Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Oppfriskningsvaksinasjon av voksne

Publisert Oppdatert

Veiledere_liggende_Vaksinasjonsveileder.png

For flere av vaksinene som gis i barnevaksinasjonsprogrammet trengs det gjentatte oppfriskningsdoser (boosterdoser) i voksen alder for å opprettholde beskyttelsen mot sykdommene.


Hopp til innhold


Har du funnet en feil?

Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio

Vi anbefaler oppfriskningsvaksine mot sykdommene difteri, stivkrampe, kikhoste og polio når det er gått ca. ti år siden forrige vaksinedose. Dette gjelder alle voksne, også personer som ikke har tenkt seg på utenlandsreise.

På grunn av økt risiko for smitte og videre spredning av smitte til sårbare pasienter, er dette spesielt viktig for helsepersonell.

Faglig begrunnelse for anbefaling om oppfriskningsvaksine mot difteri, tetanus, kikhoste og polio (DTP-IPV-vaksine) hver 10. år 

I barnevaksinasjonsprogrammet får barn totalt fem doser med vaksine mot difteri, tetanus, kikhoste og polio. Den siste blir gitt på 10. klassetrinn. Etter dette anbefaler Folkehelseinstituttet at grunnvaksinerte personer får oppfriskningsvaksine mot disse sykdommene om lag hvert 10. år. Dette gjelder alle personer uavhengig av hvor de skal oppholde seg i Norge eller om de skal reise. Bakgrunnen for anbefalingen er knyttet til varighet av beskyttelsen vaksine gir mot de ulike sykdommene etter grunnvaksinasjon. Anbefalingen har som mål å sikre best mulig immunitet mot alle komponentene i kombinasjonsvaksinen. 

Oppfriskingsvaksinasjon anbefales både for individuell beskyttelse mot sykdom og for å holde en høy beskyttelse i befolkningen slik at sykdommene ikke kommer tilbake til Norge, såkalt flokkimmunitet (gjelder ikke stivkrampe).   

Varigheten av beskyttelsen mot de ulike vaksinene varierer 
Etter grunnvaksinasjon gir de ulike vaksinekomponentene beskyttelse av ulik varighet. Studier fra ulike land angir ulik varighet av beskyttelse mot difteri (1). For å sikre vedvarende beskyttelse anbefaler WHO at personer som bor i lav-endemiske eller ikke-endemiske områder får oppfriskningsvaksine med difterivaksine med om lag 10 års mellomrom (1,2).  Studier har vist at beskyttelse etter grunnvaksinasjon mot tetanus varer i minst 10 år (3).  
For kikhostevaksine regner man at beskyttelsen varer i 4 – 12 år (4).  
Grunnvaksinasjon mot polio gir beskyttelse i flere tiår, muligens livslang (5).
  
Kombinasjonsvaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio 
Oppfriskningsvaksine til voksne mot disse sykdommene er tilgjengelig i Norge som en kombinasjonsvaksine mot difteri, tetanus, kikhoste og polio (DTP-IPV). For å sikre beskyttelse mot difteri og tetanus har man i Norge landet på å anbefale at alle tidligere grunnvaksinerte voksne får en oppfriskningsdose hvert 10 år. Dette er i tråd med flere andre land, som Danmark, England og USA.
  
For mer informasjon om de ulike vaksinene: 
Kapittel om difterivaksine og difteri antitoksin i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell 
Kapittel om tetanusvaksine (Stivkrampe) og tetanusimmunglobulin i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell 
Kapittel om kikhostevaksine (Pertussis) i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell  
Kapittel om poliovaksine (Poliomyelitt) i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell  
 
Referanser:  
1) Scheifele DW, Ochnio JJ. The immunological basis for immunization. Diphtheria. www.who.int [Internet]. Tilgjengelig fra: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44094/9789241597869_eng.pdf;jsessionid=75353B2C9FA7A67CEB1CE83C93486ED3?sequence=1  Nedlastet 4. juni 2019 
2) World Health Organization. Diphtheria vaccine. Review of evidence on vaccine effectiveness and immunogenicity to assess the duration of protection ≥10 years after the last booster dose. Tilgjengelig fra: http://www.who.int/immunization/sage/ meetings/2017/april/2_Review_Diphtheria_results_April2017_final_clean. pdf?ua=1 , Nedlastet 3 Juni 2019.  
3) WHO position paper. Tetanus vaccine. Weekly Epidemiological Record 2017 February. Tilgjengelig fra: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254582/WER9206.pdf?sequence=1 Nedlastet 4 Juni 2019. 
4) WHO position paper. Pertussis vaccines. Weekly Epidemiological Record 2015 August. Tilgjengelig fra: https://www.who.int/wer/2015/wer9035.pdf?ua=1 Nedlastet 4 Juni 2019. 
5) WHO position paper. Polio vaccine. Wkly Weekly Epidemiological Record 2016 March. Tilgjengelig fra: https://www.who.int/wer/2016/wer9112.pdf?ua=1  Nedlastet 4 Juni 2019. 

Hva med meslingvaksine?

Personer som er fullvaksinert med MMR-vaksine i henhold til barnevaksinasjonsprogrammet (to doser) trenger ikke ytterligere vaksinedoser.

Les mer om MMR-vaksine til voksne som tidligere er uvaksinert i kapittelet Vaksinasjon av tidligere uvaksinerte voksne.