Hopp til innhold

Veileder

Veileder for bygningstekniske smittevernråd for kommunale heldøgns omsorgsplasser

Smittevern i planlegging og utforming av heldøgns omsorgsplasser – faglig veiledning om bygningstekniske forhold som har betydning for smittevern og smitteforebygging i heldøgns omsorgsplasser.

illustrasjon av en gammel dame som får hjelp av helsepleier, med bygning i bakgrunnen

Smittevern i planlegging og utforming av heldøgns omsorgsplasser – faglig veiledning om bygningstekniske forhold som har betydning for smittevern og smitteforebygging i heldøgns omsorgsplasser.