Hopp til innhold

Veileder

Veileder for forebygging av infeksjoner ved bruk av intravaskulære katetre

Veilederen gir et faglig rammeverk for utforming, implementering og evaluering av interne prosedyrer eller retningslinjer for å forebygge infeksjoner ved håndtering av ulike intravaskulære katetre. Vi ønsker å legge til rette for god praksis ved å gi kunnskapsbaserte råd og anbefalinger om forebygging av intravaskulære infeksjoner i helsetjenesten.

Veileder_intravaskulære katetre.png

Veilederen gir et faglig rammeverk for utforming, implementering og evaluering av interne prosedyrer eller retningslinjer for å forebygge infeksjoner ved håndtering av ulike intravaskulære katetre. Vi ønsker å legge til rette for god praksis ved å gi kunnskapsbaserte råd og anbefalinger om forebygging av intravaskulære infeksjoner i helsetjenesten.