Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Cyklosporidiose»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Cyklosporidiose

Cyklosporidiose - veileder for helsepersonell

Cyklosporidiose er en protozoinfeksjon som angriper slimhinner i tarmen og kan gi diaré. Mange vil ikke utvikle symptomer og vil normalt kvitte seg med parasitten i løpet av 3 til 4 uker.

Cyklosporidiose er en protozoinfeksjon som angriper slimhinner i tarmen og kan gi diaré. Mange vil ikke utvikle symptomer og vil normalt kvitte seg med parasitten i løpet av 3 til 4 uker.


Innhold på denne siden

Om cyklosporidiose

Sykdommen forårsakes av den encellete protozoen Cyclospora cayetanensis. I naturen finnes disse protozene vanligvis i en cysteform, kalt oocyster. Sykdommen opptrer ofte asymptomatisk hvor man kvitter seg med parasitten i løpet av 3-4 uker. Reservoar for parasitten er antagelig mennesker. Parasitten ble anerkjent som sykdomsfremkallende hos mennesker i 1979. Immunsvekkede, f.eks. aids-pasienter kan utvikle alvorlige sykdom.

Parasitten forekommer hovedsakelig i tropiske og subtropiske områder, men utbrudd relatert til forurenset, importerte næringsmidler, som f.eks. bær, har vært beskrevet i USA og Canada. Siden 2015 har det vært observert en betydelig økning av tilfeller hos reisende fra Europa som kommer hjem fra opphold i Mexico. Parasitten kan forekomme i Norge som importerte tilfeller.

Smittemåte

Vehikkelsmitte gjennom kontaminert vann eller næringsmidler. Kontaktsmitte fra person til person er ikke sannsynlig.

Inkubasjonstid

Ca. 1 uke.

Symptomer og forløp

Mange friske personer som blir smittet med protozoen, vil vanligvis ikke utvikle symptomer og vil normalt kvitte seg med parasitten i løpet av 3 til 4 uker. Parasitten kan hos enkelte gi diaré, magesmerter, vekttap og brekninger. Aids-syke og andre med nedsatt immunforsvar vil kunne få en langvarig diaré med væsketap dersom de utsettes for smitte.

Diagnostikk

Agenspåvisning ved mikroskopisk undersøkelse av avføring med påvisning av oocyster. Prøvetaking og forsendelse av avføring til parasittologisk undersøkelse krever egen emballasje. Undersøkelsene må rekvireres spesielt.

Forekomst i Norge

Ingen kjente tilfeller.

Behandling

Vanligvis kun symptomatisk behandling. Antibiotika ved alvorlig klinisk bilde.

Forebyggende tiltak

Forebyggende tiltak ved utenlandsreiser til land med høy forekomst er:

  • bruk bare kokt vann eller vann som selges på flasker til drikke, tannpuss o.l
  • unngå ukokte grønnsaker og uvasket salat og frukt
  • vask alltid hender etter toalettbesøk og før matlaging og måltider.

Oocystene tåler klor, og de drepes derfor ikke ved vannbehandlingen i de fleste store norske vannverk. Oocystene holdes derimot effektivt tilbake av membranfilteranlegg og anlegg med kjemisk felling på sandfiltre under forutsetning av at driften er god. UV-bestråling av drikkevann inaktiverer oocystene. Parasitten kan ikke formere seg i vannsystemer. Det finnes ingen vaksine.

Tiltak ved enkelttilfelle eller utbrudd

Ingen tiltak ved importerte tilfeller. Utbruddsoppklaring ved mistenkt innenlands utbrudd.

Personer som har fått påvist Cyclospora cayetanensis bør ikke utføre sitt ordinære arbeid mens de har symptomer dersom de arbeider i næringsmiddelvirksomhet eller som helsepersonell som har direkte kontakt med pasienter som er særlig utsatt for infeksjonssykdommer. Det bør gå 48 timer etter symptomfrihet før man gjenopptar arbeidet. Kontrollprøver anses ikke nødvendig.

Barn i førskolealder som er i institusjoner (inkl. barnehager) bør holdes hjemme fra institusjonen 48 timer etter symptomfrihet.

Meldings- og varslingsplikt

Ikke meldingspliktig til MSIS. Varsling til kommuneoverlege, Folkehelseinstituttet og andre instanser ved utbrudd eller ved mistanke om overføring med næringsmidler, se Varsling av smittsomme sykdommer.

 

Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima Peru