Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Svart jordmaur»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Svart jordmaur

Svart jordmaur

Svart jordmaur blir også kalt sukkermaur, og de kommer ofte inn i hus på våren på jakt etter mat. Slike tilfeldige gjester trenger man ikke å bekjempe. Svart jordmaur finner raskt fram til alt som er søtt og lager travle maurstier. Denne adferden gjør at en strategi med en sukkerholdig forgiftet åte ofte vil gi en god bekjempingssuksess hvis samfunnet har etablert seg innendørs.

Svart jordmaur
Arbeider av svart jordmaur (Lasius niger). Svart jordmaur kalles også for sukkermaur. Der små, 3-5 mm lange, og sees ofte inne i hus. FHI - Hallvard Elven

Svart jordmaur blir også kalt sukkermaur, og de kommer ofte inn i hus på våren på jakt etter mat. Slike tilfeldige gjester trenger man ikke å bekjempe. Svart jordmaur finner raskt fram til alt som er søtt og lager travle maurstier. Denne adferden gjør at en strategi med en sukkerholdig forgiftet åte ofte vil gi en god bekjempingssuksess hvis samfunnet har etablert seg innendørs.


Innhold på denne siden

Utseende

Jordmaurarbeidere er små (3-5 mm lange), svarte og forekommer vanligvis i stort antall. Med forstørrelse er det mulig å se at de har hår på det lengste antenneleddet. Dette, i tillegg til størrelsen, skiller dem fra sauemaur som også kan finnes innendørs i Norge. Dronningene, som dukker opp som «flygemaur» i juli-august, er dobbelt så store som arbeiderne og opptrer i store svermer.

Hvor finner vi svart jordmaur?

Svart jordmaur er meget vanlig i lavtliggende områder i Sør-Norge. De er typiske hagearter og trives godt i halvnaturlige og menneskepåvirkede miljøer. Utendørs lever de nord til og med Trøndelag (1).

Biologi og levevis

Generelt sett har maursamfunn en kompleks struktur, og biologien er beskrevet i detalj i en rekke bøker (2-4). Typisk for svart jordmaur er at de ofte har reir i jord, sand eller råttent treverk utendørs. Inngangen til reiret er ofte under en stein. Steinen blir varmet opp på dagtid og sørger for god temperatur i reiret også på nattestid. Jordmauren vil gjerne ha det varmt, og kan slå seg ned innendørs om det er myke materialer tilgjengelig for uthuling av reir.

Svart jordmaur elsker søt mat og benytter honningdugg fra bladlus i naturen (5). Innendørs forsyner de seg av alt som måtte være tilgjengelig av søte matvarer. De sper også på kosten med litt smådyr. Straks en matkilde er oppdaget, legges det ut luktspor og det strømmer til med maur. Jordmauren velger ofte å konsentrere all aktivitet om en eller få næringskilder, og maurstiene har derfor stor trafikk.

Svart jordmaur svermer på sensommeren. De nye dronningene klipper av seg vingene og søker så opp et egnet reirsted, gjerne sammen med en eller flere andre dronninger. Når etableringsfasen er over, vil dronningene sloss og bare én overlever. Denne dronningen blir mor til alle andre maur i reiret og kan faktisk leve over 20 år. Utvidelse av reiret foregår hovedsakelig på våren og sommeren, og reirstørrelsen vokser med antall maur i kolonien. Svart jordmaur kan ha samfunn på opptil 10 000 individer.

Skade

I Norge sees svart jordmaur ofte innendørs på jakt etter mat tidlig på våren. Om reiret befinner seg utenfor huset gjør de ingen annen skade enn å være til irritasjon. Dersom reiret er anlagt innendørs, kan de derimot ødelegge myke byggematerialer som råteskadet trevirke eller isoporisolasjon. Svart jordmaur gnager normalt ikke i uskadet trevirke. I juli-august kan store svermer av svart jordmaur med vinger dukke opp inne i leiligheter, hus og hager. Dette oppfattes som meget plagsomt når det skjer, men det er liten grunn til panikk siden svermingen er over etter et par dager. Det er like fullt viktig å være klar over at store mengder «flyvemaur» innendørs ofte er indikasjon på at et reir befinner seg i selve bygningsmassen.

Hvordan unngå svart jordmaur?

Svart jordmaur er vanskelig å unngå siden de er en naturlig del av hagene våre. Dersom du stadig opplever at mauren anlegger reir innendørs, eller at det kommer store mengder maur inn på våren, kan du forsøke å gjøre husets omgivelser litt mindre egnet som reirområde. For eksempel er flate heller eller belegningsstein lagt på sand ypperlige reirsteder. Erstattes derimot sanden med grus, blir forholdene mindre gunstige, og mengden maur vil avta. Det er også lurt å redusere vegetasjon tett på huset, samt å sørge for at ventilasjonsluker på bakkeplan er utstyrt med finmasket netting. Sørg også for tetting av sprekker eller hull i grunnmur.

Kjemisk forebygging av jordmaur med rutinemessig sprøyting skal ikke forekomme, da det alltid vil være en risiko for at kjemikaliene kan ha en negativ effekt på mennesker, andre dyr og miljøet.

Bekjemping

Bekjemping av maur kan være vanskelig siden man er nødt til å få has på dronningen, og strategien som skal benyttes krever god forståelse for de individuelle artenes biologi (4;6-10). For å bli kvitt svart jordmaur, er det viktig å finne ut om reiret befinner seg inne eller ute. Tidlig på våren kommer de ofte inn i hus for å lete etter mat. Problemet forsvinner da raskt av seg selv siden mattilbudet utendørs blir større i løpet av våren. Oppbevaring av søte saker i tette bokser og raskt tørking av søl hindrer maurene i å få tak i mat. Ved spesielt store plager og høy aktivitet tett på bygninger kan en anvende et vanningspulver inntil husets sokkel.

Dersom jordmauren har slått seg til innendørs, er bruk av forgiftet åte en god metode for å bli kvitt maurene. Tidlig på våren vil åtestrategier mot maur være ekstra effektive siden maurene da leter etter nye sukkerkilder. Mauråte får du kjøpt via jernvarebutikker, fargehandlere, hagesentre eller internett. Maurbekjemping med åte er kunnskapsbasert, og profesjonelle skadedyrsteknikere har ofte den nødvendige erfaringen som øker sannsynlighet for en langsiktig suksess. Les gjerne veilederen "Kjøp av skadedyrbekjempelse" dersom du vurderer å skaffe profesjonell hjelp. Poenget med forgiftet åte er at maurene skal spise åte og bringe giften tilbake til reiret hvor larver og dronning får giften i seg. Det kan derfor ta noen uker før alle maurene er døde.

Åten plasseres i maurstier, nærmest mulig reiret, og på en slik måte at barn og dyr ikke får tak i den. Det er viktig å passe på at maurene ikke får tak i annen søt mat samtidig, da mauren «preges» av lukter og enkelte typer næring, og derfor gjerne fortsetter å spise det de nettopp har spist. Pass også på at åten ikke går tom.

Nekter mauren å spise åten bør du forsøke med et annet produkt. Det bør være åte til stede også et par uker etter at siste maur er observert i tilfelle det klekkes nye maur inne i reiret. Det er viktig at åten beskyttes mot små barn og kjæledyr.

I de tilfeller hvor jordmaurens reir er lett tilgjengelige kan man spa vekk reiret, benytte kokende vann eller insektsspray for å få has på dronningen.

Referanser

  1. Artsdatabanken. Norwegian Biodiversity Information Centre [Website]. Trondheim[lest 19.01.2020].
  2. Douwes P, Abenius J, Cederberg B, Wahlstedt U. Steklar: Myror - getingar : Hymenoptera: Formicidae - Vespidae. Uppsala: ArtDatabanken; Sveriges Lantbruksuniversitet; 2012.
  3. Hölldobler B, Wilson EO. The Ants: Springer Berlin Heidelberg; 1998.
  4. Robinson WH. Urban insects and arachnids. First utg. Cambridge: Cambridge University Press; 2005.
  5. Stadler B, Dixon AFG. Ecology and evolution of aphid-ant interactions. Annu Rev Ecol Evol Syst 2005;36:345-72.
  6. Mallis A, Hedges SA, Moreland D. Handbook of pest control : the behaviour, life history, and control of household pests. 10 utg. USA: Mallis Handbook & Technical Training Company; 2011.
  7. Bennett GB, Owens JM, Corrigan RM. Truman's Scientific Guide to Pest Management Operations. 7th Edition utg. Cleveland: Advanstar Communications / Purdue University; 2003.
  8. Gold RE, Jones SC. Handbook of Houshold and Structural Insect Pests. Lanham - US: Etomological Society of America; 2000.
  9. Buczkowski G, Wang C. Products and strategies for nuisance urban ant management. I: Dhang P, red. Urban Insect Pests - Sustainable Managment Strategies: CABI, Cambridge - US; 2014. s. 99-113.
  10. Rust MK, Su NY. Managing Social Insects of Urban Importance. I: Berenbaum MR, red. Annual Review of Entomology, Vol 57. Annual Review of Entomology. 57. Palo Alto: Annual Reviews; 2012. s. 355-75. Tilgjengelig fra: <Go to ISI>://WOS:000299834000019