Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Nasjonale medisinsk-mikrobiologiske referansefunksjoner»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Nasjonale medisinsk-mikrobiologiske referansefunksjoner

Nasjonale medisinsk-mikrobiologiske referansefunksjoner

Oversikt over institusjoner som er tildelt en nasjonal referansefunksjon i medisinsk mikrobiologi og beskrivelse av hvilket ansvar de har.

Oversikt over institusjoner som er tildelt en nasjonal referansefunksjon i medisinsk mikrobiologi og beskrivelse av hvilket ansvar de har.


Innhold på denne siden

Fordeling av nasjonale referansefunksjoner 

Tabell 1. Oversikt over fordeling av nasjonale referansefunksjoner i medisinsk mikrobiologi

Agens

Ansvarlig institusjon

Næringsmiddelbårne bakterier

 

Salmonella

Folkehelseinstituttet

Shigella

Folkehelseinstituttet

Yersinia

Folkehelseinstituttet

Tarmpatogene E. coli

Folkehelseinstituttet

Campylobacter

Folkehelseinstituttet

Vibrio

Folkehelseinstituttet

Brucella

Folkehelseinstituttet

Listeria

Folkehelseinstituttet

Luftveispatogener

 

Mykobakterier

Folkehelseinstituttet

Meningokokker

Folkehelseinstituttet

Streptokokker (grp. A + pneumokokker)

Folkehelseinstituttet

Haemophilus influenzae

Folkehelseinstituttet

C. diphteriae

Folkehelseinstituttet

Legionella

Folkehelseinstituttet og Helse Vest RHF
ved Sjukehuset Stavanger HF

Andre bakterier

 

Fransiscella

Helse Midt-Norge RHF ved St. Olavs hospital HF

Leptospira

Folkehelseinstituttet

Bac. anthracis

Folkehelseinstituttet

Bordetella pertussis

Folkehelseinstituttet

Gruppe B streptokokker    

Helse Midt-Norge RHF ved St. Olavs hospital HF

MRSA 

Helse Midt-Norge RHF ved St. Olavs hospital HF

Gonokokker

Folkehelseinstituttet

Borrelia

Helse Sør-Øst RHF ved Sørlandet sykehus HF

Clostridium difficile                         

Helse Sør-Øst RHF ved OUS HF, Ullevål     

​Burkholderia (B. pseudomallei og mallei)

Folkehelseinstituttet

Resistensgener, antibiotika

Helse Nord RHF ved Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

Bakterielle toksiner

 

Bacillus cereus

Norges veterinærhøyskole

Cl. perfringens

Norges veterinærhøyskole

Stafylokokk enterotoksin

Veterinærinstituttet

Botulismetoksin

Norges veterinærhøyskole

Medisinske soppsykdommer

Helse Sør-Øst RHF ved OUS HF, Rikshospitalet-Radiumhospitalet

Toxoplasma

Helse Sør-Øst RHF ved OUS HF, Rikshospitalet-Radiumhospitalet

Virus

 

Influensavirus

Folkehelseinstituttet

Polio/enterovirus

Folkehelseinstituttet

Hepatittvirus (ABC)/DE

Folkehelseinstituttet

MMR

Folkehelseinstituttet

Coronavirus med alvorlig utbruddspotensiale

Folkehelseinstituttet

Tick-borne encephalitis (TBE)

Folkehelseinstituttet

Humant papillomavirus (HPV)

Akershus Universitetssykehus

Cytomegalovirus

Helse Sør-Øst RHF ved OUS HF, Rikshospitalet-Radiumhospitalet

Adenovirus

 St. Olavs hospital HF

Humant immunsviktvirus (hiv)

Helse Sør-Øst RHF ved OUS HF, Ullevål 

Rotavirus

Folkehelseinstituttet

Beskrivelse av ansvaret

Institusjonen som er tildelt en nasjonal referansefunksjon i medisinsk mikrobiologi, har ansvaret for å utføre undersøkelser om definerte agens, på vegne av helsemyndighetene og alle andre laboratorier.

Funksjonen som nasjonalt referanselaboratorium i medisinsk mikrobiologi er et landsdekkende ansvar, og skal utføres ved den eller de offentlige institusjoner eller regionale helseforetak som er tillagt ansvar for dette.

Ordningen med offentlige nasjonale medisinsk-mikrobiologiske referansefunksjoner ble formalisert av Helse- og omsorgsdepartementet i 2005.

Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Meldingssystem for smittsomme sykdommer og i Tuberkuloseregisteret og om varsling om smittsomme sykdommer ble revidert i 2012 og omhandler nå også referansefunksjoner i medisinsk mikrobiologi.

Laboratoriene med nasjonal referansefunksjon i medisinsk mikrobiologi er etter forskriften tillagt følgende oppgaver:

  • Referansediagnostikk
  • Opprettholde en samling av stammer og annet referansemateriale
  • Vitenskapelig råd og støtte
  • Samarbeid og forskning
  • Overvåking, beredskap og respons ved utbrudd av smittsomme sykdommer.

En nærmere forklaring på hva som ligger i disse punktene framgår av: