Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Om koronasertifikat –informasjon om kontrollsider og regler for gyldighet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Om koronasertifikat –informasjon om kontrollsider og regler for gyldighet

Artikkel

Om koronasertifikat –informasjon om kontrollsider og regler for gyldighet

Koronasertifikatet skal vise at det er lite sannsynlig at du er smitteførende med SARS-CoV2. Dette vises gjennom nylig negativ test, vaksinasjon eller immunitet etter å ha hatt koronasykdom. Koronasertifikatet består av to kontrollsider -en for fremvisning innenlands i kommuner som har tatt koronasertifikatet i bruk, og en for fremvisning i utlandet og ved grensepassering.

Koronasertifikatet skal vise at det er lite sannsynlig at du er smitteførende med SARS-CoV2. Dette vises gjennom nylig negativ test, vaksinasjon eller immunitet etter å ha hatt koronasykdom. Koronasertifikatet består av to kontrollsider -en for fremvisning innenlands i kommuner som har tatt koronasertifikatet i bruk, og en for fremvisning i utlandet og ved grensepassering.


Innhold på denne siden

Koronasertifikatet består av to kontrollsider  

 • Norge: Kontrollside for bruk innenlands i Norge. Denne kontrollsiden viser minimalt av person- og helsedata. Kontrollsiden vil enten bli grønn eller rød, og dette beregnes automatisk på bakgrunn av dine registrerte testresultater og vaksineopplysninger.  
 • EU/ EØS: Kontrollside for bruk i utlandet og ved grensepassering til Norge og andre land. Kontrollsiden er alltid blå.

Grønn og rød kontrollside i koronasertifikatet gjelder kun for innenlands bruk i Norge. Grønn kontrollside betyr ikke at sertifikatet automatisk gir deg adgang i utlandet eller ved grensepassering. Opplysningene i den blå EU/EØS-kontrollsiden brukes i utlandet og ved grensepassering.

Kontrollside for bruk innenlands i Norge 

Når du logger deg inn på Helsenorge velger du Koronasertifikat og «Vis kontrollside». For fremvisning av kontrollside i Norge velg «Kontroll i Norge» for å komme til riktig kontrollside. Denne skal vises frem innenlands i kommuner som har tatt koronasertifikatet i bruk.  

Det er utarbeidet ulike regler for koronasertifikatet som bestemmer om du får grønn eller rød kontrollside i det norske koronasertifikatet.  

Hvis den er grønn, er koronasertifikatet ditt gyldig, og vil gi adgang der det kreves koronasertifikat innenlands. Har du rød kontrollside er ikke koronasertifikatet ditt gyldig innenlands i Norge.

De medisinske reglene for hva som gir lettelser innenlands er like for de kommunene som har tatt koronasertifikat i bruk. Den enkelte kommune må selv redegjøre for hvilke steder man må fremvise koronasertifikat for å få tilgang.   

Dette gir grønn kontrollside: 

 • Status som fullvaksinert* (vises som 1 av 1, 2 av 2, 3 av 3), 

og/ eller

 • Negativ test i 48 timer fra prøvetakingstidspunkt,

og/ eller

 • Hvis du har hatt koronasykdom og dette er dokumentert med enten PCR, tilsvarende laboratorieanalyse eller antigen hurtigtest, gir det grønn kontrollside fra 11 til 180 dager fra positiv test. 

Dette gir rød kontrollside: 

 • Status som delvaksinert* (vises som 1 av 2), eller ikke er vaksinert.

OG en av følgende: 

 • Din negative test er tatt for mer enn 48 timer siden  
 • Du har kun tatt selvtest eller antistofftest 
 • Har en positiv test tatt for mindre enn 11 dager  siden 
 • Har en positiv test tatt for mer enn 180 dager siden og du ikke har en nylig negativ test 

 *Hvem som regnes som fullvaksinert og delvaksinert, beskrives her.

Kontrollside for bruk i utlandet og ved grensepassering 

Når du logger deg inn på Helsenorge velger du Koronasertifikat og «Vis kontrollside». Velg «Grensepassering EU/ EØS» for å komme til kontrollsiden for fremvisning i utlandet og ved grensepasseringer. Denne er blå og merket EU/EØS. 

EU har laget føringer for hvilke data som skal vises for å gi kontrollør mulighet til å avgjøre om du oppfyller kriteriene, men alle land beslutter egne regler. Du må selv sette deg inn i de reglene som gjelder der du skal bruke sertifikatet. Appene Re-Open EU eller Reiseklar kan være til hjelp.  

Grensekontrollen i landet du skal reise inn i vil sjekke at sertifikatet inneholder det som kreves for innreise, eller om sertifikatet gir godkjenning for gjennomreise/ transittland. Dersom koronasertifikatet brukes for å styre adgangen til eksempelvis serveringssteder i landet du reiser til, vil kontrolløren sjekke at sertifikatet inneholder det som kreves for adgang.  

For eksempel varierer det hvor mange dager de ulike landene krever det skal ha gått etter vaksinasjon med dose 2 av 2, om de gir lettelser etter dose 1 av 1, om de aksepterer kombinasjonen vaksine og koronasykdom, om det er tilstrekkelig med negativ test og i så fall hvor langt tilbake i tid testen kan være tatt. 

Hva inneholder EU/EØS kontrollsiden?

Under det blå feltet på kontrollsiden vises en QR-kode for hvert element der sertifikatet finner relevante data om deg. Under QR-kodene kan du trykke på «Vis utskriftsvennlig side» og finne de relevante dataene knyttet til henholdsvis vaksine, negativ test og gjennomgått koronasykdom. 

 Vaksiner 

 • Kun siste tellende vaksinedose vises, data om tidligere vaksinedoser er ikke tilgjengelige i sertifikatet. Man kan se detaljert informasjon om vaksinetypen, vaksinasjonsdato og denne vaksinedosens plassering i en serie. EUs føring er at siste vaksinedose skal vises som en brøk (1 av 2, 2 av 2, 3 av 3) for å angi hvor mange doser personen har fått (teller), og totalt antall doser i vaksinasjonsserien (nevner).  
 • Mer informasjon om hvordan dosen vises

Negative tester 

 • Et negativt testresultat fra PCR eller antigentest, vil vises hvis testen er tatt i løpet av siste 72 timer. Tidligere negative tester vil ikke vises. 

Immunitet etter å ha hatt koronasykdom 

 • Hvis du er beskyttet etter å ha hatt koronasykdom, vil prøvesvar fra PCR eller antigentest som er registrert i Norge da du testet positivt vises fra 11-180 dager etter testen. Hvis du har testet positivt på nytt mer enn 3 måneder etter den første testen, vil det nye prøvesvaret vises.  
 •  Resultat av antistoffundersøkelser vises ikke.  

Feil eller mangler i koronasertifikatet?

Dersom opplysninger mangler eller er feil i ditt koronasertifikat, kan sertifikatet være ugyldig når du skal bruke det. Finner du feil eller mangelfulle vaksinasjonsopplysninger eller testresultater i sertifikatet, må du først kontrollere om vaksinasjonsstatus mangler i Vaksinevisningen eller Helseregistre og testresultat i Prøvesvarvisningen på Helsenorge.no. Dersom det feil eller mangelfulle opplysninger også her, kan du ta kontakt med stedet der du har blitt vaksinert eller testet, for å få rettet dette.  

Gyldighet for sertifikatet

Koronasertifikatet innenlands i Norge er gyldig, og du får en grønn kontrollside hvis enten vaksinasjon, immunitet eller negativt prøvesvar oppfyller kravene i regelsettet. Får du grønn kontrollside på flere av disse, vil den med lengst varighet gjelde. Det er forskjell på hva som gir et gyldig sertifikat (grønn kontrollside), og hvor lenge sertifikatet er gyldig (teknisk gyldighet).  

På sertifikatet er det angitt en “gyldig til”-dato. Denne forteller hvor lenge sertifikatet kan brukes. Dette kan begrenses av reglene som ligger til grunn (for eksempel 180 dager etter positiv test), men det vil uansett begrenses av den tekniske gyldigheten som er 90 dager frem i tid både for digitale og analoge versjoner av sertifikatet.

Det betyr ikke at du som har status beskyttet eller fullvaksinert kun har immunologisk beskyttelse i 90 dager etter sykdom eller vaksinasjon. Du må bare hente et nytt sertifikat (online i appen, laste ned eller skrive ut en papirversjon) etter 90 dager. Det er ingen begrensninger i hvor ofte du kan hente et nytt sertifikat, og det gjør ingenting om det går litt tid fra utløpsdatoen til du henter et nytt sertifikat.

Grunnen til at koronasertifikatets tekniske gyldighet kun er 90 dager frem i tid er for å unngå misbruk, og sørge for at sertifikatene stemmer overens med kunnskapen vi til enhver tid har om viruset, immunitet og vaksiner.

Historikk

07.10.2021: Stor tekstendring iht. avvikling av det nasjonale koronasertifikatet.

24.09.2021: Presisert at EU-sertifikat for immunitet er gyldig først 10 dager etter positiv test.

10.08.2021: Små endringer i tekst for å tydeliggjøre at kontrollside som brukes ved innreise til Norge og ved reiser til andre EU/EØS-land er blå, og at opplysningene i den blå EU/EØS-kontrollsiden brukes ved innreise til Norge og ved reiser til andre EU/EØS-land.

21.07.2021: På grunn av feil tilbakestilles informasjon om at antistofftester må tas senest dagen før første vaksinedose. Gjeldende informasjon er at antistofftesten må tas senest samme dag som første vaksinedose settes.

21.07.2021: i avsnittet "Regler for vaksinasjon" endret setningen "Antistofftest må tas senest samme dag som første vaksinasjon" til "Antistofftest må tas senest dagen før første vaksinasjon."

08.07.2021: Lagt inn informasjonsark på flere ulike språk.

10. juni 2021: Lagt til i ingress og første avsnitt at grønt og rødt lys kun gjelder for innenlandsbruk i Norge. Det er opplysningene i utvidet kontrollside som blir kontrollert ved innreise. 

8. juni 2021: Lagt til at gyldighet av selve sertifikatet til enhver tid er 90 dager frem i tid i kulepunktene som angir at du ikke har noen sluttdato for grønt lys. 

11. juli 2021: Endret fra utvidet kontrollside til EU/ EØS kontrollside. Endret informasjon om antistofftest.

15. juli 2021: Endret del av gyldighet for sertifikatet.

23. august 2021: Presisert at oversatte tekster kan fravike noe i innhold fra bokmål, nynorsk og engelsk.

30. august 2021: Små justeringer i tekst, samt endret forklaring om vedvarende grønt sertifikat når 2. dose gis innenfor de 14 ukene som gir beskyttelse.

12. september 2021: Oppdatert om forlengelse av immunitet.

01. oktober 2021: Oppdatert informasjon knyttet til endringer i tellemåte.

10. november 2021: Oppdatert til 3 av 3.

23. november 2021: Oppdaterte informasjon om innenlands bruk av koronasertifikat og endringer i test.

30. november 2021: Lagt til informasjon om norsk kontrollside og regler for gyldig sertifikat i Norge.

06. desember 2021: Små justeringer i teksten. Omstrukturert opplisting av regler.