Hopp til innhold

Rapport

Tobakk i Norge

Rapporten presenterer bruksmønstre og forsyningskilder for tobakk. Den viser også fordelingen av tobakksbruk i befolkningen, og beskriver befolkningens risikooppfatninger om tobakk.

Illustrasjon: FHI
Illustrasjon: FHI

Rapporten presenterer bruksmønstre og forsyningskilder for tobakk. Den viser også fordelingen av tobakksbruk i befolkningen, og beskriver befolkningens risikooppfatninger om tobakk.