Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Reservoarer og risikofaktorer»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Reservoarer og risikofaktorer

Reservoarer og risikofaktorer

Oversikt over de viktigste reservoarene og risikofaktorene for en rekke næringsmiddelbårne og zoonotiske smittestoffer som er aktuelle i Norge.

Oversikt over de viktigste reservoarene og risikofaktorene for en rekke næringsmiddelbårne og zoonotiske smittestoffer som er aktuelle i Norge.


Tabell: Reservoarer og risikofaktorer

Smittestoff

Reservoar i Norge

Risikofaktorer i Norge

Campylobacter *

Ville fugler

Sau, storfe og gris

Hund og katt

Fjørfe

 

 • Bruk av ikke-desinfisert drikkevann
 • Dårlig hygiene ved tilberedning av rått fjørfekjøtt
 • Dårlig hygiene under grillmåltider
 • Konsum av ufullstendig varmebehandlete fjørfeprodukter
 • Uhygienisk kontakt med husdyr (hund, katt, fjørfe, storfe, sau)
 • Konsum av upasteurisert melk og produkter laget av slik melk
 • Spise andre næringsmidler kontaminert fra smittebærende dyr eller personer
 • Utenlandsreise (50-60 % av pasientene)

Salmonella (non-tyfoide) *

Ville fugler

Piggsvin

Husdyr (svært sjelden)

Importerte reptiler

 • Bruk av ikke-desinfisert drikkevann
 • Konsum av importerte matvarer, også ulovlig importert mat
 • Uhygienisk kontakt med ville fugler og piggsvin eller deres ekskrementer
 • Kontakt med smittebærende dyr eller personer
 • Utenlandsreise (>70 % av pasientene)

Salmonella Typhi og Paratyphi

Mennesket

 • Direkte smitte med avføring fra smitte­bærende personer
 • Konsum av matvarer forurenset med avføring fra smittebærere
 • Bruk av ikke-desinfisert drikkevann
 • Utenlandsreise (>90 % av pasientene)

Shigella spp.

Mennesket

 • Direkte smitte med avføring fra smitte­bærende personer
 • Konsum av matvarer forurenset med avføring fra smittebærere
 • Bruk av ikke-desinfisert drikkevann
 • Utenlandsreise (>90 % av pasientene)

Yersinia enterocolitica *

Gris

 • Konsum av ufullstendig varmebehandlete svinekjøttprodukter
 • Dårlig hygiene ved tilberedning av rått svinekjøtt
 • Spise andre næringsmidler kontaminert fra smittebærende svin eller personer 
 • Bruk av ikke-desinfisert drikkevann
 • Kontakt med smittebærende svin eller personer
 • Utenlandsreise (20-40 % av pasientene)

Listeria mono­cytogenes

Vidt utbredt

 • Konsum av bearbeidete, langtidsholdbare kjøtt- og fiskeprodukter som oppbevares ved kjølelagring, og som spises uten ytterligere varmebehandling (bl.a. varmebehandlet kjøttpålegg, rakefisk, røkt og gravet fisk)
 • Konsum av myke modningsoster
 • Spise produkter laget av upasteurisert melk

Tarmpatogene E. coli

(EHEC/STEC og aEPEC)

Småfe

Storfe

 

 • Konsum av ufullstendig varmebehandlet ­kjøtt og kjøttprodukter fra småfe eller storfe
 • Dårlig hygiene ved tilberedning av rått kjøtt fra småfe eller storfe
 • Konsum av upasteurisert melk og produkter laget av slik melk
 • Spise andre næringsmidler kontaminert fra smittebærende dyr eller personer 
 • Bruk av ikke-desinfisert drikkevann
 • Bading i kontaminert vann
 • Kontakt med smittebærende husdyr og personer
 • Utenlandsreise (10-60 % av pasientene)

Francisella tularensis

Smågnagere

Hare, bever

Vektorer: mygg, flått

 • Håndtering av syke eller døde reservoardyr, eller deres ekskrementer
 • Bitt av reservoardyr (f. eks. bitt av lemen)
 • Inhalasjon av støv kontaminert med ekskrementer eller kadavre fra reservoardyr (f. eks. i høyløer, vedskjul og vedstabler)
 • Konsum av ikke-desinfisert vann kontaminert av smittebærende, døde eller syke dyr

Staphylococcus aureus

Bacillus cereus

Clostridium per­fringens

Vidt utbredt

Brudd på elementære kjøkkenhygieneprinsipper:

 • Varmholding ved for lav temperatur (< 60oC)
 • Utilstrekkelig eller for langsom nedkjøling
 • Oppbevaring ved romtemperatur
 • Utilstrekkelig oppvarming av matrester

For S. aureus gjelder også:

 • Konsum og håndtering av matvarer forurenset fra hud, sår eller slimhin­ner hos smittebærende personer eller slaktedyr
 • Kontakt med smittebærende personer, produksjonsdyr eller familiedyr

Clostridium botulinum

Vidt utbredt

 • Konsum av hjemmelaget rakfisk
 • Konsum av hjemmelaget spekemat
 • Spebarnsbotulisme: Konsum av honning, unntaksvis andre produkter

Norovirus

Mennesket

 • Bruk av ikke-desinfisert drikkevann
 • Direkte smitte med avføring eller oppkast fra smitte­bærere
 • Kontakt med gjenstander forurenset av smittebærere (f.eks. leker, dekketøy)
 • Konsum av matvarer forurenset med avføring eller oppkast fra smittebærende personer

Hepatitt A-virus

Mennesket

 • Bruk av ikke-desinfisert drikkevann
 • Direkte smitte med avføring fra smittebærere
 • Kontakt med gjenstander forurenset av smittebærere 
 • Konsum av matvarer forurenset med avføring fra smittebærende personer

Puumulavirus

Smågnagere (klatremusgruppen, Myodes spp.)

 • Inhalasjon av aerosoler eller støv kontaminert med virus fra ekskrementer, urin eller kadavre av smågnagere (f. eks. i hytter, høyløer, vedskjul og vedstabler)
 • Bruk av ikke-desinfisert drikkevann

Toxoplasma gondii *

Katt (hovedvert)

Andre pattedyr og fugl (mellomverter)

 • Konsum av rått eller ufullstendig varmebehandlet kjøtt og kjøttprodukter, særlig fra sau og gris
 • Konsum av uvaskete grønnsaker, frukt og bær
 • Direkte kontakt med avføring fra katter, blant annet ved rengjøring av kattekassen og ved hagearbeid
 • Mangelfull rengjøring av kjøkkenredskaper etter kontakt med rått kjøtt
 • Utenlandsreise

Cryptosporidium spp.

Storfe, særlig spekalv

Småfe

Mennesker

 • Bruk av ikke-desinfisert drikkevann
 • Kontakt med smittebærende personer eller dyr, eller deres avføring
 • Konsum av matvarer forurenset med avføring fra smittebærende personer eller dyr

Giardia duodenalis/lamblia

Mennesker

Unntaksvis andre pattedyr

 • Bruk av ikke-desinfisert drikkevann
 • Direkte smitte med avføring fra smitte­bærere
 • Konsum av matvarer forurenset med avføring fra smittebærende personer, unntaksvis fra dyr.

  Infeksjonen er vanligvis ikke zoonotisk. 

* For disse smittestoffene er risikofaktorene for sykdom, og den relative betydning av faktorene, godt dokumentert gjennom en serie kasus-kontroll-undersøkelser utført i regi av Folkehelseinstituttet. For de øvrige smittestoffene og sykdommene bygger kunnskap om risikofaktorer på opplysninger om smittekilder i utbrudd, data om forekomst blant dyr, i næringsmidler og i miljøet, samt opplysninger fra nasjonal og internasjonal litteratur.