Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Fem år etter innføring av HPV vaksine: Stor nedgang i forekomst av HPV»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Fem år etter innføring av HPV vaksine: Stor nedgang i forekomst av HPV

Forskningsfunn

Fem år etter innføring av HPV vaksine: Stor nedgang i forekomst av HPV

Det første årskullet som fikk tilbud om HPV vaksine på 7. trinn har betydelig lavere forekomst av Humant papillomavirus (HPV) enn jenter i eldre årskull som ikke fikk tilbud om vaksinen. Dette viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

Modell av HPV-virus
HPV-virus. colourbox.com

Det første årskullet som fikk tilbud om HPV vaksine på 7. trinn har betydelig lavere forekomst av Humant papillomavirus (HPV) enn jenter i eldre årskull som ikke fikk tilbud om vaksinen. Dette viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.


Nasjonalt oppfølgingsprogram

Studien er en del av Folkehelseinstituttets nasjonale oppfølging av HPV-vaksinasjonsprogrammet. Siden 2011 har jenter fra ulike årskull i alderen 17 og 21 år blitt invitert til å delta i undersøkelsene. Mer enn 40 000 jenter har så langt deltatt ved å sende inn en urinprøve. 

I denne studien har man sammenliknet forekomsten av HPV i urinprøver fra det første årskullet som fikk tilbud om vaksine på 7. trinn, født i 1997, med prøver fra jenter født i 1994 og 1996 som ikke har fått tilbudet. Prøvene for begge grupper ble samlet inn da jentene var 17 år. I alt er urinprøver fra nesten 18 000 jenter blitt analysert for 37 ulike HPV typer.

Betydelig redusert forekomst av HPV

Forekomsten av de 37 ulike HPV-virus i urinprøver var 19,9 prosent blant jenter født i 1994 og 11,4 prosent blant jenter født i 1997.

Forekomsten av de HPV-typene som vaksinen beskytter mot (6, 11, 16 og 18) var 7,4 prosent blant jenter født i 1994 og 1,4 prosent blant jenter født i 1997. For 1997-kullet som helhet var forekomsten av alle HPV typer samlet redusert med 42 prosent, mens typene som vaksinen beskytter mot var redusert med 81 prosent.

– Dette er svært gledelige resultater og understøtter funn i flere studier fra andre land om effekten av HPV-vaksinen, sier studiens førsteforfatter Berit Feiring i Folkehelseinstituttet.

Vaksinerte versus uvaksinerte

Vi sammenliknet også dataene fra uvaksinerte jenter født i 1994 og vaksinerte jenter født i 1997. Da var forekomsten av HPV-typene vaksinen beskytter mot 7,7 prosent hos uvaksinerte jenter mens den blant vaksinerte jenter var på kun 0,8 prosent. Dette representerer en reduksjon på 90 prosent.

Hos de uvaksinerte jentene født i 1997 var forekomsten av vaksinetypene 3,5 prosent, det vil si 54 prosent lavere enn hos uvaksinerte jenter født 1994.

– Nedgangen vi ser hos jenter som ikke har tatt vaksinen skyldes flokkbeskyttelse, forklarer Feiring.

I studien ble også urinprøver for jenter født i 1996 analysert. Dette årskullet fikk ikke tilbud om HPV-vaksinen i 7. trinn. Forekomsten av HPV har likevel falt også hos disse jentene sammenliknet med jenter født i 1994. Siden disse jentene bare er ett år eldre enn det første vaksinerte årskullet, er det også naturlig å tolke denne nedgangen som et uttrykk for flokkbeskyttelse.

Beskytter også mot andre HPV-typer enn de vaksinen dekker

Studien viser også 68 prosent reduksjon i HPV typene 31, 33 og 45. Disse HPV-typene inngår ikke i vaksinen. Dette betyr at vaksinen også beskytter mot andre typer HPV enn de vaksinen bygger på, såkalt kryssbeskyttelse.

Reduksjon ble også observert for flere andre enkelttyper HPV som ikke inngår i vaksinen, blant annet HPV 52 (51 prosent reduksjon) og HPV 58 (32 prosent reduksjon). Reduksjon i forekomst av ikke-vaksine typer ble også observert blant uvaksinerte jenter og indikerer flokkbeskyttelse også for disse typene.

Gjennomføringen av studien

Om lag 20 prosent av jentene i årskullene 1994, 1996 og 1997 deltok og leverte en urinprøve da de var 17 år. Urinprøvene ble analysert for HPV på Nasjonalt referanselaboratorium for HPV ved Akershus universitetssykehus. Data om HPV-vaksinasjon fra det Nasjonale vaksinasjonsregisteret (SYSVAK) ble deretter koblet til HPV-resultatene slik at man kunne sammenlikne resultatene for vaksinerte og uvaksinerte jenter. HPV-vaksinen Gardasil som beskytter mot HPV-typene 6, 11, 16 og 18 ble benyttet i Norge under studieperioden. Studien baserer seg på gjentatte tverrsnittsundersøkelser.

Hele artikkelen: Feiring B, Laake I, Christiansen IK, Hansen M, Stålcrantz J, Ambur OH, Magnus P, Jonassen CM, Trogstad L. Substantial decline in prevalence of vaccine-type and non-vaccine type HPV in vaccinated and unvaccinated girls 5 years after implementing HPV vaccine in Norway. Journal of Infectious Diseases 2018; 16. July 2018