Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «A. Prosedyre for innleggelse av blærekateter (KAD)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • A. Prosedyre for innleggelse av blærekateter (KAD)

A. Prosedyre for innleggelse av blærekateter (KAD)

For å ivareta aseptisk teknikk anbefales det at to personer samarbeider om innleggelse av blærekateter. Den ene person har ansvaret for å gjennomføre prosedyren og opprettholder aseptikk (utøver). Den andre personen bistår med å assistere, åpne sterile pakninger, koble til og fjerne avfall (assistent).

For å ivareta aseptisk teknikk anbefales det at to personer samarbeider om innleggelse av blærekateter. Den ene person har ansvaret for å gjennomføre prosedyren og opprettholder aseptikk (utøver). Den andre personen bistår med å assistere, åpne sterile pakninger, koble til og fjerne avfall (assistent).


Utstyr til innleggelse av blærekateter (KAD)

 • Ren beskyttelsesfrakk og sterile hansker (til utøver)
 • Evt. rene engangshansker og beskyttelsesfrakk (til assistent)
 • Sterilt kateter
 • Sterilt kateteriseringssett (evt. sterilt skiftesett, to sterile duker og sterile kompresser)
 • Steril væske (sterilt vann, fysiologisk saltvann eller vandig klorheksidin
  0.5-1 mg/ml) til vask av urinrørsåpningen
 • Engangstube med lokalbedøvelse/gel (eks. Xylocain® gel 2 %, 20 g til menn og 10 g til kvinner)
 • Evt. penisklemme (til menn)
 • Sterilt vann og steril sprøyte (10 ml) til fylling av ballong ved bruk av kateter uten
  prefylt væskereservoar
 • Sterilt, lukket urindrenasjesystem (urinpose med tappekran, koplingsslange med
  klemme og forseglingstape)
 • Oppheng til urinoppsamlingspose eller timediuresesett
 • Utstyr til å feste kateteret (tape e.l.)
 • Evt. 70 % alkohol til desinfeksjon av arbeidsbord (nattbord e.l.)

Innleggelse av blærekateter (KAD)

Før prosedyren iverksettes må pasienten være godt informert om denne. Nødvendig utstyr må være tilgjengelig og plassert på rengjort arbeidsbrett/arbeidsbord. Kontroller før oppstart at pasienten ikke har kjent allergi mot materiell som benyttes (ex. lateks/klorheksidin).

 1. Begge: utfør håndhygiene. Ta på ren beskyttelsesfrakk.
 2. Hjelp pasienten med å legge seg i et egnet leie. Dekk pasienten til nedentil med 
  håndkle e.l.
 3. Plasser nattbord og søppelbøtte i egnet posisjon.
 4. Begge: utfør håndhygiene.
 5. Utøver: tilrettelegg utstyr; åpne kateteriseringssett og pakning med lokalbedøvelse/gel og overfør denne til steril flate (kateteriseringssettets innpakningspapir) uten å kontaminere utstyret. Hell steril væske (sterilt vann, fysiologisk saltvann eller klorheksidin 0.5–1 mg/ml) over tupfere i kateteriseringssettet.
 6. Dekk til pasienten med steril duk. Berør kun dukens ytterpunkt slik at man i størst mulig grad beholder et sterilt arbeidsfelt:
  • For kvinner legges det steril duk mellom beina og under setet, samt dekkes til med steril duk rundt urinrørsåpningen.
  • For menn dekkes det til med steril duk rundt penis og over lårene.
 7. Begge: utfør håndhygiene.
 8. Utøver: ta på sterile hansker.
 9. Utøver: gjør klar lokalbedøvelse/gel. Tilrettelegg utstyret på den sterile flaten (kateteriseringssettets innpakningspapir).
 10. Utøver: vask urinrørsåpningen og nærliggende områder med de fuktede kompressene:
  • Menn: hold rundt fremre del av penis med steril kompress og trekk forhuden forsiktig tilbake. Løft og strekk penis oppover i retning magen med et lett drag. Vask med de fuktede tupferne i sirkulære bevegelser fra urinrørsåpningen og utover glans.
  • Kvinner: bruk to kompresser til å skille kjønnsleppene slik at urinrørsåpningen blir synlig. Vask med de fuktede tupferne fra urinrørsåpning og bakover – en tupfer for hver bevegelse.
   NB! Hånden som holder penis / skiller kjønnslepper er nå ikke steril. Grepet holdes til kateteret er satt inn.
 11. Utøver: sett glide -og /eller lokalanestesimiddel langsomt inn i urinrøret. Det bør virke minst 2–3 minutter før prosedyren fortsettes. For å forhindre at gelen renner ut hos menn kan man holde for urinrørsåpningen med steril kompress eller benytt penisklemme.
 12. Assistent: åpne posen med blærekateteret. Tuppen på blærekateteret holdes tilgjengelig.*
 13. Utøver: ta katetertuppen enten med den sterile hånden eller med steril pinsett.
 14. Utøver: før kateteret forsiktig inn i urinrøret og videre inn i urinblæra. Før kateteret helt inn. Dersom det ikke kommer urin eller kateteret møter motstand, må det ikke brukes makt.
 15. Utøver: fyll kateterballongen (etter urinsvar). Sjekk samtidig at pasienten ikke har smerter. Ved katetre som ikke er pre-fylte, sett angitt væskemengde (sterilt vann) inn i ballongen med sprøyte, vanligvis 5–10 ml til voksne og 3–5 ml hos barn. Ved pre-fylt kateter, fjern beholderklemmen og trykk på beholderen til den er tom for væske. Fest beholderklemmen igjen. Dersom pasienten kjenner smerte ved fylling av ballong, avbryt straks og aspirer med en 10 ml sprøyte.
 16. Utøver: dra forsiktig i kateteret for å kjenne om det er motstand. Dette for å kontrollere at ballongen er fylt og er på riktig plass.
 17. Assistent: åpne pakningen med urindrenasjesystemet.
 18. Begge: koble sammen kateter og urinoppsamlingssystem (utøver holder kateter og assistent slangen på urinoppsamlingssystem).*
 19. Assistent: forsegl koplingen mellom kateter og slange med tape som følger med oppsamlingssystemet.*
 20. Utøver: hos menn, trekk forhuden frem over penishodet.
 21. Fest kateteret på en slik måte at det hindrer bevegelse og drag på kateteret, samtidig som fri drenasje sikres. Fortrinnsvis på låret for kvinner, på nedre del av abdomen for menn.
 22. Kast brukt utstyr. Ta av hansker og beskyttelsesfrakk.
 23. Begge: utfør håndhygiene.
 24. Journalfør dato og klokkeslett, indikasjon, kateterstørrelse, katetertype og antall ml væske som er fylt i kateterballongen.

*Kateter og urinoppsamlingssystem kan alternativt kobles sammen før kateteret føres inn i uretra.

Historikk

Det er planlagt en oppdatering av veilederen i løpet av våren 2023.