt prøvesvar. Dette er dokumentert med enten PCR, tilsvarende laboratorieanalyse eller antigen hurtigtest
  • Gyldighet i 180 dager

Dette gir rød kontrollside: 

Tilfredsstiller du ingen av kravene til grønn kontrollside, vil du ha rød kontrollside. Negativt prøvesvar har ingen innvirkning på nasjonal kontrollside. Eksempler på hva som kan gi rød kontrollside.

 • Du er delvaksinert (vises som 1 av 2)
 • Du er uvaksinert
 • Du er over 18 år, ikke oppfriskningsvaksinert, og det har gått mer enn 270 dager etter siste dose i grunnvaksinasjonen. 
 • Du har et positivt prøvesvar som kun er selvtest eller antistofftest 
 • Du har ikke et positivt prøvesvar siste 11 til 180 dager 

Feil eller mangler i koronasertifikatet?

Dersom opplysninger mangler eller er feil i ditt koronasertifikat, kan sertifikatet være ugyldig når du skal bruke det. Finner du feil eller mangelfulle vaksinasjonsopplysninger eller testresultater i sertifikatet, må du først kontrollere om vaksinasjonsstatus mangler i Vaksinevisningen eller Helseregistre og testresultat i Prøvesvarvisningen på Helsenorge.no. Dersom det feil eller mangelfulle opplysninger også her, kan du ta kontakt med stedet der du har blitt vaksinert eller testet, for å få rettet dette.  

Gyldighet for sertifikatet 

Koronasertifikatet har en teknisk gyldighet på 90 dager. Det innebærer at dato for gyldig til aldri vil overstige 90 dager fra dagens dato dersom man henter sertifikatet digitalt fra Helsenorge, eller fra datoen det ble skrevet ut. Den tekniske gyldigheten beregnes fra dato for nedlastning eller utskrift og kan enkelt forlenges ved å laste ned eller bestille et nytt sertifikat. FHI minner digitale brukere om at det er mulig å laste sertifikatet ned på mobilen eller å skrive sertifikatet ut.  Da er du sikret tilgang selv om det skulle oppstå nedetid ved helsenorge.no eller andre digitale tjenester som BankID.

«Gyldig til»-datoen kan være kortere. Negativ test gir kun et gyldig EU-sertifikat i 72 timer fra testtidspunkt. For sertifikat basert på gjennomgått koronasykdom vil gyldig til dato vise den tekniske gyldigheten på 90 dager med mindre det er under 90 dager til gyldigheten for gjennomgått koronasykdom utløper, som er 180 dager fra testdato. Sertifikat basert på vaksine vil alltid vise teknisk gyldighet, og man selv sjekke at sertifikatet er gyldig for den bruken man trenger den til.  

Historikk

07.10.2021: Stor tekstendring iht. avvikling av det nasjonale koronasertifikatet.

24.09.2021: Presisert at EU-sertifikat for immunitet er gyldig først 10 dager etter positiv test.

10.08.2021: Små endringer i tekst for å tydeliggjøre at kontrollside som brukes ved innreise til Norge og ved reiser til andre EU/EØS-land er blå, og at opplysningene i den blå EU/EØS-kontrollsiden brukes ved innreise til Norge og ved reiser til andre EU/EØS-land.

21.07.2021: På grunn av feil tilbakestilles informasjon om at antistofftester må tas senest dagen før første vaksinedose. Gjeldende informasjon er at antistofftesten må tas senest samme dag som første vaksinedose settes.

21.07.2021: i avsnittet "Regler for vaksinasjon" endret setningen "Antistofftest må tas senest samme dag som første vaksinasjon" til "Antistofftest må tas senest dagen før første vaksinasjon."

08.07.2021: Lagt inn informasjonsark på flere ulike språk.

10. juni 2021: Lagt til i ingress og første avsnitt at grønt og rødt lys kun gjelder for innenlandsbruk i Norge. Det er opplysningene i utvidet kontrollside som blir kontrollert ved innreise. 

8. juni 2021: Lagt til at gyldighet av selve sertifikatet til enhver tid er 90 dager frem i tid i kulepunktene som angir at du ikke har noen sluttdato for grønt lys. 

11. juli 2021: Endret fra utvidet kontrollside til EU/ EØS kontrollside. Endret informasjon om antistofftest.

15. juli 2021: Endret del av gyldighet for sertifikatet.

23. august 2021: Presisert at oversatte tekster kan fravike noe i innhold fra bokmål, nynorsk og engelsk.

30. august 2021: Små justeringer i tekst, samt endret forklaring om vedvarende grønt sertifikat når 2. dose gis innenfor de 14 ukene som gir beskyttelse.

12. september 2021: Oppdatert om forlengelse av immunitet.

01. oktober 2021: Oppdatert informasjon knyttet til endringer i tellemåte.

10. november 2021: Oppdatert til 3 av 3.

23. november 2021: Oppdaterte informasjon om innenlands bruk av koronasertifikat og endringer i test.

30. november 2021: Lagt til informasjon om norsk kontrollside og regler for gyldig sertifikat i Norge.

06. desember 2021: Små justeringer i teksten. Omstrukturert opplisting av regler.

08.02.2022: Endringer knyttet til gyldighetsperiode på vaksinasjon og fjerning av negativ test.

07.04.2022: Endringer knyttet til unntak for barn under 18 år om 270 dager regel om gyldighet etter grunnvaksinasojn.

28.04.2022: Lagt til informasjon om anbefaling til å ta utskrift.