Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Nipah- og Hendravirus-infeksjoner»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Nipah- og Hendravirus-infeksjoner

Nipah- og Hendravirus-infeksjoner - veileder for helsepersonell

Nipah- og hendravirusinfeksjon er zoonoser som skyldes de nært beslektede Hendra og Nipah- virusene. Sykdom forekommer hovedsakelig hos dyr, men kan smitte over til mennesker ved kontakt med smittede dyr.

Nipah- og hendravirusinfeksjon er zoonoser som skyldes de nært beslektede Hendra og Nipah- virusene. Sykdom forekommer hovedsakelig hos dyr, men kan smitte over til mennesker ved kontakt med smittede dyr.


Innhold på denne siden

Om Nipah- og Hendravirus-infeksjoner

Hendraviruset ble først identifisert i Australia i 1995 og Nipahviruset i Malaysia i 1999. Begge disse virusene  tilhører slekten henipavirus i familien paramyxoviridae og har til nå kun forårsaket lokale utbrudd. Det er antatt at reservoar for begge virusene er spesielle flaggermus.

Nipahvirus

Det første utbruddet av nipahvirus var i Malaysia i 1999 og involverte svinebønder og andre med kontakt med griser og forårsaket mer enn 100 dødsfall. Siden er det rapportert mindre utbrudd i Bangladesh, India og sørlige Filippinene. Under utbruddet i Bangladesh og India 2001 ble det påvist person-til-person smitte. Et pågående utbrudd er i 2018 rapportert fra delstaten Kerela i India. Nipah er en sykdom som har potensiale til å forårsake epidemier, og er en av tre sykdommer som Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) vil arbeide for å utvikle vaksiner mot. 

Hendravirus

Utbrudd av hendravirus blant hester er ikke uvanlig i Australia og tilsammen syv personer er etter det første tilfellet i 1994 rapportert smittet etter kontakt med syke hester, hvorav fire døde. Utbruddene av Hendravirusinfeksjon i Australia har kun affisert en håndfull pasienter som alle hadde kontakt med hester. 

Smittemåte

Nipah: Nær kontakt med infiserte dyr og dyrs kroppsvæsker (særlig flaggermus og gris) kan medføre smitteoverføring til mennesker. Under utbrudd er det også påvist direkte person-til-person smitte. Det er også vist at inntak av rå daddelpalmesevje som er forurenset med ekskrementer fra flaggermus har medført smitte til mennesker. Transmisjonsraten til mennesker er vurdert som lav. 

Hendra: Smitte til mennesker gjennom kontakt med kroppsvæsker fra infiserte hester. Person-til-person smitte med hendravirus er ikke påvist.

Inkubasjonstid

4- 18 dager

Symptomer og forløp

Influensaliknende sykdomsbilde med høy feber og muskelsmerter og ev. utvikling av encefalitt. Om lag 50 prosent letalitet blant kliniske tilfeller. Antagelig mange subkliniske tilfeller.

Diagnostikk 

Agenspåvising ved nukleinsyreamplifiseringstester, f.eks. PCR. Diagnostikk ikke tilgjengelig i Norge, men analyse kan utføres ved Folkhälsomyndigheten i Sverige.

Forekomst i Norge

Encefalitt forårsaket av nipahvirus eller hendravirus har vært meldingspliktig i MSIS siden 1975, fra 1.7.2012 under sekkeposten "virale infeksjoner i sentralnervesystemet". Ingen meldte tilfeller.

Behandling  

Ingen spesifikk behandling.

Forebyggende tiltak

Reisende til områder med nipahvirusutbrudd bør ha god hygiene og unngå kontakt med flaggermus og griser, samt unngå inntak av rå daddelpalmesevje og andre frukter på marken som kan være forurenset med avføring fra flaggermus. Helsepersonell må bruke beskyttelsesutstyr ved kontakt med tilfeller av mistenkt nipahinfeksjon

Reisende til områder med hendravirusutbrudd bør unngå kontakt med hester og ha en god hygiene.

Det finnes ingen vaksine mot de to sykdommene.

Tiltak ved enkelttilfelle eller utbrudd

Ingen spesielle tiltak ved importert tilfelle.

Meldingsplikt

Meldingspliktig til MSIS kun ved serøs meningitt/encefalitt, gruppe A-sykdom under sekkeposten "Virale infeksjoner i sentralnervesystemet". Kriterier for melding er laboratoriepåvisning av virus i cerebrospinalvæske ved isolering eller nukleinsyrepåvisning eller påvisning av spesifikk antistoffrespons i serum og/eller cerebrospinalvæske.

 

Nipah - sted i Malaysia, Hendra - sted i nærheten av Brisbane,Australia.