Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Exanthema subitum»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Exanthema subitum

Exanthema subitum - veileder for helsepersonell

Exanthema subitum er en virussykdom med utslett som er kjent under mange andre navn bl.a. den fjerde barnesykdom. Infeksjon ses nesten bare hos barn fra 6 måneders til 3 års alder.

Exanthema subitum er en virussykdom med utslett som er kjent under mange andre navn bl.a. den fjerde barnesykdom. Infeksjon ses nesten bare hos barn fra 6 måneders til 3 års alder.


Innhold på denne siden

Om exanthema subitum

Sykdommen exanthema subitum er også kjent som tredagersfeber, roseola infantum, sjette barnesykdom eller fjerde barnesykdom. Den forårsakes av humant herpesvirus type 6 (HHV-6) og til viss grad humant herpesvirus type 7 (HHV-7) som begge tilhører samme subgruppe (roseolovirus) i familien herpesviridae. Sykdommen ble første gang beskrevet i 1909. Humant herpesvirus type 6 ble identifisert og satt i sammenheng med sykdomsbildet i 1988. Sykdomsbildet er karakterisert av høy feber i ca. tre dager med etterfølgende utslett. Sykdommen er mest utbredt om våren. Reservoar for viruset er mennesker.

Smittemåte og smitteførende periode

Sannsynligvis nærdråpesmitte. Antagelig smitteførende så lenge utslettet vedvarer, dvs. ca. 1 uke. Gjennomgått infeksjon gir livslang immunitet.

Inkubasjonstid

5-10 dager.

Symptomer og forløp

Høy feber i ca. tre dager med få eller ingen andre manifestasjoner. Deretter temperaturfall og makulopapulært utslett, spesielt på overkropp og ekstremiteter. Pga. høy feber kan feberkrampe forekomme, ellers ingen komplikasjoner.

Diagnostikk

Klinisk bilde. På spesielle indikasjoner kan virusundersøkelse i blod utføres ved nukleinsyreamplifiseringstester. Serologisk diagnostikk er av lite verdi da over 90% av den voksne befolkningen har antistoffer mot HHV-6 og pga. betydelig kryssreaksjoner med enkelte andre herpesvirus.

Forekomst i Norge

Exanthema subitum er ikke meldingspliktig til MSIS. Ukjent forekomst.

Behandling

Symptomatisk. Forebyggelse mot feberkrampe.

Forebyggende tiltak

Ingen særlige forebyggende tiltak. Det finnes ingen vaksine.

Tiltak ved enkelttilfelle eller utbrudd

Ingen spesielle tiltak i nærmiljøet. Barn kan gå i barnehage ved god allmenntilstand, uavhengig av utslett.

Meldings- og varslingsplikt

Ikke meldingspliktig til MSIS. Varsling til kommuneoverlege, Folkehelseinstituttet og andre instanser kan være aktuelt ved utbrudd, se Varsling av smittsomme sykdommer

Historikk

10.11.2022: Fjernet lenke til "Laboratorieovervåking av virale infeksjoner, klamydia og Mycoplasma pneumoniae infeksjoner" da nettsiden ble lagt ned 2022.