Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Smittevernveilederen

Bærplukkersyke - veileder for helsepersonell

Bærplukkersyke forårsakes av et virus som kan overføres til mennesker, vanligvis med mygg som vektor. Gir vanligvis milde symptomer som leddsmerter, utslett og feber.

Hopp til innhold

Om bærplukkersyke

Bærplukkersyke skyldes et arbovirus som tilhører slekten alfavirus i familien togaviridae. Liknende sykdomsbilder og utbrudd er rapportert fra andre land i Nord-Europa. I Sverige er sykdommen kjent som ockelbosjukan, i Finland som pogostasjukan og i Karelia som karelsk feber. Sykdommen forekommer i all hovedsak i midtre deler av Sverige og Finland. Reservoar for viruset er fugler. Sykdommen ble første gang beskrevet på 1960-tallet, særlig hos tyttebærplukkere. Første serologiske funn av viruset i Norge ble gjort i 1982. Ved et utbrudd i Rjukan i 1988 ble det identifisert 30-40 syke. Infeksjon gir vanligvis et mildt og kort sykdomsforløp. Sykdommen opptrer vanligvis om sensommeren og høsten, og rammer nesten bare voksne.

Andre beslektete virus i alfavirusslekten gir liknende sykdomsbilde med feber, leddsmerter og utslett. Blant disse sykdommene er: Sindbisfeber, som forekommer i Afrika, Asia, Australia og Europa, Ross River-feber som forekommer i Australia, O'Nyong-Nyong feber som forekommer i Afrika og Chikungunyavirussykdom som forekommer i Afrika, Asia og det amerikanske kontinent. Disse sykdommene kan forekomme i Norge som importerte tilfeller.

Smittemåte

Vektorbåren smitte gjennom insektstikk, vanligvis mygg. Vektor er mygg av slektene Aedes og Culiseta. Smitter ikke fra person til person.  

Inkubasjonstid

Vanligvis kort, 12- 36 timer

Symptomer og forløp  

Allmennsymptomer med leddsmerter vanligvis i hender og føtter. Ikke-kløende utslett og varierende grad av feber. Symptomene varer vanligvis én uke. Rammer nesten bare voksne. Ca. 20% vil ha vedvarende leddplager i flere år. Antagelig mange asymptomatiske infeksjoner. 

Diagnostikk

Antistoffpåvisning i serum. Undersøkelse (inkl for sindbisfeber) kan gjøres etter avtale med Folkehelseinstituttet. Det er nødvendig for valg av analysemetode at første sykdomsdag oppgis, samt kliniske opplysninger.

Forekomst i Norge

Sjeldent diagnostisert i Norge. Totalt er det diagnostisert 15-20 tilfeller siden 1982.

Behandling 

Ingen spesifikk behandling.

Forebyggende tiltak

Beskyttelse mot myggstikk. Det finnes ingen vaksine.

Tiltak ved enkelttilfelle

Ingen spesielle tiltak.

Meldings- og varslingsplikt

Ikke meldingspliktig til MSIS.

Varsling til kommuneoverlege, Folkehelseinstituttet og andre instanser kan være aktuelt ved utbrudd (se kapittel ”Varsling av smittsomme sykdommer og smittevernsituasjoner”).

 

Sindbis - by i Egypt, Ockelbo- by i Sverige, Pogosta - sted i Finland, Ross River - elv i Queensland, Australia, O'Nyong-Nyong - ugandisk språk; svekkelse av ledd, Chikunguny-adyenga -østafrikansk språk; det som bøyer seg. Arbovirus: arthropod-borne virus