Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Nipah- og Hendravirus-infeksjoner»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Nipah- og Hendravirus-infeksjoner

Nipah- og hendravirus-infeksjoner - veileder for helsepersonell

Nipah- og hendravirusinfeksjon er zoonoser som skyldes de nært beslektede hendra og nipah- virusene. Sykdom forekommer hovedsakelig hos dyr, men kan smitte over til mennesker ved kontakt med smittede dyr.

Nipah- og hendravirusinfeksjon er zoonoser som skyldes de nært beslektede hendra og nipah- virusene. Sykdom forekommer hovedsakelig hos dyr, men kan smitte over til mennesker ved kontakt med smittede dyr.


Innhold på denne siden

Om Nipah- og Hendravirus-infeksjoner

Nipah- og hendravirusene tilhører slekten henipavirus i familien paramyxoviridae. Begge virusene er zoonotiske, og kan forårsake alvorlig sykdom hos mennesker. De regnes som såkalt “emerging diseases”. Naturlig reservoar for begge virusene er fruktflaggermus i Pteropodidae-familien. Mens hendraviruset ikke ser ut til å smitte mennesker så lett, har nipahviruset potensiale for å forårsake store utbrudd. 

Historisk bakgrunn

Hendraviruset ble først identifisert i Hendra i Australia i 1994 under et utbrudd som involverte 21 hester og to mennesker. Ifølge CDC rapporteres det om tilfeller hos hest nesten årlig, og det er også rapportert om noen få tilfeller til med smitte til mennesker. Alle tilfellene har vært rapportert fra nordøstlige Australia.

Nipahviruset ble først identifisert i Nipah i Malaysia i 1999 under et utbrudd som involverte svinebønder og andre med kontakt med griser. Utbruddet forårsaket mer enn 100 dødsfall. Tilfeller rapporteres jevnlig fra India og Bangladesh. Siden er det rapportert mindre utbrudd i Bangladesh, India og sørlige Filippinene. Under utbruddet i Bangladesh og India 2001 ble det påvist person-til-person smitte. I 2018 var det et utbrudd i delstaten Kerela i India. [1][2]

Global forekomst

Hendraviruset er kun påvist i nordøstlige deler av Australia. Det er rapportert om kun noen få tilfeller med smitte til mennesker. Nipahviruset er påvist i deler av Sør- og Sørøst-Asia. Det har ikke vært rapportert om utbrudd i Malaysia siden viruset ble påvist første gang i 1999. Bangladesh har hatt årlige utbrudd siden 2001. Viruset har blitt påvist i ulike typer flaggermus i Kambodsja, Ghana, Indonesia, Madagaskar, Filippinene og Thailand, men i disse landene er det ikke rapportert om smitte til mennesker ennå. 

Forekomst i Norge

Ingen meldte tilfeller.

Smittemåte

Reservoaret for både hendra- og nipahvirus er fruktflaggermus.

Hendra: Smitte til mennesker gjennom nær kontakt med infiserte hester eller deres kroppsvæsker. Hester smittes etter eksponering av urin fra fruktflaggermus. Person-til-person smitte med hendravirus er ikke påvist, heller ikke smitte direkte fra fruktflaggermus til mennesker.

Nipah: Nær kontakt med infiserte dyr og deres kroppsvæsker (særlig flaggermus og gris) kan medføre smitteoverføring til mennesker. Person-til-personsmitte er påvist, eksempelvis etter pleie av syk pasient eller mellom familiemedlemmer. Dyr smittes etter eksponering av urin fra fruktflaggermus. Det er også vist at det kan smitte ved inntak av matvarer som er kontaminert med urin eller ekskrementer fra flaggermus (rå daddelpalmesevje).

Inkubasjonstid

Man antar inkubasjonstiden er 4- 14 dager, men det har vært rapportert om inkubasjonstid på inntil 2 måneder.

Symptomer og forløp

Varierer fra mild til svært alvorlig sykdom. Smitte med virusene kan gi influensaliknende sykdomsbilde med feber, muskelsmerter, hodepine, myalgi, sår hals og oppkast. I alvorlige tilfeller kan det utvikles pneumoni som kan medføre respirasjonssvikt. Noen utvikler nevrologiske symptomer som svimmelhet, bevissthetsforstyrrelser og andre nevrologiske funn som følge av encefalitt.

Hendra: om lag 50% dødelighet blant kliniske tilfeller. Antagelig mange subkliniske tilfeller.

Nipah: 40-70% dødelighet, men i enkelte utbrudd er det rapportert om 100% dødelighet.

Diagnostikk 

Hendra- og nipahvirus er definert som risikogruppe 4 og kan påvises ved nukleinsyreamplifiseringstester (PCR). Diagnostikk ikke tilgjengelig i Norge, men analyse kan utføres ved Folkhälsomyndigheten i Sverige. Slike analyser gjøres etter avtale, og krever kategori A-forsendelse. Se Beredskapsdiagnostikk

Behandling  

Ingen spesifikk behandling. Symptomatisk behandling.

Forebyggende tiltak

Reisende til områder med nipahvirusutbrudd bør ha god håndhygiene og unngå kontakt med flaggermus og griser, samt unngå inntak av rå daddelpalmesevje og andre frukter på marken som kan være forurenset med urin eller avføring fra flaggermus.

Reisende til områder med hendravirusutbrudd bør unngå kontakt med hester og deres kroppsvæsker, og ha god håndhygiene.

Helsepersonell bør bruke egnet beskyttelsesutstyr (PPE) ved kontakt med tilfeller av mistenkte henipavirusinfeksjoner.

Det finnes ingen vaksine mot de to sykdommene, men det jobbes med å utvikle det.

Tiltak ved enkelttilfelle eller utbrudd

Ingen spesielle tiltak ved importert tilfelle.

Meldings- og varslingsplikt

Meldingspliktig til MSIS kun ved serøs meningitt/encefalitt, gruppe A-sykdom under sekkeposten "Virale infeksjoner i sentralnervesystemet". Kriterier for melding er laboratoriepåvisning av virus i cerebrospinalvæske ved isolering eller nukleinsyrepåvisning eller påvisning av spesifikk antistoffrespons i serum og/eller cerebrospinalvæske.

Nipah - sted i Malaysia. Hendra - sted i nærheten av Brisbane,Australia.

Referanser

[1] https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/langya-henipavirus-under-ecdc-monitoring (Hentet 11.01.2023) 
[2] https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21505594.2022.2154188 (Hentet 11.01.2023) 

 

Historikk

11.01.2023: Hele teksten revidert