Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Vaksinering med tredje dose mot covid-19 ga færre allmennlegebesøk»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Vaksinering med tredje dose mot covid-19 ga færre allmennlegebesøk

Nyhet

Vaksinering med tredje dose mot covid-19 ga færre allmennlegebesøk

En tredje dose av SARS-CoV-2 mRNA vaksine som settes mellom 20 og 30 uker etter andre dose kan redusere nyoppståtte plager som registreres hos allmennlegen. Det viser en ny artikkel som forskere ved FHI har publisert i tidsskriftet BMC Medicine.

Bilde av stikk med sprøyte i arm
Vaksinering med tredje dose mot covid-19 kan redusere antall legebesøk. Colourbox

En tredje dose av SARS-CoV-2 mRNA vaksine som settes mellom 20 og 30 uker etter andre dose kan redusere nyoppståtte plager som registreres hos allmennlegen. Det viser en ny artikkel som forskere ved FHI har publisert i tidsskriftet BMC Medicine.


Det er kjent at ekstra vaksinedoser kan beskytte mot alvorlig covid-19 sykdom. Mindre kjent er hvorvidt vaksinering kan beskytte mot mildere plager som typisk ses hos fastlegen, slik som hoste, utmattelse og muskelskjelettsmerter.

Nå har forskere ved blant annet FHI sammenlignet forekomsten av legemeldte plager blant 315 650 nordmenn som fikk tredje dose med samme antall nordmenn som fikk andre dose. Gruppene var identiske på en rekke variabler, bortsett fra vaksinestatus. De ble fulgt i opptil 90 dager etter vaksinedatoen.

– Vi fant at antallet plager sett hos allmennlegen var lavere blant de som fikk tre doser, enn blant de som fikk to doser, forteller Karin Magnusson, seniorforsker ved FHI, som har ledet studien.

Plagene som ble undersøkt var utmattelse, hoste, muskelskjelettsmerter, hjertebank, kortpustethet og hukommelsesforstyrrelser. Plagene kunne oppstå uansett årsak, som en vaksinebivirkning eller som en følge av covid-19. Blant de tredje-dose-vaksinerte i alderen 18 til 44 år, var det om lag 30 til 460 færre individer med disse plagene enn det var blant andre-dose-vaksinerte, per 100 000.

Tredje dose kan redusere antall legebesøk

– Funnene våre kan bety at vaksinering med tredje dose vil redusere antall allmennlegebesøk uansett årsak for disse plagene. De kan også bety at eventuelle vaksinebivirkninger ikke leder til flere allmennlegebesøk. Studien utgjør med dette en del av kunnskapsgrunnlaget i nåværende og fremtidige spørsmål om ekstra vaksinedoser, for eksempel hvorvidt en 4., 5. eller 6. dose skal tilbys, forteller Magnusson. 

Forskerne studerte også kun covid-19 relaterte plager, isolert sett. Forskjellene her var mindre i absolutte tall, men større relativt sett, og varierte mellom 30 og 102 per 100 000 individer for utmattelse, muskelskjelettsmerter, hoste og kortpustethet. For hjertebank og hukommelsesforstyrrelser var det få eller ingen forskjeller (0 til 8 per 100 000).

Trenger mer forskning på effekten av vaksine på senfølger av covid-19

– Studien viser at vaksinering med tredje dose kan være effektivt ikke bare mot alvorlig sykdom, men også mot mange av allmennlegemeldte covid-19 relaterte plager som er akutte eller sub-akutte. Gitt tidligere forskning kan vi derfor også anta en viss effekt på mer kroniske covid-19 relaterte plager. Men dette hjelper jo lite for personer som er vaksinerte og likevel har langvarige senfølger av gjennomgått infeksjon. Vi trenger mer forskning på forebygging av senfølger etter covid-19, avslutter Magnusson.

Estimatene over gjelder alle for aldersgruppen 18-44 år. For gruppen 45-70 år var funnene de samme, men noe mer usikre.

 

Fakta om studien:

  • Referanse: Fredrik Methi, Jon Michael Gran, Morten Valberg, Jonas Kinge, Kjetil Telle, Karin Magnusson. Third dose mRNA vaccination against SARS-CoV-2 reduces medical complaints seen in primary care: a matched cohort study. BMC Med 21, 157 (2023). https://doi.org/10.1186/s12916-023-02870-2
  • Studien er et samarbeid mellom forskere ved FHI og forskere ved Oslo senter for biostatistikk og epidemiologi, Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus.
  • Studien benyttet data fra Beredskapsregisteret for COVID-19.
  • Studien er en registerbasert studie av 631 300 nordmenn i alderen 18-70 år som ble vaksinert med tredje dose eller ikke i perioden 1. januar til 13. september 2021.
  • Eligible individer var de som var vaksinert med andre dose, som ikke hadde en positiv SARS-CoV-2 test etter andre dose, som ikke ble innlagt, døde eller emigrerte etter andre dose og/eller som hadde en av hovedutfallsmålene etter andre dose.
  • Eligible individer ble matchet longitudinelt, dag for dag, på følgende variabler: kalenderuke for andre dose, alder, kjønn, utdanningsnivå, fødeland, antall primærhelsetjenestebesøk uansett årsak 2017-19, antall innleggelser på sykehus siden 1. januar 2020, positiv test før andre dose, testaktivitet for SARS-CoV-2 viruset i 2020, antall komorbiditeter.
  • Plagene ble identifisert ved hjelp av diagnosekoder rapportert av fastleger og av legevakt.
  • Analysene ble delt inn i to grupper, i tråd med aldersbestemte vaksineanbefalinger i Norge: 18-44 år og 46-70 år.

Forskere ved FHI har per nå ikke laget noen systematisk oversikt over effekten av vaksinering på milde akutte, sub-akutte eller kroniske plager eller følger etter covid-19. En nylig publisert systematisk oversikt utført i Australia kan leses her: Byambasuren O, Stehlik P, Clark J, Alcorn K, Glasziou P. Effect of covid-19 vaccination on long covid: systematic review. BMJ Med. 2023 Feb 1;2(1):e000385. doi: 10.1136/bmjmed-2022-000385