Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Histaminforgiftning»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Histaminforgiftning

Histaminforgiftning - veileder for helsepersonell

Histaminforgiftning er en tilstand som skyldes reaksjon på høyt innhold av histamin i næringsmidler. Sykdomsbildet er forårsaket av en overfølsomhetsreaksjon på histamin og gir vanligvis milde symptomer.

Histaminforgiftning er en tilstand som skyldes reaksjon på høyt innhold av histamin i næringsmidler. Sykdomsbildet er forårsaket av en overfølsomhetsreaksjon på histamin og gir vanligvis milde symptomer.


Innhold på denne siden

Om histaminforgiftning

Histamin dannes av aminosyren histidin. Andre biogene aminer som tyramin, tryptamin og serotonin kan gi liknende forgiftninger. Biogene aminer er stoffer som dannes fra frie aminosyrer i matvarer. Dette skjer under påvirkning av bakterier som forekommer i mat, enten som normalflora eller som forurensningsflora. Bakteriene produserer enzymer som bidrar til at aminosyrer omdannes til forskjellige aminer. Mengden av disse aminene i næringsmidler er avhengig av hvor mye frie aminosyrer som i utgangspunktet er til stede, lagring og behandling og mikrobiologisk kvalitet. Sykdomsbildet kan lett forveksles med andre allergiske reaksjoner og skalldyrforgiftning. 

Histaminforgiftning var tidligere mest assosiert med fiskeprodukter, spesielt tunfisk, makrell og sild. Disse fiskesortene inneholder mye histidin, og spesifikke bakterier i det maritime miljøet kan produsere enzymer som omdanner histidin til histamin. Andre biogene aminer finnes også i ost, rødvin, tomat og enkelte andre matvarer. En del personer er spesielt følsomme for biogene aminer. Intoleranse mot disse aminene kan gi ulike plager. På engelsk kalles tilstanden ofte "scombroid poisoning" etter det latinske navnet på makrellfamilien.

Histaminforgiftning ble første gang beskrevet i 1828. De fleste tilfellene av histaminforgiftninger forekommer i USA og Japan, vanligvis etter inntak av hermetisert tunfisk, røkt makrell og sardiner. Største registrerte utbrudd var i USA i 1973 hvor 233 ble histaminforgiftet etter inntak av hermetisert tunfisk. Første tilfelle assosiert med inntak av ost ble beskrevet i 1967. Første tilfeller av aminforgiftning i Norge ble beskrevet i 1945. Aminforgiftning de siste årene i Norge skyldes inntak av fisk og pultost.

Inkubasjonstid

Minutter til timer etter inntak av næringsmidlet.

Symptomer og forløp

Vanligvis hevelse rundt munnen, brennende følelse i munn og hals, hudreaksjoner, kvalme, brekninger og hodepine. Varer vanligvis fra noen timer til et par dager. Kan utløse astmaanfall. Større inntak av histamin kan forårsake pustevansker eller blodtrykksfall som kan gi svimmelhet eller i verste fall sjokk. Dette ses særlig i varmere land. Dødsfall er svært sjeldent og er aldri rapportert i Norge.

Diagnostikk

Høye verdier av histamin kan påvises i næringsmidler. Grenseverdier finnes for innhold av histamin i fiskevarer, og histamininnhold i disse varene blir kontrollert når det er mistanke om høyt histamininnhold.

Forekomst i Norge

Folkehelseinstituttets og Mattilsynets  utbruddsvarslingsystem (Vesuv) ble i 2006 varslet  om et utbrudd med 12 personer som ble forgiftet etter inntak av tunfisk. I 2008 ble det varslet om et utbrudd der 5 personer ble syke etter å ha spist makrell. I 2012 ble det også rapportert et utbrudd av histaminforgiftning.

Behandling

Vanligvis gir histaminforgiftninger milde symptomer i vår del av verden uten at det trenges behandling. Antihistaminer kan ha effekt på symptomene. Ved tegn på blodtrykksfall og sjokk kan det i tillegg være aktuelt med bronkieutvidende medisiner, adrenalin og sykehusinnleggelse.  

Forebyggende tiltak

God hygiene i produksjon og lav lagringstemperatur er viktig for å forhindre utvikling av histamin.

Tiltak ved enkelttilfelle eller utbrudd

Ved flere tilfeller ev. undersøkelse av næringsmidler.

Meldings- og varslingsplikt

Ikke meldingsplikt til MSIS eller varslingsplikt, men ved mistanke om flere tilfeller av forgiftning (felleskildeutbrudd) anbefales det at legen samme dag varsler kommuneoverlegen og det lokale Mattilsynet.