Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Om Smittevernveilederen - innhold og forfattere»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Om Smittevernveilederen - innhold og forfattere

Om Smittevernveilederen - innhold og forfattere

Smittevernveilederen revideres fortløpende på nett.

Smittevernveilederen revideres fortløpende på nett.


Innhold i Smittevernveilederen

Smittevernveilederen er delt inn i to hovedgrupper; en del om ulike smitteverntemaer og en del om enkeltsykdommer.

Temakapitler
Her presenteres 24 ulike temaer innen smittevernet. Kapitlene inneholder ulike sider av smittevernet bl.a. organiseringen av smittevernet i Norge, internasjonalt smittevern, lovverk, smittevernberedskap, meldings- og varslingssystemer for smittsomme sykdommer, smittevern i barnehager, antibiotikaresistens, smittevern og utenlandsreiser, smittevern og utsatte grupper som misbrukere og menn som har sex med menn, smitteoppsporing, basale smittevernrutiner i helsetjenesten og skadedyr.

Sykdommer a-å
Her presenteres 147 ulike smittsomme sykdommer (inkludert enkelte forgiftninger). Under hver sykdom beskrives sykdommen, historikk, smittemåte, symptomer, diagnostikk, forekomst, forebyggende tiltak og tiltak ved enkelttilfeller eller utbrudd.

Forfattere
Redaktører for Smittevernveilederen er overlege Tone Bruun og seniorrådgiver Heidi Lange ved Folkehelseinstituttet. En rekke andre medarbeidere ved instituttet har gitt bidrag til de enkelte kapitler.