Hopp til innhold

Vibrio

Publisert

FHI har referansefunksjon for Vibrio cholerae og Vibrio parahaemolyticus.

FHI har referansefunksjon for Vibrio cholerae og Vibrio parahaemolyticus.


FHI har referansefunksjon for Vibrio cholerae og Vibrio parahaemolyticus. Hensikten er å bidra til nasjonal epidemiologisk overvåking, utbruddsetterforskning, forebygging og bekjempelse av Vibrio mage-tarminfeksjoner. Infeksjon med Vibrio cholerae er meldingspliktig til MSIS.

Alle kliniske førstegangsisolater av Vibrio cholerae og Vibrio parahaemolyticus sendes som renkultur til FHI. Isolater skal sendes inn for videre undersøkelse dersom det ikke med høy sannsynlighet kan utelukkes å være en av de to ovennevnte species. Isolater som påvises ved eventuelt sykdomsresidiv mindre enn 3 måneder etter siste positive prøve skal ikke sendes inn med mindre det foreligger grunn til å mistenke reinfeksjon. Dersom Vibrio cholera eller Vibrio parahaemolyticus isoleres fra ulike prøvematerialer (for eksempel blod eller feces), bør førstegangsisolatet fra «det klinisk mest alvorlige» materialet sendes inn.

Renkulturer av isolatene skal sendes inn sammen med utfylt rekvisisjonsskjema.

Alle innsendte Vibrio cholerae- og Vibrio parahaemolyticus-isolater verifiseres spektrofotometrisk (MALDI-TOF MS). Vibrio cholerae karakteriseres videre for blant annet å påvise koleratoksinet og variantene klassisk, El Tor og O139.