Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Fant sammenheng mellom opplevd diskriminering og psykisk helse»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Fant sammenheng mellom opplevd diskriminering og psykisk helse

Forskningsfunn

Fant sammenheng mellom opplevd diskriminering og psykisk helse

En fjerdedel av innvandrerne opplever å bli forskjellsbehandlet på grunn av sin innvandrerbakgrunn. I denne fjerdedelen er mengden psykiske plager over dobbelt så stor som blant innvandrere ellers, viser en studie fra Folkehelseinstituttet

Asylsøker i trapp
Illustrasjonsbilde: scanpix.no

En fjerdedel av innvandrerne opplever å bli forskjellsbehandlet på grunn av sin innvandrerbakgrunn. I denne fjerdedelen er mengden psykiske plager over dobbelt så stor som blant innvandrere ellers, viser en studie fra Folkehelseinstituttet


I en spørreundersøkelse fra 2016 sammenlignet Statistisk sentralbyrå (SSB) forekomsten av psykiske plager blant 4000 innvandrere fra 12 ulike land med forekomsten av psykiske plager i befolkningen som helhet. SSB fant at 12 prosent av innvandrerne rapporterte om psykiske plager. Dette var dobbelt så høyt som det man fant i befolkningen som helhet.

Funnet stemmer godt med funn fra internasjonale studier, og forskere har lenge hatt mistanke om at overhyppigheten av psykiske problemer blant innvandrere kan ha sammenheng med opplevd diskriminering. 

Nå har en studie utført ved FHI, ved bruk av samme tallmateriale, vist at det faktisk er en klar sammenheng mellom opplevd diskriminering og psykisk helse.

  • Studien fant at godt over en fjerdedel av innvandrerne opplever seg forskjellsbehandlet rett og slett på grunn av sin innvandrerbakgrunn. Blant denne fjerdedelen er forekomsten av psykiske plager over dobbelt så stor som blant dem som ikke opplever å bli diskriminert.

Selv om forskerne fant denne sammenhengen, kan de likevel ikke slå fast at opplevd diskriminering fører til psykiske plager, altså at det finnes en årsakssammenheng. Men internasjonal forskning peker mot at sammenhengen går i denne retningen.

– Vi trenger norske studier som kan følge opp deltagere over tid. Slik kan vi finne ut om opplevd diskriminering påvirker psykisk helse og generell helsetilstand, og eventuelt hvordan det skjer, sier Melanie Straiton, forsker ved Folkehelseinstituttet.

Oppfatning av å ha blitt forskjellsbehandlet

Opplevd diskriminering er en oppfatning av å ha blitt forskjellsbehandlet, uansett om hendelsen er definert som diskriminering i lov og regelverk eller faglige definisjoner. På den samme måten kan opplevd diskriminering ekskludere hendelser som er diskriminering i forhold til lov, regelverk eller faglig definisjoner, hvis vedkommende ikke oppfatter det slik.

Sammenhengen mellom psykiske problemer og opplevd diskriminering var fremdeles til stede selv når forskerne tok hensyn til sosiodemografiske faktorer, sosial støtte, tillit til andre, tilhørighet og språkferdigheter.

– Dessuten var sammenhengen mellom psykiske problemer og opplevd diskriminering sterkere blant dem som generelt hadde liten tillit til andre mennesker, og blant dem som opplevde lav tilhørighet til Norge som land, sier Straiton.

I den vitenskapelige artikkelen diskuterer forfatterne mulige forklaringer på dette. Artikkelen presenterer også flere funn fra studien.

Referanse

Straiton, M., Aambø, A., & Johansen, R. (2019). Perceived discrimination, health and mental health among immigrants in Norway: the role of moderating factors. BMC Public Health, 19(1). doi: 10.1186/s12889-019-6649-9