Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Metode for å vurdere funn i kvalitativ oppsummering»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Metode for å vurdere funn i kvalitativ oppsummering

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Forskningsfunn

GRADE-CERQual

Metode for å vurdere funn i kvalitativ oppsummering

Publisert

Oppsummert kvalitativ forskning brukes i økende grad av beslutningstakere innen helse- og velferdssektoren. Nå har forskere utviklet en god metode for å vurdere tilliten til funn fra denne type oppsummering.

GRADE CERQual modell
Modell fra prosjektet

Oppsummert kvalitativ forskning brukes i økende grad av beslutningstakere innen helse- og velferdssektoren. Nå har forskere utviklet en god metode for å vurdere tilliten til funn fra denne type oppsummering.


Metoden forskerne har kommet frem til kalles GRADE-CERQual, Confidence in the Evidence from Reviews of Qualitative research. 

Tidsskriftet Implementation Science har publisert en artikkelserie som forklarer metoden.

Oppsummering av kvantitative studier på effekt av tiltak har blitt gjort lenge. Til nå har tilliten til funnene i disse oversiktene blitt vurdert ved bruk av den såkalte GRADE-metoden, Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation. Det har blitt stilt spørsmål ved hvorfor ikke kvalitative studier har blitt oppsummert på samme måten, og en av grunnene har vært manglende metode for å gjøre det.

Hvorfor er GRADE-CERQual viktig?

Funn fra oppsummert kvalitativ forskning bidrar til kunnskap om folks syn på helse- og velferdstjenester, om tiltak er akseptable for målgruppen, om de er gjennomførbare og om en rekke andre faktorer som kan ha betydning for iverksetting av tiltak. Oppsummert kvalitativ forskning brukes i økende grad av beslutningstakere innen helse- og velferdssektoren. GRADE-CERQual -metoden indikerer hvor mye tillit beslutningstakere kan ha til hvert enkelt hovedfunn i en systematisk oversikt over kvalitativ forskning.

GRADE-CERQual-metoden er allerede tatt i bruk i retningslinjer fra Verdens helseorganisasjon (WHO), helsemyndighetene i Storbritannia (NICE), Sverige (SBU) og EU-kommisjonens initiativ om brystkreft (ECBC).

– Det er en økende forståelse for betydningen av kvalitative data for folkehelseanbefalinger fordi slike anbefalinger reflekterer mer enn en kvantitativ vurdering av virkninger og bivirkninger av en intervensjon, sier Susan L. Norris, sekretær for WHOs retningslinjekomité.

– Informasjon om aksept og gjennomførbarhet er uvurderlig når en skal utforme anbefalinger og når en skal tilpasse dem til lokal kontekst.  CERQual-metoden har vært sentral for at vi har kunnet bruke kvalitative data skikkelig, sier hun.

Detaljerte råd om bruk

Artikkelserien inneholder detaljerte råd for hvordan GRADE-CERQual-metoden kan brukes.

  • Artikkel 1 beskriver det teoretiske grunnlaget for metoden, hvordan den ble utviklet, målet med metoden og de fire hovedkomponentene.
  • Artiklene 3, 4, 5, 6 og 7 forklarer den enkelte CERQual-komponent, inkludert hvordan komponentene er satt sammen og hvordan de inngår i den samlede graderingen.
  • Artikkel 2 forklarer hvordan en kan gjøre en samlet vurdering av tillit til et funn og hvordan en kan lage en tabell som oppsummerer funn i en kvalitativ forskningsoppsummering.

Målgrupper

Serien er primært ment for forskere som oppsummerer kvalitativ forskning, og beslutningstakere som bruker funn fra slike oversikter i beslutningsprosessene sine. Serien er også relevant for andre aktører som utvikler retningslinjer, først og fremst implementeringsforskere og beslutningstakere i praksisfeltet.

– Denne artikkelserien utstyrer CERQual-brukere med detaljert informasjon om hvordan de kan bruke metoden, sier medforfatter Simon Lewin fra Folkehelseinstituttet og det sørafrikanske forskningsrådet.

– I tillegg til bruken av metoden på helsefeltet, er kvalitativ forskning mye brukt på omsorgsfeltet. Sammen med den raskt økende utviklingen av metoder for å oppsummere kvalitative studier, bidrar CERQual til at kvalitativ forskning blir inkludert på en god måte i planlegging og praksis på omsorgsfeltet, legger medforfatter Heather Munthe-Kaas til.

Internasjonal arbeidsgruppe står bak

CERQual er utviklet av en internasjonal gruppe av kvalitative forskere, og er en undergruppe av GRADE Working Group (www.gradeworkinggroup.org). Arbeidet er finansiert av the Alliance for Health Policy and Systems Research, WHO, Cochrane, Norad og Forskningsrådet.

Forskerne oppfordrer de som vil støtte den videre utviklingen av CERQual til å melde seg inn i gruppen via nettsiden www.cerqual.org

GRADE-CERQual-artiklene er fritt tilgjengelige på nettsiden til Implementation Science

Kvantitativ vs kvalitativ forskning

Kvalitativ metode er en metode for generering av kunnskap hvor man undersøker hvilken mening hendelser og erfaringer har for de som opplever dem, og hvordan de kan fortolkes eller forstås også av andre. Heller enn å undersøke et stort antall forekomster ved bruk av statistikk, som ved kvantitativ metode, vil kvalitativ metode typisk bli brukt på noen få forekomster. Datagenerering i kvalitativ metode foregår ved deltakende observasjon, semi- eller ustrukturerte intervjuer eller diskursanalyse/tekstanalyse. Kilde: Wikipedia.