Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Bærplukkersyke»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Bærplukkersyke

Bærplukkersyke - veileder for helsepersonell

Bærplukkersyke forårsakes av et virus som kan overføres til mennesker, vanligvis med mygg som vektor. Gir vanligvis milde symptomer som leddsmerter, utslett og feber.

Bærplukkersyke forårsakes av et virus som kan overføres til mennesker, vanligvis med mygg som vektor. Gir vanligvis milde symptomer som leddsmerter, utslett og feber.


Innhold på denne siden

Om bærplukkersyke

Bærplukkersyke skyldes sindbisviruset som er et arbovirus som tilhører slekten alfavirus i familien togaviridae. Liknende sykdomsbilder er kjent fra andre land, særlig i Nord-Europa. I Sverige er sykdommen kjent som ockelbosjukan, i Finland som pogostasjukan og i Russland som karelsk feber. I resten av verden kalles sykdomsbildet vanligvis Sindbisfeber. Viruset kan påvises i insekter over store deler av verden, men klinisk sykdom ses nesten utelukkende i Nord-Europa. Reservoar for viruset er fugler med vanligvis mygg som vektor. Flest tilfeller rapporteres om sensommeren og tidlig høst og rammer flest voksne. Infeksjon gir vanligvis et mildt og kort sykdomsforløp.

Andre beslektete virus i alfavirusslekten gir liknende sykdomsbilde med feber, leddsmerter og utslett. Blant disse sykdommene er: Ross River-feber som forekommer i Australia, O'Nyong-Nyong feber og Semliki Forest feber som begge forekommer i Afrika og Chikungunyavirussykdom som forekommer i Afrika, Asia og det amerikanske kontinent. Disse sykdommene kan forekomme i Norge som importerte tilfeller.

Historisk bakgrunn

Sindbisvirus ble første gang isolert fra culex-mygg i 1952 i Egypt. Første tilfelle blant mennesker ble beskrevet i i Uganda 1961. Bærplukkersyke ble første gang beskrevet på 1960-tallet blant tyttebærplukkere i Sverige, i 1974 ble samme sykdomsbilde beskrevet i sørlige Finland. Første serologiske funn av viruset i Norge ble gjort i 1982. Ved et utbrudd i Rjukan i 1988 ble det identifisert 30-40 syke. 

Vis alt

Smittemåte

Vektorbåren smitte gjennom insektstikk, vanligvis mygg av slektene Aedes og Culiseta. Smitter ikke fra person til person.  

Inkubasjonstid

Vanligvis kort, 12- 36 timer

Symptomer og forløp  

Allmennsymptomer med leddsmerter vanligvis i hender og føtter. Ikke-kløende utslett og varierende grad av feber. Symptomene varer vanligvis én uke. Rammer nesten bare voksne. Ca. 20% vil ha vedvarende leddplager i flere år. Antagelig mange asymptomatiske infeksjoner. 

Diagnostikk

Antistoffpåvisning i serum kan utføres etter avtale med Folkehälsomyndigheten i Stockholm. Det er nødvendig for valg av analysemetode at første sykdomsdag oppgis, samt kliniske opplysninger.

Forekomst i Norge

Sjeldent diagnostisert i Norge. Totalt er det diagnostisert 15-20 tilfeller siden 1982.

Behandling 

Ingen spesifikk behandling.

Forebyggende tiltak

Beskyttelse mot myggstikk. Det finnes ingen vaksine.

Tiltak ved enkelttilfelle

Ingen spesielle tiltak.

Meldings- og varslingsplikt

Ikke meldingspliktig til MSIS. Varsling til kommuneoverlege, Folkehelseinstituttet og andre instanser kan være aktuelt ved utbrudd, se Varsling av smittsomme sykdommer .

 

Sindbis - by i Egypt, Ockelbo- by i Sverige, Pogosta - sted i Finland, Ross River - elv i Queensland, Australia, O'Nyong-Nyong - ugandisk språk; svekkelse av ledd, Semliki Forest- naturreservat i Uganda, Chikunguny-adyenga -østafrikansk språk; det som bøyer seg. Arbovirus: arthropod-borne virus