Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Oppvekstprofiler 2023 for kommuner og bydeler er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Oppvekstprofiler 2023 for kommuner og bydeler er publisert

Nyhet

Oppvekstprofiler 2023 for kommuner og bydeler er publisert

Oppvekstprofilene for den enkelte kommune og bydelene i de fire største byene er klare til å tas i bruk. Finn ut hvordan din kommune har klart seg gjennom pandemien.

oppvekst_temalogo-02.png

Oppvekstprofilene for den enkelte kommune og bydelene i de fire største byene er klare til å tas i bruk. Finn ut hvordan din kommune har klart seg gjennom pandemien.


Årets tema for Oppvekstprofilene er Barn og unges vei gjennom pandemien: Hva har vi lært? Profilene kan benyttes i planleggingen av barn og unges oppvekstmiljø.  

Profilene er tilgjengelige på denne nettsiden: 

Oppvekstprofilene serverer statistikk fra ulike sektorer samlet på ett sted, og gir en god pekepinn på hvordan oppvekstsvilkårene er i de ulike kommunene. Datamaterialet gjør det mulig å sammenligne egen kommune med landsnivået og andre kommuner. Ved å sammenligne nivåer av relevante indikatorer fra før, under og etter pandemien kan kommunene få en indikasjon på hvordan barn og unge har hatt det gjennom pandemien i sin kommune. Alle kommunene har egne profiler, det samme gjelder de ulike bydelene i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. 

– Oppvekstprofilene er et viktig verktøy for å hjelpe kommunene i deres planarbeid for barn og unge, sier forsker Leila Torgersen i Folkehelseinstituttet (FHI).

Seminar/webinar 9. mars

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er vertskap for lanseringen av årets oppvekstprofiler i deres hovedkontor på Helsfyr i Oslo, torsdag 9. mars klokken 14. Seminaret blir også live-streamet, og kan ses i opptak etterpå (se lenke under).

Barn og unges situasjon under pandemien

Oppvekstprofilene presenterer en oversikt over hva vi vet om hvordan barn og unge har hatt det under pandemien, samt hva som kjennetegner de barna og familiene som har opplevd denne perioden som mest belastende. 

– Pandemien har lært oss at konsekvensene av samfunnsmessige endringer rammer ulikt avhengig av de unges egenskaper, ressurser og livsbetingelser. Dette er viktig kunnskap når kommunene skal planlegge for best mulige oppvekstsvilkår for barn og unge fremover, sier Leila Torgersen.

Nye indikatorer i årets profiler

Til årets oppvekstprofiler presenteres flere nye indikatorer, inkludert to ungdataindikatorer på regelbrudd og tilfredshet med livet og én om barn i familier som motter sosialhjelp.

Utfyllende beskrivelse av samtlige indikatorer finnes her:

Oppvekstprofilene er resultat av et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Helsedirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV), Utdanningsdirektoratet og KS – kommunesektorens interesseorganisasjon.

Profilene er utarbeidet på oppdrag fra 0–24-samarbeidet, der målet er å støtte og styrke samordning og samarbeid i fylker og kommuner, til beste for barn og unge og deres familier.