Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Færre oppsøker helsetjenesten for plager etter covid-19»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Færre oppsøker helsetjenesten for plager etter covid-19

Forskningsfunn

Færre oppsøker helsetjenesten for plager etter covid-19

Stadig færre oppsøker helsetjenester etter covid-19, men fortsatt oppsøker halvparten av barn og voksne fastlegen med covid-19-relaterte plager innen 30 dager etter en positiv PCR-test. Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Stadig færre oppsøker helsetjenester etter covid-19, men fortsatt oppsøker halvparten av barn og voksne fastlegen med covid-19-relaterte plager innen 30 dager etter en positiv PCR-test. Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.


Studien ble publisert 23. mars i det åpne, fagfellevurderte tidsskriftet PLOS ONE. I studien undersøkte forskere ved Folkehelseinstituttet (FHI) hvor mange nordmenn som benytter seg av helsetjenester på grunn av covid-19-relaterte plager innen 30 dager etter en positiv koronatest (PCR-test).

Se artikkelen her:

Forskningsartikkelen baserer seg på data fra Beredskapsregisteret for covid-19 (Beredt C19), og inkluderer alle personer med positiv PCR-test i Norge gjennom hele pandemien, frem til og med 14. januar 2022.

Størst nedgang i innleggelser

Studien viser at stadig færre har benyttet primærhelsetjenester, som fastlege og legevakt, gjennom pandemien. I den første smittebølgen, oppsøkte flere enn 4 av 5 fastlege eller legevakt, mot 3 av 5 under omikronbølgen.

Det var enda større nedgang i antall innleggelser. Mens 10 av 200 koronasmittede ble innlagt det første året, blir kun 1 av 200 innlagt under omikronbølgen.

Markant nedgang for alle aldersgrupper

Forskerne delte Norges befolkning inn i tre aldersgrupper: barn og unge (1–19 år), voksne (20–67 år), og eldre (68 år og eldre). Resultatene fra studien viser at det er en tydelig nedgang i den generelle bruken av helsetjenester, med små variasjoner mellom de ulike aldersgruppene.

 – Det har vært stor nedgang i andelen som oppsøker primærhelsetjenesten blant de under 68 år, men dette er ikke like tydelig for dem som er eldre enn dette. På den annen side ser vi en tydelig nedgang i innleggelser blant de eldste, sier rådgiver ved Folkehelseinstituttet og førsteforfatter av studien, Fredrik Methi.

Fremdeles oppsøker omtrent halvparten fastlegen når de får påvist covid-19.

Klikk på figuren for å forstørre den.
Her kan du se de tre delene av figuren som enkeltfigurer.

Covid-19-relatert helsetjenestebruk fordelt på aldersgrupper og kjønn for de fire ulike periodene. 1. periode: 26. februar 2020 – 16. februar 2021, 2. periode: 17. februar 2021 – 10. juli 2021, 3. periode: 11. juli 2021 – 27. desember 2021, 4. periode: 28. desember 2021 – 14. januar 2022. Kilde: Folkehelseinstituttet
Covid-19-relatert helsetjenestebruk fordelt på aldersgrupper og kjønn for de fire ulike periodene. 1. periode: 26. februar 2020 – 16. februar 2021, 2. periode: 17. februar 2021 – 10. juli 2021, 3. periode: 11. juli 2021 – 27. desember 2021, 4. periode: 28. desember 2021 – 14. januar 2022. Kilde: Folkehelseinstituttet

Færre legebesøk og kortere liggetid

Utover i pandemien har det blitt stadig færre legebesøk og liggedøgn på sykehus på grunn av covid-19.

 – De som oppsøkte primærhelsetjenesten med covid-19 det første året, hadde i snitt tre–fire besøk hver. I de to siste bølgene har snittet vært på ett til to besøk. Vi ser også noe reduksjon i antall liggedøgn på sykehus –  men fordi det er få innlagte på grunn av covid-19 i Norge, er det større usikkerhet knyttet til disse tallene, fremhever Methi.

Viser kun endringene

Studien bidrar til å rette søkelyset mot belastningen på helsetjenestene under pandemien så langt, og klargjør hva man må være forberedt på ved eventuelle fremtidige bølger eller nye pandemier.

– Dette er en ren deskriptiv studie for å vise forskjellene i helsetjenestebruk. Studien forsøker ikke å forklare hvorfor vi ser denne nedgangen. Likevel er det naturlig å tenke seg flere faktorer, som vaksinasjon, mer kunnskap om viruset og mindre alvorlige varianter, som sammen kan bidra til nedgangen, poengterer Methi.

Forskerne håper denne studien kan belyse kunnskapshull og bidra til flere studier, som enten kan gå dypere i inn i forklaringene til nedgangene, hva som gjør at enkelte personer besøker primærhelsetjenesten flere ganger eller andre elementer som er knyttet til helsetjenestebruk etter påvist covid-19.

Figuren ovenfor delt i tre

Figur 1: Andelen som ikke har benyttet covid-19-relaterte helsetjenester innen 30 dager etter positiv test fordelt på aldersgrupper og kjønn for de fire ulike periodene. 1. periode: 26. februar 2020 – 16. februar 2021, 2. periode: 17. februar 2021 – 10. juli 2021, 3. periode: 11. juli 2021 – 27. desember 2021, 4. periode: 28. desember 2021 – 14. januar 2022. Kilde: Folkehelseinstituttet
Figur 1: Andelen som ikke har benyttet covid-19-relaterte helsetjenester innen 30 dager etter positiv test fordelt på aldersgrupper og kjønn for de fire ulike periodene. 1. periode: 26. februar 2020 – 16. februar 2021, 2. periode: 17. februar 2021 – 10. juli 2021, 3. periode: 11. juli 2021 – 27. desember 2021, 4. periode: 28. desember 2021 – 14. januar 2022. Kilde: Folkehelseinstituttet

 

Figur 2: Andelen som har benyttet fastlege eller legevakt med covid-19-relaterte plager innen 30 dager etter positiv test fordelt på aldersgrupper og kjønn for de fire ulike periodene. 1. periode: 26. februar 2020 – 16. februar 2021, 2. periode: 17. februar 2021 – 10. juli 2021, 3. periode: 11. juli 2021 – 27. desember 2021, 4. periode: 28. desember 2021 – 14. januar 2022. Kilde: Folkehelseinstituttet
Figur 2: Andelen som har benyttet fastlege eller legevakt med covid-19-relaterte plager innen 30 dager etter positiv test fordelt på aldersgrupper og kjønn for de fire ulike periodene. 1. periode: 26. februar 2020 – 16. februar 2021, 2. periode: 17. februar 2021 – 10. juli 2021, 3. periode: 11. juli 2021 – 27. desember 2021, 4. periode: 28. desember 2021 – 14. januar 2022. Kilde: Folkehelseinstituttet

 

Figur 3 (den det står «Sykehusinnleggelse» på): Andelen som har vært innlagt med covid-19-relaterte plager innen 30 dager etter positiv test fordelt på aldersgrupper og kjønn for de fire ulike periodene. 1. periode: 26. februar 2020 – 16. februar 2021, 2. periode: 17. februar 2021 – 10. juli 2021, 3. periode: 11. juli 2021 – 27. desember 2021, 4. periode: 28. desember 2021 – 14. januar 2022. Kilde: Folkehelseinstituttet
Figur 3 (den det står «Sykehusinnleggelse» på): Andelen som har vært innlagt med covid-19-relaterte plager innen 30 dager etter positiv test fordelt på aldersgrupper og kjønn for de fire ulike periodene. 1. periode: 26. februar 2020 – 16. februar 2021, 2. periode: 17. februar 2021 – 10. juli 2021, 3. periode: 11. juli 2021 – 27. desember 2021, 4. periode: 28. desember 2021 – 14. januar 2022. Kilde: Folkehelseinstituttet

Referanser

Methi F, Hernæs KH, Skyrud KD, Magnusson K (2022) Pandemic trends in health care use: From the hospital bed to self-care with COVID-19. PLoS ONE 17(3): e0265812. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0265812