Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Om koronasertifikat»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Om koronasertifikat

Artikkel

Om koronasertifikat

Koronasertifikatet skal vise at det er lite sannsynlig at du er smitteførende med SARS-CoV2. Dette vises gjennom nylig negativ test, vaksine eller immunitet etter å ha hatt koronasykdom. Når vi er i normal hverdag med økt beredskap, er det ikke lenger behov for å bruke koronasertifikatet innenlands. Den nasjonale kontrollsiden skjules derfor fra 7. oktober klokken 14.00. EU/EØS-delen av koronasertifikatet beholdes og brukes fortsatt på grensen ved reise inn til Norge og ved reiser til andre land i Europa.

Koronasertifikatet skal vise at det er lite sannsynlig at du er smitteførende med SARS-CoV2. Dette vises gjennom nylig negativ test, vaksine eller immunitet etter å ha hatt koronasykdom. Når vi er i normal hverdag med økt beredskap, er det ikke lenger behov for å bruke koronasertifikatet innenlands. Den nasjonale kontrollsiden skjules derfor fra 7. oktober klokken 14.00. EU/EØS-delen av koronasertifikatet beholdes og brukes fortsatt på grensen ved reise inn til Norge og ved reiser til andre land i Europa.


Innhold på denne siden

Kontrollside for grensepassering og internasjonal bruk

Når du logger deg inn på Helsenorge velger du Koronasertifikat og «Vis kontrollside». Koronasertifikatets kontrollside for fremvisning i utlandet og ved grensepasseringer er blå og merket EU/EØS.

EU har laget føringer for hvilke data som skal vises, men hvert land i EU beslutter egne regler og på nettsiden Re-open EU kan du søke opp reisereglene mellom landene i EU. Her vises også smittesituasjonen i landene. Informasjonen oppdateres kontinuerlig, og er tilgjengelig på 24 språk.

Du må selv sette deg inn i de reglene som gjelder der du skal bruke sertifikatet, for eksempel reglene i land du skal reise til. Grensekontrollen i landet du skal reise inn i vil sjekke at sertifikatet inneholder det som kreves for innreise, eller om sertifikatet gir godkjenning for gjennomreise/ transittland. For eksempel varierer det hvor mange dager de ulike landene krever det skal ha gått etter vaksinasjon med dose 2 av 2, om de gir lettelser etter dose 1 av 1, om de aksepterer kombinasjonen vaksine og koronasykdom, og om det er tilstrekkelig med negativ test.

Hva inneholder EU/EØS kontrollsiden?

Under det blå feltet på kontrollsiden vises en QR-kode for hvert element der sertifikatet finner relevante data om deg. Under QR-kodene kan du trykke på «Vis utskriftsvennlig side» og finne de relevante dataene knyttet til henholdsvis vaksine, negativ test og gjennomgått koronasykdom.

 Vaksiner 

  • Kun siste tellende vaksinedose vises, data om tidligere vaksinedoser er ikke tilgjengelige i sertifikatet. Man kan se detaljert informasjon om vaksinetypen, vaksinasjonsdato og denne vaksinedosens plassering i en serie. EUs føring er at siste vaksinedose skal vises som en brøk (1/2, 2/2) for å angi hvor mange doser personen har fått (teller), og hvor mange doser personen skal få for å anses som fullvaksinert (nevner).

Negative tester 

  • Et negativt testresultat fra PCR eller antigentest, vil vises hvis testen er tatt i løpet av siste 7 døgn, og det ikke er registrert positive testresultater i samme periode. Tidligere negative tester vil ikke vises. Merk at det vil variere fra land til land hvor lenge et negativt resultat godkjennes, og at dette som regel vil være betydelig kortere enn 7 dager.

Immunitet etter å ha hatt koronasykdom 

  • Hvis du er beskyttet etter å ha hatt koronasykdom, vil prøvesvar fra PCR eller antigentest som er registrert i Norge da du testet positivt vises.
  • Hvis du har testet positivt på nytt mer enn 3 måneder etter den første testen, vil det nye prøvesvaret vises. Prøvesvaret vises først 10 dager etter den positive testen.
  • Resultat som er mer enn 180 dager gammelt vil ikke lenger vises i sertifikatet. Resultat av antistoffundersøkelser vises ikke. 

Feil eller mangler i koronasertifikatet?

Dersom opplysninger mangler eller er feil i ditt koronasertifikat, kan sertifikatet være ugyldig når du skal bruke det. Finner du feil eller mangelfulle vaksinasjonsopplysninger eller testresultater i sertifikatet, må du først kontrollere om vaksinasjonsstatus mangler i Vaksinevisningen eller Helseregistre og testresultat i Prøvesvarvisningen på Helsenorge.no. Dersom det feil eller mangelfulle opplysninger også her, kan du ta kontakt med stedet der du har blitt vaksinert eller testet, for å få rettet dette.  

Gyldighet for sertifikatet

Du vil få et gyldig sertifikat hvis en av de tre komponentene (vaksinasjon, immunitet eller negativt prøvesvar) oppfyller kravene i regelsettet. Den komponenten med lengst varighet vil gjelde. Det er forskjell på hva som gir et gyldig sertifikat, og hvor lenge sertifikatet er gyldig (teknisk gyldighet).

Koronasertifikatet kan lastes ned og brukes uten nett-tilgang eller skrives ut og brukes på papir. Både digitale og analoge versjoner av sertifikatet har en begrenset varighet (teknisk gyldighet) på inntil 90 dager fram i tid. Det betyr ikke at du som har status beskyttet eller fullvaksinert kun har immunologisk beskyttelse i 90 dager etter sykdom eller vaksinasjon. Du må bare hente et nytt sertifikat (online i appen, laste ned eller skrive ut en papirversjon). Det er ingen begrensninger i hvor ofte du kan hente et nytt sertifikat, og det gjør ingenting om det går litt tid fra utløpsdatoen til du henter et nytt sertifikat.

Grunnen til at koronasertifikatet kun er gyldig 90 dager frem i tid er for å unngå misbruk, og sørge for at sertifikatene stemmer overens med kunnskapen vi til enhver tid har om viruset, immunitet og vaksiner.

Historikk

07.10.2021: Stor tekstendring iht. avvikling av det nasjonale koronasertifikatet.

24.09.2021: Presisert at EU-sertifikat for immunitet er gyldig først 10 dager etter positiv test.

10.08.2021: Små endringer i tekst for å tydeliggjøre at kontrollside som brukes ved innreise til Norge og ved reiser til andre EU/EØS-land er blå, og at opplysningene i den blå EU/EØS-kontrollsiden brukes ved innreise til Norge og ved reiser til andre EU/EØS-land.

21.07.2021: På grunn av feil tilbakestilles informasjon om at antistofftester må tas senest dagen før første vaksinedose. Gjeldende informasjon er at antistofftesten må tas senest samme dag som første vaksinedose settes.

21.07.2021: i avsnittet "Regler for vaksinasjon" endret setningen "Antistofftest må tas senest samme dag som første vaksinasjon" til "Antistofftest må tas senest dagen før første vaksinasjon."

08.07.2021: Lagt inn informasjonsark på flere ulike språk.

10. juni 2021: Lagt til i ingress og første avsnitt at grønt og rødt lys kun gjelder for innenlandsbruk i Norge. Det er opplysningene i utvidet kontrollside som blir kontrollert ved innreise. 

8. juni 2021: Lagt til at gyldighet av selve sertifikatet til enhver tid er 90 dager frem i tid i kulepunktene som angir at du ikke har noen sluttdato for grønt lys. 

11. juli 2021: Endret fra utvidet kontrollside til EU/ EØS kontrollside. Endret informasjon om antistofftest.

15. juli 2021: Endret del av gyldighet for sertifikatet.

23. august 2021: Presisert at oversatte tekster kan fravike noe i innhold fra bokmål, nynorsk og engelsk.

30. august 2021: Små justeringer i tekst, samt endret forklaring om vedvarende grønt sertifikat når 2. dose gis innenfor de 14 ukene som gir beskyttelse.

12. september 2021: Oppdatert om forlengelse av immunitet.

01.10 2021: Oppdatert informasjon knyttet til endringer i tellemåte.