Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Frømøll»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Frømøll

Frømøll

Frømøllet (Hofmannophila pseudospretella) er et kjeller- og uthusinsekt som er vanlig i landsdeler med kystklima. Larvene kan gjøre skade i hus, men i lite omfang.

Frømøllet (Hofmannophila pseudospretella) er et kjeller- og uthusinsekt som er vanlig i landsdeler med kystklima. Larvene kan gjøre skade i hus, men i lite omfang.


Innhold på denne siden

Frømøllet er et ganske stort, brungrått møll med en lengde på opptil 15 mm. Forvingene er brungrå med tre mer eller mindre tydelige mørkebrune punkter som danner et triangel midt på vingene. Noen andre flekker kan også forekomme. Som hos andre arter i familien prydmøll (Oecophoridae) ligger vingene mere flatt oppå kroppen enn hos de fleste andre møll.

Larven er gulhvit med en brun hodekapsel, og blir opptil 20 mm lang. Den forpupper seg i en brunlig kokong.

Biologi

Frømøllet kan legge opptil 500 egg. Eggene legges enkeltvis. Larveutviklingen går forholdsvis langsomt, og bare en generasjon møll utvikles om året. Under ugunstige forhold med lav temperatur eller lav fuktighet stanser larveutviklingen til forholdene har bedret seg.

Frømøllet må ha forholdsvis fuktig klima, og er i Norge hovedsakelig utbredt i kyststrøk fra indre Oslofjord nordover til Troms. Larvestadiet er særlig følsomt for uttørring, og larvene kan ikke gjennomgå utviklingen hvor luftfuktigheten er under 80 % relativ luftfuktighet. Frømøllets formeringssteder i bolighus er derfor først og fremst i kjellere eller i andre rom med høy fuktighet på grunn av vannlekkasje, kondens, fuktig uteklima osv. Larvene klarer sjelden det tørre klimaet i andre deler av huset. Formeringsmuligheter finnes ofte i uthusbygninger og uoppvarmete lagerbygninger. Ute i naturen finnes larvene til frømøllet ofte i fuglereder, hvor de lever av avfall fra fuglene, reirmaterialer og matrester.

Skade

Larvene kan leve av mange slags stoffer, både plante- og dyrerester: lagret korn og frø, skinnbind på bøker, kork på vinflasker, tørrfiskmel , pellets til dyrefor, tepper og tøyer av ull m.m. Det er særlig på tøyer og stoppede møbler som lagres for fuktig, at skadene kan bli store. Slike skader er sjelden rapportert, da det ofte dreier seg om gamle klær og utrangerte møbler.

I utbredelsesområdet finnes de voksne frømøll ofte i bolighus, men i lite antall, og uten at skader blir oppdaget. De voksne møllene springer ofte raskt avsted når en forsøker å fange dem og slipper seg som død ned eller forsøker å gjemme seg vekk.

Bekjempelse

Kjemisk bekjempelse er vanligvis ikke nødvendig mot dette møllet. Larvene kan drepes ved å lage for tørre forhold for utviklingen.

Historikk

Artikkelen om frømøll er opprinnelig skrevet av Reidar Mehl. Preben Ottesen har endret og oppdatert teksten i 2020.