Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «SARS-Coronavirus (SARS-CoV)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • SARS-Coronavirus (SARS-CoV)

SARS-Coronavirus (SARS-CoV)

Folkehelseinstituttet har nasjonal referansefunksjon for SARS-CoV.

Folkehelseinstituttet har nasjonal referansefunksjon for SARS-CoV.


For informasjon om SARS-CoV-2 som er årsak til covid-19, se egne sider:

Referansefunksjon

Folkehelseinstituttet (FHI) har nasjonal referansefunksjon for koronavirus med alvorlig utbruddspotensiale som en del av nasjonal beredskap og overvåking. FHI har en sentral rolle i identifikasjon av importerte enkelttilfeller og smittede nærkontakter for å hindre videre smittespredning gjennom effektive smittevernstiltak.

SARS-CoV er melding- og varslingspliktig til MSIS, gruppe A. Kriteriene for melding er mistanke om kliniske tilfeller på bakgrunn av epidemiologiske data og/eller laboratoriebekreftelse. Ved mistanke om SARS-CoV bør kommuneoverlegen og smittevernvakten ved FHI varsles selv om sykdomstilfellet ikke er bekreftet. Siden utbruddet i 2004 har det ikke vært rapportert om nye tilfeller med SARS-CoV, men man kan ikke sikkert utelukke at viruset kan dukke opp igjen i en eller annen form. FHI mottar primære prøver tatt hos pasienter med mistanke om infeksjon med SARS-CoV. Dersom diagnostikk utføres ved andre laboratorier bør prøvene sendes FHI for verifisering/avkreftelse. Det er nødvendig for valg av analysemetode at første sykdomsdag oppgis, samt reiseanamnese, reisevaksinasjon og alle relevante kliniske opplysninger. Annen luftveisdiagnostikk bør utføres parallelt, eventuelt kan dette gjøres ved FHI. Det er viktig at FHI varsles før slike prøver sendes til avdelingen.

Aktuelt prøvemateriale til direkte agenspåvisning og til dyrkning er fortrinnsvis luftveisprøver. Materiale som feces, urin og blod kan også supplere.

Diagnosen kan verifiseres ved dyrkning av virus, nukleinsyreamplifisering, for eksempel PCR. I tidlig fase av sykdommen er laboratoriemetodene relativt lite sensitive. Best sjanse for direkte påvisning av SARS-CoV (ved dyrkning og PCR) har man rundt dag 10, da viruset skilles ut i størst mengde. Materialet (øvre/nedre luftveisprøve) vil bli undersøkt med PCR for påvisning av virus-nukleinsyre.