Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Rasisme og diskriminering kan påvirke helsen»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Rasisme og diskriminering kan påvirke helsen

Forskningsfunn

Rasisme og diskriminering kan påvirke helsen

Å bli utsatt for rasisme og diskriminering kan påvirke både psykisk og fysisk helse negativt, viser en rekke internasjonale studier. Det har vært mindre oppmerksomhet om denne problemstillingen i Norge.

Å bli utsatt for rasisme og diskriminering kan påvirke både psykisk og fysisk helse negativt, viser en rekke internasjonale studier. Det har vært mindre oppmerksomhet om denne problemstillingen i Norge.


Personer som opplever rasisme og diskriminering, rapporterer om mer psykiske plager enn de som ikke gjør det. Diskriminering kan også få konsekvenser for den fysiske helsen.

Dette er et av temaene som omtales i Folkehelserapportens kapittel om helse blant personer med innvandrerbakgrunn.

– Sammenhengen mellom rasisme, diskriminering og helse er godt dokumentert i studier fra andre land, men det vært lite oppmerksomhet om denne problemstillingen i Norge, sier Ragnhild Storstein Spilker, seniorrådgiver ved Enhet for migrasjonshelse ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Knyttet til psykiske plager

Diskriminering kan være skadelig for helsen på flere måter, både direkte og indirekte. Det er blant annet påvist en klar sammenheng mellom diskriminering, selvfølelse og depresjon i internasjonale studier.

Det er få studier på temaet i Norge, og det er foreløpig ikke nok forskningsbasert kunnskap til å slå fast at minoriteter i Norge lider helsemessig på grunn av rasisme og diskriminering. Men de studiene som finnes, viser at opplevd diskriminering er utbredt blant personer med innvandrerbakgrunn.

I en studie som bygger på Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse i 2016, oppga mer enn 25 prosent at de i løpet av det siste året hadde opplevd diskriminering på grunn av sin innvandrerbakgrunn. 

– Angrep på ens etniske identitet eller å oppleve urettferdig behandling kan føre til en sterk og vedvarende psykologisk belastning. Med tiden kan det gå på helsen løs, sier Spilker.

Dataene fra SSBs levekårsundersøkelse viste også at blant de som hadde opplevd diskriminering, var det omtrent dobbelt så mange som rapporterte om psykiske plager enn blant de som ikke hadde opplevd diskriminering. Studien viser imidlertid bare en sammenheng, og ikke om diskrimineringen er den direkte årsaken til de psykiske plagene.

Kan påvirke levekår og livsstil

Diskriminering er forbundet med sosial isolasjon, og det kan i sin tur øke risikoen for en usunn livsstil.  Flere studier fra andre land viser også at personer som opplever seg diskriminert, har større risiko for somatisk sykdom og funksjonsnedsettelse, slik som kroniske smertetilstander, diabetes og hjerte- og karsykdom.

Det er mange faktorer som kan påvirke helsesituasjonen til personer som opplever rasisme og diskriminering, og det er derfor vanskelig å vite på hvilken måte rasisme og diskriminering spiller inn. 

– Vi trenger studier av god kvalitet for å finne ut om, og eventuelt hvordan, rasisme og diskriminering påvirker helsen blant personer med innvandrerbakgrunn i Norge. Det er viktig å kartlegge både hvor mange som opplever rasisme og diskriminering av en type som gir negative helseeffekter, og hvor alvorlig det er, sier Storstein Spilker.

Mangler kunnskap

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde ved inngangen til 2022 i overkant av 1 million personer. Dette er en sammensatt del av befolkningen, med ulikheter mellom grupper når det kommer til levekår og helse.

Funn fra SSBs levekårsundersøkelse viser at det er forskjeller når det gjelder hvor innvandrere opplever diskriminering. Arbeidsplassen og jobbsøking peker seg ut som områder der mange opplever diskriminering.

Referanser

  • Harris, R., Tobias, M., Jeffreys, M., Waldegrave, K., Karlsen, S. & Nazroo, J. (2006). Racism and health: the relationship between experience of racial discrimination and health in New Zealand. Soc Sci Med, 63(6), 1428-1441. doi: 10.1016/j.socscimed.2006.04.009 
  • Kjøllesdal. M., Straiton, M.L., Øien-Ødegaard, C., Aambø, A., Holmboe, O., Johansen, R., Grewal, N.K. & Indseth, T. (2019). Helse blant innvandrere i Norge. Levekårsundersøkelsen blant innvandrere 2016. Oslo: Folkehelseinstituttet.
  • SSB (2017). Levekår blant innvandrere i Norge 2016. Rapporter 2017/13. Oslo-Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå. Straiton, M. L., Aambø, A. K., & Johansen, R. (2019). Perceived discrimination, health and mental health among immigrants in Norway: the role of moderating factors. BMC Public Health, 19(1), 325. doi:10.1186/s12889-019-6649-9 
  • Williams, D. R., Lawrence, J. A., Davis, B. A. & Vu, C. (2019). Understanding how discrimination can affect health. Health Serv Res, 54 Suppl 2(Suppl 2), 1374-1388. doi:10.1111/1475-6773.13222