Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Nye metoder for hvordan involvere unge i forskning på forebygging av overvekt»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Nye metoder for hvordan involvere unge i forskning på forebygging av overvekt

Forskningsfunn

Nye metoder for hvordan involvere unge i forskning på forebygging av overvekt

Et omfattende EU-prosjekt som ledes av Folkehelseinstituttet (FHI), har utviklet nye metoder for hvordan man engasjerer unge mennesker til å ta del i beslutninger som gjelder deres egen helse.

Et omfattende EU-prosjekt som ledes av Folkehelseinstituttet (FHI), har utviklet nye metoder for hvordan man engasjerer unge mennesker til å ta del i beslutninger som gjelder deres egen helse.


I en rekke artikler publisert i tidsskriftet Obesity Reviews, presenteres nyutviklede metoder for hvordan involvere ungdom i forskning på forebygging av overvekt og fedme i denne gruppen.

Prosjektet heter CO-CREATE, og tanken er å jobbe med unge for unge, med mål om å utvikle kunnskap som kan bidra til at ungdom får en stemme i utvikling av politikk, som igjen gjør at de utvikler gode levevaner og får god helse.

- I CO-CREATE forsker vi på forebygging av overvekt blant ungdom gjennom en systemtilnærming, i stedet for å studere enkeltfaktorer. Da er ungdommenes eget perspektiv avgjørende. Reell involvering av ungdom for å forstå hvordan de opplever egne omgivelser og hvordan disse påvirker deres atferd og helse, er i liten grad gjort i forskning på overvektsforebygging, men det har vi lykkes med i CO-CREATE, sier prosjektleder og områdedirektør for psykisk og fysisk helse i FHI, Knut Inge Klepp.

CO-CREATE har fått støtte fra EU’s Horizon 2020 forsknings- og innovasjonsprogram, med en finansiering på 10 millioner euro over fem år. Prosjektet er ledet av FHI og involverer en rekke partnere over hele Europa, som akademiske institusjoner og interesseorganisasjoner som jobber med unge mennesker, helse og ernæring.

I Norge deltar Redd Barnas ungdomsorganisasjon PRESS, EAT Foundation, Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen i prosjektet.

- Norske partnere har bidratt inn i alle deler av prosjektet, med konkret ungdomsinvolvering, utvikling av dialogverktøy for samtaler mellom ungdom og andre aktører, for eksempel politikere, og utvikling av kunnskap knyttet til etikk og forebygging av interessekonflikter ved ungdomsinvolvering i politikkutforming. Det er vi veldig stolte over, avslutter Klepp.

Å stanse økningen av fedme, er et av målene som Norge har forpliktet seg til å arbeide for i den nasjonale og globale NCD-strategien, og er avgjørende for bekjempelsen av ikke-smittsomme sykdommer. Endring i fedme blant ungdom er en av indikatorene som brukes til å følge utviklingen. Ifølge World Obesity Federation, som også er partner i CO-CREATE, er det estimert at 50 millioner jenter og 74 millioner gutter mellom 5 og 19 år globalt, har fedme.

Artiklene som CO-CREATE-prosjektet har publisert i Obesity Reviews, er samlet i et eget supplement, listet opp nedenfor og omtalt i mer detalj i en artikkel på egne sider.

Provisional paper title Lead author
CO-CREATE: an unusual project to bring young people into obesity policy formation Lobstein, T.
Comment: Young people will shape the future Klepp, K.I.
Recruiting and engaging adolescents in creating overweight and obesity prevention policies: the CO-CREATE project Bröer, C.
Ethical considerations in engaging young people in European obesity prevention research: The CO-CREATE experience Budin-Ljøsne, I.   
Youth engagement in research and policy: the CO-CREATE framework to optimize power balance and mitigate risks of conflicts of interest Nesrallah, S.  
Assessing adolescents' readiness for action and attitudes towards obesity prevention: instrument development and psychometric properties Grewal , N.
System mapping with adolescents: using group model building to map the complexity of obesity Savona, N.
Assessing policies to reduce adolescent overweight and obesity: insights from a systems dynamic model using data from the Health Behavior in School-Aged Children study Romanenko, E.
Scan of physical activity policy actions in Europe: Lessons learned from populating the MOVING database Oldridge-Turner, K.
The development of the NOURISHING and MOVING benchmarking tools to monitor and evaluate national governments’ nutrition and physical activity policies to address obesity in the European region Vlad, I. 
Pilot testing of the NOURISHING policy index - assessing governmental nutrition policies in five European countries Fismen, A.S.
Youth involvement in policy processes in the public health, education and social work sectors - a scoping review protocol Helleve, A.