Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Influensautbrudd krever mye ressurser fra helsetjenesten»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Influensautbrudd krever mye ressurser fra helsetjenesten

Forskningsfunn

Influensautbrudd krever mye ressurser fra helsetjenesten

Det årlige influensautbruddet fører til at svært mange blir syke, og at flere tusen legges inn på sykehus. Dette krever mye ressurser fra helsetjenesten, bekrefter en studie fra Folkehelseinstituttet.

Det årlige influensautbruddet fører til at svært mange blir syke, og at flere tusen legges inn på sykehus. Dette krever mye ressurser fra helsetjenesten, bekrefter en studie fra Folkehelseinstituttet.


I en ny registerstudie har forskere ved Folkehelseinstituttet tatt for seg influensautbrudd gjennom en niårsperiode. De har undersøkt antall konsultasjoner hos fastlege og legevakt, antall sykehusinnleggelser og antall dødsfall på sykehus.

‒ Tallene viser at det årlige influensautbruddet er en stor belastning for helsetjenesten, sier overlege Siri Helene Hauge ved Folkehelseinstituttet.  

Undersøkelsen viser at:

  • Om lag to prosent av befolkningen blir hvert år diagnostisert med influensa hos fastlege eller på sykehus.
  • Fastlegene utfører over 120 000 konsultasjoner vedrørende influensa hvert år. Den største pasientgruppen er unge voksne.
  • Influensapasienter står for rundt 15 000 døgnopphold på sykehus. Det er først og fremst de yngre og de eldre som har høyest risiko for å bli innlagt.
  • Dødsfall forekommer oftest hos eldre, men hvert år er det også noen unge personer som dør.

‒ Vi ser en økning i antall registrerte sykehusinnleggelser på grunn av influensa de siste årene. Vi tror at det kan forklares med bedret diagnostikk og økt oppmerksomhet om influensa slik at registerdata blir mer korrekt over tid, sier Hauge.

Kvaliteten på slike registerstudier er avhengig av at legene setter riktig diagnose.

Dødsfall

Studien hadde ikke som hovedmål å måle antall dødsfall, men forskerne har likevel sett på registrerte dødsfall hos pasientene som ble innlagt på sykehus.

– Som forventet var majoriteten av dødsfallene i de eldre aldersgruppene. Vi så imidlertid at det nesten hvert år også var registrert dødsfall hos yngre pasienter. Det forteller oss at influensa kan være en alvorlig sykdom i alle aldersgrupper, selv om risikoen for å dø er lav for de fleste som blir syke, sier Hauge.

Sammenlignet med pandemien

Forskerne sammenlignet også de årlige influensautbruddene med pandemien i 2009. Under pandemien var det totalt sett flere syke, men antall sykehusinnleggelser var ikke høyere enn i andre år. Det spesielle under pandemien var at mange innlagte influensapasienter var yngre, og gjennomsnittsalderen på dem som døde var mye lavere enn i andre år.

De reelle tallene på syke og døde er mye høyere enn registrene viser

Tallene er hentet fra to helseregistre: Kontroll og utbetaling av helserefusjoner, hvor diagnoser hos fastleger og legevakter rapporteres inn, og Norsk pasientregister, hvor sykehusdiagnoser registreres.

Studien inkluderer ikke tall fra sykehjem hvor sannsynligvis svært mange av dødsfallene skjer.

‒ Siden dette er en registerstudie, får vi bare tall på dem som er registrert med en diagnose hos fastlege, legevakt og på sykehus. Totalt antall syke er nok mye høyere, sier Hauge.

Influensavaksinen reduserer alvorlig sykdom

‒ Tallene bekrefter at influensa er en infeksjon som må tas på alvor, mener Hauge.

Selv om sykdommen for de aller fleste er forbigående, vil det hvert år være flere tusen som blir så syke at de trenger innleggelse på sykehus.

‒ Den årlige influensavaksinen er det beste tiltaket for å redusere alvorlig sykdom, og det er viktig at vi fortsetter å jobbe for økt vaksinasjonsdekning.

Referanse

Burden of medically attended influenza in Norway 2008‐2017 (Wiley Online Library)