Hopp til innhold

Om Smittevernveilederen - innhold og forfattere

Publisert Oppdatert

Smittevernveilederen revideres fortløpende og vil være oppdatert sammenliknet med siste trykte versjon av Smittevernboka (2009).

Smittevernveilederen revideres fortløpende og vil være oppdatert sammenliknet med siste trykte versjon av Smittevernboka (2009).


Innhold i Smittevernveilederen

Smittevernveilederen er delt inn i to hovedgrupper; en del om ulike smitteverntemaer og en del om enkeltsykdommer.

Temakapitler
Her presenteres 24 ulike temaer innen smittevernet. Kapitlene inneholder ulike sider av smittevernet bl.a. organiseringen av smittevernet i Norge, internasjonalt smittevern, lovverk, smittevernberedskap, meldings- og varslingssystemer for smittsomme sykdommer, smittevern i barnehager, antibiotikaresistens, smittevern og utenlandsreiser, smittevern og utsatte grupper som misbrukere og menn som har sex med menn, smitteoppsporing, basale smittevernrutiner i helsetjenesten og skadedyr.

Sykdommer a-å
Her presenteres 144 ulike smittsomme sykdommer (inkludert enkelte forgiftninger). Under hver sykdom beskrives sykdommen, historikk, smittemåte, symptomer, diagnostikk, forekomst, forebyggende tiltak og tiltak ved enkelttilfeller eller utbrudd.

Forfattere
Redaktør for Smittevernveilederen er overlege Hans Blystad ved Folkehelseinstituttet. Medarbeidere ved instituttet har bidradd til de enkelte kapitler.