Hopp til innhold

Kunnskapsgrunnlaget - Veileder om forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner

Publisert Oppdatert

Følgende kunnskapsgrunnlag er benyttet i utarbeidelsen av nasjonal veileder for forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner:

Følgende kunnskapsgrunnlag er benyttet i utarbeidelsen av nasjonal veileder for forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner:


Om kunnskapsgrunnlaget

Flere anerkjente, kjente aktører innen smittevern har de seneste årene publisert omfattende kunnskapsbaserte retningslinjer for forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner.1-11

Myndighetene i flere land, eksempelvis Australia, Skottland og Irland,12-15 har også publisert kunnskapsbaserte retningslinjer om emnet, likeledes European Association of Urology Nurses og European Association of Urology.16, 17

Det ble derfor ved arbeidets oppstart besluttet å bygge retningslinjene på eksisterende, kvalitetssikrede retningslinjer og systematiske oppsummeringer, fremfor gjennomgang av primærstudier.

For å identifisere eksisterende retningslinjer og systematiske oppsummeringer på området ble det gjennomført søk i aktuelle helsefaglige databaser, samt på hjemmesidene til kjente aktører innen smittevern og i elektroniske oversikter over eksisterende retningslinjer.

Søk i elektroniske databaser

Det er gjort søk i Ovid Medline, Embase, Ovid Nursing, Cochrane og Johanna Briggs Institute etter retningslinjer og systematiske oppsummeringer skrevet på engelsk, norsk, svensk eller dansk etter 2005. Relevante artikler ble kvalitetsvurdert etter prinsippene i kunnskapssenterets sjekklister for evaluering av fagartikler.18 Det ble også gjennomført håndsøk i referanselister. Søkestrategier fra Ovid databasene fremkommer i tabell 1.

Tabell 1: Søkestrategier med resultater fra Ovid databasene (03.02.12)

Søketermer

Embase* 
(03.02.12)

OvidMEDLINE (R)** (03.02.12)

Ovid Nursing Full Text Plus (03.02.12)

1

UTI.m_titl.

415

241

44

2

CAUTI.m_titl.

9

4

10

3

"urinary tract infection*".m_titl.

13079

10239

507

4

"catheter*".m_titl.

47815

42196

4024

5

"infect*".m_titl.

438398

397203

13397

6

4 and 5

3119

2568

592

7

"urinary*".m_titl.

95419

87444

3246

8

5 and 7

16192

13310

618

9

1 or 2 or 3 or 6 or 8

19049

15585

1077

10

"prevent*".m_titl.

216936

187943

15077

11

"elimin*".m_titl.

21132

19608

548

12

(infect* adj2 control*).m_titl.

5687

5240

1949

13

10 or 11 or 12

243235

212291

17432

14

(guide* or strateg* or recommend* or compendium* or program* or review* or examinat* or advice* or best practice*).m_titl.

655140

567052

68754

15

9 and 13

1109

928

205

16

limit 15 to ("reviews (best balance of sensitivity and specificity)" and (danish or english or norwegian or swedish) and yr="2005 -Current")

113

85

13

17

9 and 13 and 14

146

121

41

18

limit 17 to ((danish or english or norwegian or swedish) and yr="2005 -Current")

72

61

26

19

16 or 18

148

123

36

 

Artikler som omhandlet UVI

58

55

15

 

Artikler inkludert i kunnskapsgrunnlaget

12

(ref:2, 5, 19-28)

11

(ref:2, 5, 20-28)

5

(ref:5, 20, 21, 26, 28)

* Embase 1980 to 2012 Week 04
**Ovid MEDLINE(R) In-Process & Other Non-Indexed Citations and Ovid MEDLINE(R) 1946 to Present

I Cochrane ble det søkt etter relevante Cochrane oversiktsartikler og andre oversiktsartikler med følgende søkestrategi:

Av 23 identifiserte Cochrane oversiktsartikler og 38 oversiktsartikler identifisert fra andre kilder ble 11 inkludert i kunnskapsgrunnlaget.29-39 På nettsiden til Johanna Briggs Institute ble det søkt etter relevante publikasjoner med søkeordene: urinary tract infection, urinary catheter, UTI og CAUTI. En oversiktsartikkel og en retningslinje (”Best Practice Sheet”) ble identifisert og inkludert i kunnskapsgrunnlaget.40, 41

Søk på nettsteder til aktører innen smittevern

Det ble søkt på nettstedene til kjente internasjonale aktører innen smittevern for å identifisere gjeldende retningslinjer for forebygging av helsetjenesteassosierte UVI. Følgende nettsteder ble undersøkt februar-mai 2012:

Totalt ble 19 av publikasjonene som ble identifisert via nettstedene inkludert i kunnskapsgrunnlaget.2-11, 17, 19, 21, 24, 42-46

Søk i elektroniske oversikter over publiserte retningslinjer

Med utgangspunkt i helsebiblioteket ble det søkt i kjente elektroniske oversikter over eksisterende retningslinjer. Følgende oversikter ble undersøkt:

Totalt ble tre av publikasjonene som ble identifisert via de elektroniske oversikter over eksisterende retningslinjer inkludert i kunnskapsgrunnlaget.2, 21, 47

Enkelte av publikasjonene som er tatt med i veilederens kunnskapsgrunnlag (litteraturliste) er ikke inkludert i hoveddokumentets referanseliste. Det er valgt å beholde dem i litteraturlisten da de belyser anbefalingene i nøkkelpublikasjonene veilederen bygger på.

Anbefalingene i veilederen er gitt uten gradering av kunnskapsgrunnlaget. Mitchell et. al19og Conway et. al48 gir imidlertid en god oversikt over graderingene slik de fremstår i de fleste av nøkkelreferansene som anbefalingene i veilederen bygger på. Graderingene er også godt beskrevet i den enkelte nøkkelreferanse.1, 2, 6, 10, 24

Referanser