Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Smittevernveilederen

Nipah- og Hendravirus-infeksjoner - veileder for helsepersonell

Nipah- og hendravirusinfeksjon er zoonoser som skyldes de nært beslektede Hendra og Nipah- virusene. Sykdom forekommer hovedsakelig hos dyr, men kan smitte over til mennesker ved kontakt med smittede dyr.

Hopp til innhold

Om Nipah- og Hendravirus-infeksjoner

Hendraviruset ble først identifisert i Australia i 1995 og Nipahviruset i Malaysia i 1999. Begge disse virusene  tilhører slekten henipavirus i familien paramyxoviridae og har til nå kun forårsaket lokale utbrudd.

Nipahvirus

Det første utbruddet  av nipahvirus i Malaysia i 1999 involverte svinebønder og andre med kontakt med griser og forårsaket mer enn 100 dødsfall.  I 2001 var det et utbrudd av nipahvirus i Bangladesh og India med person-til-person smitte. Siden har det forekommet jevnlige utbrudd i Bangladesh. Nipah er en sykdom som har potensiale til å forårsake store epidemier, og er en av tre sykdommer som Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) vil arbeide for å utvikle vaksiner mot. 

Hendravirus

Utbrudd av hendravirus blant hester er ikke uvanlig i Australia og tilsammen syv personer er etter det første tilfellet i 1994 rapportert smittet etter kontakt med syke hester, hvorav fire døde. Utbruddene av Hendravirusinfeksjon i Australia har kun affisert en håndfull pasienter som alle hadde kontakt med hester. Det er antatt at reservoar for begge virusene er spesielle flaggermus i regionen.

Smittemåte

Nær kontakt med infiserte dyr og dyrs kroppsvæsker kan medføre smitteoverføring til mennesker. Nipah virus kan spres til mennesker gjennom infisere flaggermus, griser eller andre mennesker. Transmisjonsraten til mennesker er vurdert som lav. 

Inkubasjonstid

4- 18 dager

Symptomer og forløp

Influensaliknende sykdomsbilde med høy feber og muskelsmerter og evt. utvikling av encefalitt. Om lag 50% letalitet blant kliniske tilfeller. Antagelig mange subkliniske tilfeller.

Diagnostikk 

Agenspåvising ved nukleinsyreamplifiseringstester, f.eks. PCR. Diagnostikk ikke tilgjengelig i Norge.

Forekomst i Norge

Encefalitt forårsaket av nipahvirus eller hendravirus har vært meldingspliktig i MSIS siden 1975, fra 1.7.2012 under sekkeposten "virale infeksjoner i sentralnervesystemet". Ingen meldte tilfeller.

Behandling  

Ingen spesifikk behandling.

Forebyggende tiltak

Unngå kontakt med hester (Hendravirus) og svin (Nipahvirus) i utbruddsområder. Unngå kontakt med flaggermus. Selv om det ikke er rapportert smitte fra person til person, bør pasienter og helsepersonell beskyttes ved mistenkt tilfelle.

Tiltak ved enkelttilfelle eller utbrudd

Ingen spesielle tiltak ved importert tilfelle.

Meldingsplikt

Meldingspliktig til MSIS kun ved serøs meningitt/encefalitt, gruppe A under sekkeposten "Virale infeksjoner i sentralnervesystemet". Kriterier for melding er laboratoriepåvisning av virus i cerebrospinalvæske ved isolering eller nukleinsyrepåvisning eller påvisning av spesifikk antistoffrespons i serum og/eller cerebrospinalvæske.

 

Nipah - sted i Malaysia, Hendra - sted i nærheten av Brisbane,Australia.