Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Nedgang i hørselsskader ved fritidsbruk av skytevåpen»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Nedgang i hørselsskader ved fritidsbruk av skytevåpen

Forskningsfunn

Nedgang i hørselsskader ved fritidsbruk av skytevåpen

Hørselstapet ved fritidsskyting er nesten halvert i løpet av 20 år. Reduksjonen i hørselsskader sammenfaller med innføring av hørselsbevarende tiltak, viser studie fra FHI basert på HUNT-studien.

Hørselvern. Colourbox.com
Hørselvern. Colourbox.com

Hørselstapet ved fritidsskyting er nesten halvert i løpet av 20 år. Reduksjonen i hørselsskader sammenfaller med innføring av hørselsbevarende tiltak, viser studie fra FHI basert på HUNT-studien.


Forskerne studerte sammenhengen mellom fritidsrelatert bruk av skytevåpen og hørselstap i to kohorter fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT). Gruppene som ble studert med 20 års mellomrom (1998 og 2018) hadde henholdsvis 27 580 og 26 606 voksne deltakere.

– Mens hørselstapet forbundet med fritidsbruk av skytevåpen i 1998 var 4,5 dB, var det redusert til 2,8 dB i 2018. Dette betyr at hørselstapet ble nesten halvert, sier forsker Bo Lars Engdahl ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Studien Cohort difference in the association between use of recreational firearms and hearing loss: findings from the HUNT study er publisert i tidsskriftet International Journal of Audiology.

Viktigste risikofaktor utenom arbeid

Jaktvåpen kan gi støytopper på opp mot 150–170 dB. Jakt- og sportsskyting er sannsynligvis den viktigste risikofaktoren for støyrelatert hørselskade utenfor arbeidet.

– Det er gjennomført en rekke forebyggende tiltak, men vi har manglet kunnskap om hvorvidt fritidsrelatert bruk av skytevåpen er blitt mindre skadelig. I studien studerte vi om sammenhengen mellom fritidsrelatert bruk av skytevåpen og hørsel har endret seg i løpet av de siste to tiårene, sier Engdahl.

Tiltakene ser ut til å ha effekt

Andelen som rapporterte om fritidsrelaterte bruk av skytevåpen (jakt- eller sportsskyting) var 28 prosent i 1998 og 30 prosent i 2018. Fritidsrelatert skyting var forbundet med redusert hørsel i diskanten (3–6 kHz) i begge kohorter. Hørselstapet økte med antall skudd.

– Det reduserte hørseltapet økte med alderen og var vesentlig mindre i kohorten fra 2018, forklarer Engdahl.

– At sammenhengen mellom fritidsrelatert bruk av skytevåpen og hørsel er blitt redusert sammenfaller med innføring av en rekke hørselsbevarende tiltak, fortsetter han.

Eksempler på tiltak er obligatorisk jegerkurs med opplæring i bruk av hørselsvern, obligatorisk bruk av hørselsvern ved alle sivile skytebaner, elektronisk skiveanvisning, bruk av aktive hørselsvern ved jakt og bruk av lyddempere samt støydemping av standplasser.

– Ut ifra vår studie ser det altså ut til at disse tiltakene har hatt effekt, og har redusert hørselsskader hos fritidsbrukere av skytevåpen, avslutter Engdahl.