Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «FHI endrar nemninga på apekoppar til mpox»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • FHI endrar nemninga på apekoppar til mpox

Nyhet

FHI endrar nemninga på apekoppar til mpox

FHI har fått fleire henvendelser om at namnet apekoppar opplevast som stigmatiserande, også i Noreg. FHI har derfor bestemt seg for å følgje WHO si tilråding og endrar nemninga på sjukdommen til mpox.

FHI har fått fleire henvendelser om at namnet apekoppar opplevast som stigmatiserande, også i Noreg. FHI har derfor bestemt seg for å følgje WHO si tilråding og endrar nemninga på sjukdommen til mpox.


Internasjonalt er namnet mpox tatt i bruk, også i samanliknbare land som Danmark og Sverige.

Etter at WHO beslutta å endre namn frå monkeypox til mpox den 28. november 2022, vurderte FHI om det var behov for namnebyte også i Noreg. FHI fekk råd og innspel frå fleire instansar, og vurderte da at det var naturleg å avvente avgjerda om namneendring på sjukdommen mellom anna fordi det går for seg eit arbeid internasjonalt med namngiving av alle orthopoxvirus, inkludert apekoppeviruset. WHO si grunngiving for å endre namn til mpox var at monkeypox opplevast som diskriminerande og stigmatiserande. På det tidspunktet FHI gjorde vurderinga, hadde vi ikkje fått tilbakemeldingar som tyder på at namnet blei opplevd  som diskriminerande i Noreg, sjå FHI beholder navnet apekopper.

– FHI har i ettertid fått henvendelser om at namnet blir brukt og opplevd stigmatiserande, og har derfor gjort ei revurdering. FHI vil heretter bruke nemninga mpox, seier overlege Marte Petrikke Grenersen ved FHI.

For å ivareta søkefunksjonar og universell utforming på nettsidene våre, vil vi i ein overgangsperiode bruke mpox (apekoppar) på nokre av nettsidene våre.

Det medisinske kodeverket er førebels ikkje endra, det vil seie at den medisinske diagnosen framleis vil heite apekopper. Det er førebels ikkje mogleg å søke på diagnose mpox i søkeverktøyet for medisinsk kodeverk.