Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell

Yrkesvaksinasjon

Om vaksiner som kan være aktuelle for ulike yrkesgrupper og beskrivelse av ansvarsforholdene som gjelder ved vaksinasjon ved smitterisiko på arbeidsplassen.

Hopp til innhold

Ansvarsforhold ved vaksinasjon av arbeidstakere med smitterisiko.

Det er Arbeidstilsynet som gir overordnede anbefalinger om vaksinasjon i forbindelse med yrkesutøvelse.  Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne tilbys sikker og effektiv vaksinasjon mot biologiske faktorer de kan bli eksponert for. Arbeidsgiver skal dekke utgiftene ved vaksinasjon [1]. Smitterisiko for forskjellige yrkesgrupper er avhengig av faktorer som arbeidsoppgaver, forekomst av aktuelle smittestoffer i miljøet, kvaliteten på smitteforebyggende rutiner i bedriften og hvordan rutinene etterleves av den enkelte arbeidstakeren.

Det er arbeidsgiverens ansvar å vurdere risikoen for smitte. Tilbud om vaksinasjon bør gis skriftlig, og det bør dokumenteres når slike tilbud er gitt. Berørte arbeidstakere skal gis informasjon om fordeler og ulemper ved å la seg vaksinere. Det er frivillig for arbeidstakerne å ta imot tilbudet om vaksinasjon.

Når elever ved undervisnings- og forskningsinstitusjoner utfører arbeid som ledd i praktisk opplæring, anses de som arbeidstakere etter blant annet arbeidsmiljølovens kapittel 1 dersom arbeidet foregår under forhold som kan innebære fare for studentenes liv og helse. Dette må forstås slik at lærestedet har ansvar for at studenter får tilbud om sikker og effektiv vaksinasjon mot biologiske faktorer de kan bli eksponert for. 

Hvilke yrkesgrupper bør tilbys hvilke vaksiner

Tabell 1 er en sjekkliste over de vaksinene som kan være aktuelle for de angitte yrkesgruppene. Det innebærer ikke automatisk indikasjon for alle de angitte vaksinene til alle arbeidstakere i en yrkesgruppe, siden arbeidsoppgavene kan variere fra person til person. Generelt anbefales alle å være vaksinert mot stivkrampe, difteri, kikhoste og polio. Se også kapitlene om de enkelte vaksinene.  

Tabell 1: Eksempler på aktuelle vaksiner for visse yrkesgrupper og visse typer arbeid

Type arbeid

Vurder vaksinasjon mot

medisinske laboratorier, operasjons-, føde-, intensiv-, anestesi-, dialyseavdeling, arbeid med andre invasive prosedyrer, obduksjon. Også rengjøringspersonell bør omfattes av tilbudet.

hepatitt B, MMR

helsevesen, inkludert de ovenfor nevnte

tuberkulose1, poliomyelitt, rubella2, meslinger2, vannkopper2, difteri, kikhoste, influensa3, (meningokokkinfeksjon), MMR

tannlegekontor

hepatitt B

karantenestasjon, jakt/fangst på Svalbard

rabies

veterinærer

rabies, tetanus

politi, brannvesen, redningspersonell

hepatitt B4

fengsel

hepatitt B4, tuberkulose1, hepatitt A5, MMR

eldreomsorg, noen typer sosialarbeid

tuberkulose1, poliomyelitt, rubella2, meslinger2, vannkopper2, hepatitt B4

barneomsorg

kikhoste, poliomyelitt, rubella2, meslinger2, vannkopper2, hepatitt B4

avløp, kloakk

tetanus (vanligvis DT), poliomyelitt, hepatitt A, hepatitt B4

landbruk, parkvesen, vaktmestre

tetanus (vanligvis DT), hepatitt B4

skogsarbeid, f.eks. linjeryddere

TBE-vaksine6

asylmottak

tuberkulose1, poliomyelitt, hepatitt A5, hepatitt B4, MMR

bistandsarbeid i utlandet

hepatitt A, poliomyelitt, difteri, tetanus, hepatitt B, rabies, tuberkulose1, evt. flere reisevaksiner

arbeidsreiser til utlandet

se reise

1) uvaksinerte arbeidstakere som har nærkontakt med mulige smittebærere  i 3 md eller mer. De fleste norske arbeidstakere født før 1995 er vaksinert mot tuberkulose. Revaksinasjon anbefales ikke.
2) seronegative arbeidstakere, spesielt ved barneavdelinger og barnehager
3) influensavaksine viktigst til helsepersonell som skal ta hånd om pasienter i risikogrupper
4) hepatitt B hvis blodkontakt med mulig smitteførende personer eller stikk av brukte sprøytespisser kan forekomme
5) hepatitt A hvis ansatte spiser mat tilberedt av personer som kan ha akutt hepatitt A
6) tilbud om vaksine for ansatte som arbeider i endemiske område

Vaksiner er vårt beste verktøy i kampen mot smittsomme sykdommer, men vaksinasjon må ikke føre til at andre smitteforebyggende tiltak får lavere prioritet.

 Referanser

1) Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) (FOR 2011-12-06 nr 1357), §6-12, FOR 2011-12-06 nr 1357, Arbeidsdepartementet, (2013).