Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Den skjulte volden: Terapeuter avdekker kun et fåtall tilfeller av vold i nære relasjoner»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Den skjulte volden: Terapeuter avdekker kun et fåtall tilfeller av vold i nære relasjoner

Forskningsfunn

Den skjulte volden: Terapeuter avdekker kun et fåtall tilfeller av vold i nære relasjoner

Fysisk vold mellom foreldrene rammer både barn og foreldre i en familie.

Mann som holder ut en hånd mot kvinne. Vold
Oppdager kun 18 % av familiene der vold forekommer. Ill.: Mostphotos/FHI

Fysisk vold mellom foreldrene rammer både barn og foreldre i en familie.


Familier som opplever samarbeidsproblemer, kan oppsøke Familieverntjenesten. Familieverntjenesten er et lavterskeltilbud for familier med hjemmeboende barn under 18 år. Tjenesten er landsdekkende og har som mål å styrke positive familierelasjoner og barns oppvekstsvilkår. Forskerne bak en ny artikkel ønsket å vite mer om terapeuters avdekking av voldsbruk blant familiene som møter i familieverntjenesten.

Oppdager kun 18 % av familiene der vold forekommer

Terapeuter og foreldre ble spurt om det er eller har vært fysisk vold mellom foreldrene. Fysisk vold er handlinger som innebærer fysisk kontakt, og inkluderer blant annet slag med flat hånd, knyttet neve eller gjenstand, fastholding, lugging, klyping, dytting, risting og spark.

Familiene ble rekruttert og samtykket til deltakelse i studien da de var til samtale i familieverntjenesten i forbindelse med par- eller familieterapi, mekling eller for å få hjelp til å bedre foreldresamarbeidet.

Blant de 1387 inkluderte familiene var det 29 % som svarte bekreftende på ett eller flere spørsmål om det har forekommet fysisk vold mellom foreldrene. Foreldrene ble spurt både om de selv hadde utøvd vold, eller om den andre forelderen hadde utøvd fysisk vold.

I 21 % av familiene rapporterte foreldrene at mor utøvde fysisk vold, mens i 18 % rapporterte foreldrene at far utøvde fysisk vold. I kontrast til hva foreldrene rapporterte, svarte terapeutene at det var fysisk vold kun blant 6 % av familiene i utvalget. Faktisk svarte terapeutene «ikke i det hele tatt» på spørsmål om fysisk vold i 82 % av familiene hvor foreldrene selv rapporterte om fysisk vold i foreldrerelasjonen.

– Det vil si at i ganske få av familiene hvor vold har forekommet er terapeuten i familieverntjenesten faktisk klar over at det forekommer vold, sier Tonje Holt, forsker ved FHI og førsteforfatteren av artikkelen.

Mors voldsbruk avdekkes sjeldnere

Forskerne ønsket å vite hva som karakteriserer sakene der terapeutene avdekker fysisk vold versus der terapeutene ikke avdekker fysisk vold.

– Terapeutene oppdaget i større grad volden dersom de opplevde det generelle konfliktnivået mellom foreldrene som høyt.

Terapeutene var også bedre til å avdekke volden dersom denne var rapportert både av den som utøvde og den som ble utsatt for volden.

– Dette fremstår ikke som overraskende, ettersom voldsatferd som er erkjent både av den som utøver og den som utsettes for den, trolig også synliggjøres i større grad overfor terapeuten.

Terapeuten oppdaget i mindre grad volden som var utøvd av mødre.

– Vi så en tendens til at fars voldsbruk oftere ble avdekket enn volden utøvd av mødre.

Spør om vold i første samtale

Det kan være mange årsaker til at terapeuten ikke er klar over alle tilfellene av fysisk vold i foreldrerelasjonen.

For det første kan terapeutene ved tidspunktet hvor de fylte ut sitt spørreskjema, ikke ha spurt eller innhentet nok informasjon til å kunne avdekke den fysiske volden. Foreldrene kan også unngå å opplyse om volden.

– Men det lave samsvaret mellom foreldre- og terapeutrapport kan og handle om at terapeutene ikke spør godt nok om fysisk vold, sier Holt.

Formålet med denne studien var å øke kunnskapen om terapeuters avdekking av fysisk vold i foreldrerelasjonen blant familiene de møter i familieverntjenesten.

Funnene fra studien viser at den fysiske voldsbruken som rapporteres av foreldrene, ofte er skjult for terapeutene.

– Det at det er så lett å overse fysisk vold i foreldrerelasjonen, gir implikasjoner for praksisfeltet og underbygger viktigheten av å spørre om og utforske forekomsten av fysisk vold.

Det at så få tilfeller ble avdekket viser videre at terapeuter bør spørre og ha en åpen tilnærming til at det kan forekomme fysisk vold i alle familiene de møter, mener forskerne.

– Vi tror det er viktig at denne utforskningen starter allerede i den første samtalen, ettersom vi vet at mange som møter til samtaler i familieverntjenesten, særlig til mekling, kun møter til én samtale, avslutter Holt.

Les hele artikkelen

Den skjulte volden: foreldre og terapeuters rapportering av fysisk vold mellom foreldre