Hopp til innhold

Oppfriskningsvaksinasjon av voksne

Publisert Oppdatert

For flere av vaksinene som gis i barnevaksinasjonsprogrammet trengs det gjentatte oppfriskningsdoser (boosterdoser) i voksen alder for å opprettholde beskyttelsen mot sykdommene.

For flere av vaksinene som gis i barnevaksinasjonsprogrammet trengs det gjentatte oppfriskningsdoser (boosterdoser) i voksen alder for å opprettholde beskyttelsen mot sykdommene.


Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio

Vi anbefaler oppfriskningsvaksine mot sykdommene difteri, stivkrampe, kikhoste og polio når det er gått ca. ti år siden forrige vaksinedose. Dette gjelder alle voksne, også personer som ikke har tenkt seg på utenlandsreise.

På grunn av økt risiko for smitte og videre spredning av smitte til sårbare pasienter, er dette spesielt viktig for helsepersonell.

Faglig begrunnelse for anbefaling om oppfriskningsvaksine mot difteri, tetanus, kikhoste og polio (DTP-IPV-vaksine) hver 10. år 

I barnevaksinasjonsprogrammet får barn totalt fem doser med vaksine mot difteri, tetanus, kikhoste og polio. Den siste blir gitt på 10. klassetrinn. Etter dette anbefaler Folkehelseinstituttet at grunnvaksinerte personer får oppfriskningsvaksine mot disse sykdommene om lag hvert 10. år. Dette gjelder alle personer uavhengig av hvor de skal oppholde seg i Norge eller om de skal reise. 

Oppfriskningsvaksinasjon anbefales både for individuell beskyttelse mot sykdom og for å holde en høy beskyttelse i befolkningen slik at sykdommene ikke kommer tilbake til Norge, såkalt flokkimmunitet (gjelder ikke stivkrampe).   

Bakgrunnen for valgt intervall på 10 år er særlig knyttet til varigheten av beskyttelsen for de ulike vaksinekomponentene og en vurdering av alvorlighetsgradene av de ulike sykdommene i denne aldersgruppen.

Varigheten av beskyttelsen mot de ulike vaksinene varierer 
Etter grunnvaksinasjon gir de ulike vaksinekomponentene beskyttelse av ulik varighet. 

Difteri: Studier fra ulike land angir ulik varighet av beskyttelse mot difteri (1). For å sikre vedvarende beskyttelse anbefaler WHO at personer som bor i lav-endemiske eller ikke-endemiske områder får oppfriskningsvaksine med difterivaksine med om lag 10 års mellomrom (1,2). 

Tetanus: Studier har vist at beskyttelse etter grunnvaksinasjon mot tetanus varer i minst 10 år (3).  

Kikhoste: For kikhostevaksine regner man at beskyttelsen varer i 4 – 12 år (4). 
 
Polio: Grunnvaksinasjon mot polio gir beskyttelse i flere tiår, muligens livslang (5).
  
Kombinasjonsvaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio 
Det finnes ikke tilgjengelig enkeltkomponentvaksine mot alle disse sykdommene.  Oppfriskningsvaksine til voksne mot disse sykdommene er tilgjengelig i Norge som en kombinasjonsvaksine mot difteri, tetanus, kikhoste og polio (DTP-IPV). Siden varigheten av effekten av vaksinekomponentene er så ulik, har man måttet gjøre avveininger vedrørende valg av tidspunkt for revaksinasjon. For å sikre beskyttelse mot difteri og tetanus har man i Norge landet på å anbefale at alle tidligere grunnvaksinerte voksne får en oppfriskningsdose hvert 10 år. Dette er i tråd med flere andre land, som Danmark, England og USA.
  
For mer informasjon om de ulike vaksinene: 

Hva med meslingvaksine?

Personer som er fullvaksinert med MMR-vaksine i henhold til barnevaksinasjonsprogrammet (to doser) trenger ikke ytterligere vaksinedoser.

Les mer om MMR-vaksine til voksne som tidligere er uvaksinert i kapittelet Vaksinasjon av tidligere uvaksinerte voksne.

Referanser

Om artikkelen / endringshistorikk

Innhold på denne siden