Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Vaksinasjon ved nyresvikt, leversykdom eller reumatisk sykdom»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Vaksinasjon ved nyresvikt, leversykdom eller reumatisk sykdom

Vaksinasjon ved nyresvikt, leversykdom eller reumatisk sykdom

Anbefalinger om vaksinering ved nyresvikt, leversykdom eller reumatisk sykdom, og om hvilke vaksiner som er på blå resept for disse pasientgruppene.

Anbefalinger om vaksinering ved nyresvikt, leversykdom eller reumatisk sykdom, og om hvilke vaksiner som er på blå resept for disse pasientgruppene.


Innhold på denne siden

Nyresvikt og vaksinasjon

Hepatitt B-vaksine er indisert på grunn av økt smitterisiko i forbindelse med hemodialyse. Fordi personer med nyresvikt vanligvis responderer dårlig på vaksiner, anbefales firedoseregime, og det kan være aktuelt med dobbel dosestørrelse, se preparatomtaler på www.legemiddelverket.no eller i Felleskatalogen.

For personer 15 år og eldre med nyresvikt anbefales vaksinen Fendrix i firedoseregime. Hepatitt B-vaksine dekkes av Folketrygden, og rekvireres fra Folkehelseinstituttet på blå resept for denne pasientgruppen.

Pasienter med nyresvikt anbefales også influensa- og pneumokokkvaksinasjon.

Kronisk leversykdom og vaksinasjon

Ved kronisk leversykdom bør hepatitter unngås. Både enkeltkomponentvaksinene og kombinasjonsvaksine mot hepatitt A og B dekkes av Folketrygden, og rekvireres fra Folkehelseinstituttet på blå resept.

Pasienter med kronisk leversykdom anbefales også influensa- og pneumokokkvaksinasjon.

Reumatiske sykdommer og vaksinasjon

Alle ikke-levende vaksiner kan gis på vanlig måte. Influensavaksine og pneumokokkvaksine bør tilbys.

Det anbefales å være tilbakeholdende med å gi levende vaksine når sykdommen er i aktiv fase, uavhengig av om pasienten bruker immunsupprimerende medikamenter. Levende vaksiner bør ikke gis før tidligst 6 uker etter avsluttet immunsuppressiv behandling. De fleste tilfeller av barneleddgikt går i remisjon (blir helt friske). Levende vaksiner, som i barnevaksinasjonsprogrammet er MMR og BCG, kan derfor vanligvis gis på et senere tidspunkt.

Hvis det er stor risiko for tuberkulosesmitte kan det likevel vurderes å vaksinere et barn i aktiv sykdomsfase. Avgjørelsen må tas i samråd med barnets behandlende lege [1]. Barn som ikke har antistoffer mot vannkopper bør vaksineres hvis tilstanden tillater det [2]. Pneumokokkvaksine bør tilbys, unntatt hvis den immunsupprimerende behandlingen antas å være kortvarig (inntil 6 måneder) [2]. Se også kapittel om pneumokokkvaksine i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell (FHI).

Referanser

  1. Immunisation of the Immunocompromised Child. London: Royal College of Paediatrics and Child Health; 2002.
  2. Sandbu S. Vaksinasjon av barn med reumatoid artritt. MSIS-rapport 1991;19(19).

Historikk

Sist oppdatert i 2018.