Hopp til innhold

Rotavirus

Publisert Oppdatert

Folkehelseinstituttet har referansefunksjon for rotavirus for å bidra til nasjonal overvåking av vaksinasjonsprogrammet.

Folkehelseinstituttet har referansefunksjon for rotavirus for å bidra til nasjonal overvåking av vaksinasjonsprogrammet.


Referansefunksjon

Folkehelseinstituttet (FHI) har referansefunksjon for rotavirus for å bidra til nasjonal overvåking av vaksinasjonsprogrammet.

Prøver der det har blitt påvist rotavirus ved andre laboratorier i landet skal sendes til FHI. Instituttet mottar både rotavirus-positive avføringsprøver og prøver fra rektalpensler (evt. nukleinsyrepreparat i spesielle tilfeller). Hvert mikrobiologiske laboratorium bes om å innsende de første 10 rotavirus-positive prøvene per måned.

Som nasjonalt referanselaboratorium skal FHI utføre referanseundersøkelser på rotavirus som innebærer at positive prøver ved primærlaboratoriet vil bli bekreftet med alternativ metode. I den nasjonale rotavirusovervåkingen utføres genteknologiske analyser for genotyping av sirkulerende virus og påvisning av vaksinevirus. Hvis kliniker eller primærlaboratoriet mistenker at en positiv prøve er forårsaket av vaksineviruset, bør prøven sendes FHI for analyse med RT-PCR som påviser vaksinestammen. Genetisk karakterisering av viruset er også viktig ved utbrudd.

Rotavirus antigen/nukleinsyre kan påvises i avføringsprøve og prøver fra rektalpensler.

Følgende analyser kan utføres:

  • Påvisning av rotavirus antigen i fæces eller rektalpensel (RIDASCREEN Rotavirus Antigen EIA, R-Biopharm)
  • Genotyping av rotavirus VP4 og VP7 i fæces og rektalpensler ved multiplex semi-nested RT-PCR og/eller VP6 gen ved spesifikk qRT-PCR (in-house).
  • Påvisning av rotavirus vaksinevirus i fæces og rektalpensler ved qRT-PCR (in house).
  • Sekvensering av rotavirus ved utbrudd.

Innhold på denne siden

Akkreditering ved FHI

Du finner mer informasjon om hvilke metoder som er akkreditert, i artikkelen Akkreditering ved Folkehelseinstituttet