Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Praktisk veiledning: prøvemengde, medium, kjøling og pakking»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Praktisk veiledning: prøvemengde, medium, kjøling og pakking

Praktisk veiledning: prøvemengde, medium, kjøling og pakking

Veiledning for prøvetaking og forsendelse av ulike typer av prøver.

Veiledning for prøvetaking og forsendelse av ulike typer av prøver.


Innhold på denne siden

Antistoffundersøkelser - gjelder både bakteriell og virologisk serologi

5–10 ml fullblod eller tilsvarende mengde serum. Fra barn tilsier ofte forholdene at man får prøvetatt et mindre volum. For påvising av akutt infeksjon bør aktuelle prøver tas så tidlig som mulig etter sykdomsdebut. I mange tilfeller er det også aktuelt med rekonvalesentprøver 2–3 uker etter sykdomsdebut. Hos mindre barn kan anbefalt prøvemengde være utfordrende å tappe, og for å kunne utføre enkelte analyser er mindre prøvemengde i denne gruppen derfor akseptabel (helst > 0,5 ml).

Tuberkulose: T-spotanalyser (etter avtale)

FHI utfører T-spotanalyser, men kun etter nærmere avtale. Prøven må analyseres senest dagen etter prøvetaking. Henvendelse til FHI om prøvetakingsdato sendes på e-post til , med kopi til Fredrik Oftung (fredrik.oftung@fhi.no) med kort angivelse av indikasjon og QFT-resultat.

Det er utarbeidet en egen veiledning om prøvetaking, merking og forsendelse for T-spotanalyse: Instruks for innsending av tuberkuloseprøve til T-spotanalyse

Prøver til bakteriologisk/genteknologisk undersøkelse

Innsendte bakteriekulturer skal generelt foreligge i renkultur, dersom ikke annet er angitt. Klinisk prøvemateriale til bakterie-antigenpåvisning og påvisning av bakterie-DNA sendes på steril prøvebeholder uten nedkjøling.

Prøver for virusdyrking og påvisning av virale nukleinsyrer

Prøver til virusdyrkning sendes nedkjølt. Rask transport er ønskelig. Feces sendes på sterilt prøveglass uten tilsetning. Prøver fra nese og hals sendes på pensel i eget transportmedium.Ved spørsmål om skogflåttencefalittvirus (TBE-virus) i ulike prøvematerialer anbefales det å ta kontakt med laboratoriet før forsendelse slik at prøven kan behandles så raskt som mulig uten at den fryses først, eventuelt sendes på tørris, slik at den ikke fryses og tines flere ganger. TBE-virus er spesielt utsatt for å degenerere ved unødvendig langvarig lagring og fryse-tining.

Hepatitt A, B, C, Delta, E

Prøvemateriale

Serologiske analyser: Serum eller EDTA-plasma.
Genteknologiske analyser: EDTA-plasma, se tabell nedenfor for nærmere spesifisering.

Oppbevaring/prøveforsendelse

Ved nedkjølt forsendelse vurderes behov for én eller flere fryseelementer ved lang transporttid. I nedfrosset tilstand skal frysetining unngås. Prøven bør være på laboratoriet innen 3 dager etter forsendelse.

Tabell 1.

Analyse

LOD

Prøvemateriale

Minimum*
prøvevolum

HAV PCR, genotype

 

EDTA plasma

 1 ml

HBV DNA, kvantitering

15 IU/ml

EDTA plasma**

 1 ml

HBV genotype/mut/res

500-1000 IU/ml

EDTA plasma

 1 ml

HCV RNA, kvantitering

12 IU/ml

EDTA plasma

 1 ml

HCV genotype/mut/res

>500 IU/ml

EDTA plasma

 1 ml

HDV RNA PCR, kvantitering

 8 IU/ml

EDTA plasma

 0,5 ml

HEV PCR

 

EDTA plasma

 1 ml

*Fullt prøveglass foretrekkes. Ved minimum prøvevolum (se tabellen) er det ikke mulig å repetere analyser, eventuelt undersøke med supplerende analyser.
**Vår kvantitative analyse for HBV-PCR kan påvirkes av tilsetningsstoffer i serumrør (Clot Activator) og utføres derfor ikke lenger i serum. 

Innsending av prøver for analyser av meslinge-, parotitt- og rubellavirus

Tabell 2.

 Type prøve

 Minimumsmengde

Oppbevaring før transport 

Tidsfrist

Serum/ EDTA-blod

 0,5 ml

 Temperatur: +4°C

På laboratoriet innen 48 timer etter prøvetaking

Munnsekret (spytt)

Det kan ikke lenger utføres serologi i spytt eller munnsekret grunnet at produsent ikke lenger kan tilby slike tester.

 

 

 

Historikk

16.03.2022: 16.03.2022: Det kan ikke lenger utføres serologi i spytt eller munnsekret grunnet at produsent ikke lenger kan tilby slike tester.