Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Oppfriskningsvaksinasjon av voksne»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Oppfriskningsvaksinasjon av voksne

Oppfriskningsvaksinasjon av voksne

For flere av vaksinene som gis i barnevaksinasjonsprogrammet trengs det gjentatte oppfriskningsdoser (boosterdoser) i voksen alder for å opprettholde beskyttelsen mot sykdommene.

For flere av vaksinene som gis i barnevaksinasjonsprogrammet trengs det gjentatte oppfriskningsdoser (boosterdoser) i voksen alder for å opprettholde beskyttelsen mot sykdommene.


Innhold på denne siden

Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio

Vi anbefaler oppfriskningsvaksine mot sykdommene difteri, stivkrampe, kikhoste og polio når det er gått ca. ti år siden forrige vaksinedose. Dette gjelder alle voksne, også personer som ikke har tenkt seg på utenlandsreise.

På grunn av økt risiko for smitte og videre spredning av smitte til sårbare pasienter, er dette spesielt viktig for helsepersonell.

Faglig begrunnelse for anbefaling om oppfriskningsvaksine mot difteri, tetanus, kikhoste og polio (DTP-IPV-vaksine) hver 10. år 

I barnevaksinasjonsprogrammet får barn totalt fem doser med vaksine mot difteri, tetanus, kikhoste og polio. Den siste blir gitt på 10. klassetrinn. Etter dette anbefaler Folkehelseinstituttet at grunnvaksinerte personer får oppfriskningsvaksine mot disse sykdommene om lag hvert 10. år. Dette gjelder alle personer uavhengig av hvor de skal oppholde seg i Norge eller om de skal reise. 

Oppfriskningsvaksinasjon anbefales både for individuell beskyttelse mot sykdom og for å holde en høy beskyttelse i befolkningen slik at sykdommene ikke kommer tilbake til Norge, såkalt flokkimmunitet (gjelder ikke stivkrampe).   

Bakgrunnen for valgt intervall på 10 år er særlig knyttet til varigheten av beskyttelsen for de ulike vaksinekomponentene og en vurdering av alvorlighetsgradene av de ulike sykdommene i denne aldersgruppen.

Varigheten av beskyttelsen mot de ulike vaksinene varierer 
Etter grunnvaksinasjon gir de ulike vaksinekomponentene beskyttelse av ulik varighet. 

Difteri: Studier fra ulike land angir ulik varighet av beskyttelse mot difteri (1). For å sikre vedvarende beskyttelse anbefaler WHO at personer som bor i lav-endemiske eller ikke-endemiske områder får oppfriskningsvaksine med difterivaksine med om lag 10 års mellomrom (1,2). 

Tetanus: Studier har vist at beskyttelse etter grunnvaksinasjon mot tetanus varer i minst 10 år (3).  

Kikhoste: For kikhostevaksine regner man at beskyttelsen varer i 4 – 12 år (4). 
 
Polio: Grunnvaksinasjon mot polio gir beskyttelse i flere tiår, muligens livslang (5).
  
Kombinasjonsvaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio 
Det finnes ikke tilgjengelig enkeltkomponentvaksine mot alle disse sykdommene.  Oppfriskningsvaksine til voksne mot disse sykdommene er tilgjengelig i Norge som en kombinasjonsvaksine mot difteri, tetanus, kikhoste og polio (DTP-IPV). Siden varigheten av effekten av vaksinekomponentene er så ulik, har man måttet gjøre avveininger vedrørende valg av tidspunkt for revaksinasjon. For å sikre beskyttelse mot difteri og tetanus har man i Norge landet på å anbefale at alle tidligere grunnvaksinerte voksne får en oppfriskningsdose hvert 10 år. Dette er i tråd med flere andre land, som Danmark, England og USA.
  
For mer informasjon om de ulike vaksinene: 

Hva med meslingvaksine?

Personer som er fullvaksinert med MMR-vaksine i henhold til barnevaksinasjonsprogrammet (to doser) trenger ikke ytterligere vaksinedoser.

Les mer om MMR-vaksine til voksne som tidligere er uvaksinert i kapittelet Vaksinasjon av tidligere uvaksinerte voksne.

Referanser

1) Scheifele DW, Ochnio JJ. The immunological basis for immunization. Diphtheria. www.who.int [Internet]. Tilgjengelig fra: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44094/9789241597869_eng.pdf;jsessionid=75353B2C9FA7A67CEB1CE83C93486ED3?sequence=1  Nedlastet 4. juni 2019 
2) World Health Organization. Diphtheria vaccine. Review of evidence on vaccine effectiveness and immunogenicity to assess the duration of protection ≥10 years after the last booster dose. Tilgjengelig fra: http://www.who.int/immunization/sage/ meetings/2017/april/2_Review_Diphtheria_results_April2017_final_clean. pdf?ua=1 , Nedlastet 3 Juni 2019.  
3) WHO position paper. Tetanus vaccine. Weekly Epidemiological Record 2017 February. Tilgjengelig fra: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254582/WER9206.pdf?sequence=1 Nedlastet 4 Juni 2019. 
4) WHO position paper. Pertussis vaccines. Weekly Epidemiological Record 2015 August. Tilgjengelig fra: https://www.who.int/wer/2015/wer9035.pdf?ua=1 Nedlastet 4 Juni 2019. 
5) WHO position paper. Polio vaccine. Wkly Weekly Epidemiological Record 2016 March. Tilgjengelig fra: https://www.who.int/wer/2016/wer9112.pdf?ua=1  Nedlastet 4 Juni 2019. 

Historikk

  • 07.02.2020: Rutinemessig gjennomgang. Lagt til forfatter, ellers ingen endringer.
  • 28.03.2019: Presisering av at personer som er fullvaksinert med MMR-vaksine i henhold til barnevaksinasjonsprogrammet (to doser) ikke trenger ytterligere vaksinedoser.