Hopp til innhold

Eitermaur

Publisert Oppdatert

Eitermaur (Myrmica sp.) er små, brungule maur som har reir i jord og morkent treverk. De forekommer over hele landet og er vanlig i lavlandet rundt hus og bygninger. Mauren stikker når den blir irritert, og det kan svi lenge etter at brodden er trukket ut. Stikket er derimot ikke farlig.

Hageeitermaur
Arbeider av hageeitermaur (Myrmica rubra). Eitermauren er rødbrun og har to «kuler» mellom brystet og bakkroppen. FHI - Hallvard Elven

Eitermaur (Myrmica sp.) er små, brungule maur som har reir i jord og morkent treverk. De forekommer over hele landet og er vanlig i lavlandet rundt hus og bygninger. Mauren stikker når den blir irritert, og det kan svi lenge etter at brodden er trukket ut. Stikket er derimot ikke farlig.


Hvordan ser eitermauren ut?

Eitermaurene (Myrmica sp.) omfatter 10 arter av rødbrune maur. Arbeiderne er små, under 5 mm i lengde. Dronningene kan, avhengig av art, komme opp i 7 mm lengde.

Hvor finner vi eitermaur?

Eitermaur er utbredt i hele Norge.

Hvordan lever eitermauren?

Eitermauren har vanligvis små kolonier fra et par hundre til noen tusen arbeidere.  De fleste reir har flere eggleggende dronninger. Hageeitermauren  (Myrmica rubra), som er den vanligste mauren rundt  hus og bygninger i lavlandet, har reir i jord eller morkent treverk. Reiret har ofte inngang under en stein.  Hageietermauren kan ha kolonier bestående av mange reir som henger sammen, og på steder med mange maur kan det være omtrent ett reir per kvadratmeter. Hvert reir blir forsvart med stor aggressivitet, og hageietermauren stikker raskt om noen forstyrrer dem.

Eitermaur spiser virvelløse dyr og honningdugg. Hageeitermauren har større del av honningdugg i kosten enn de andre artene. De fleste eitermaurene svermer i august og overvintrer med larver og voksne arbeidere.

Hvilken skade kan eitermauren gjøre?

Eitermauren har stikkebrodd som den bruker når den blir irritert. Dette kan oppleves ganske ubehagelig, og det svir lenge etter at brodden er trukket ut. Stikket forårsaker normalt ingen andre reaksjoner. I sjeldne tilfeller kan allergiske reaksjoner forekomme. Hageitermauren er den meste aggressive arten.

Eitermaur forårsaker ingen materielle skader og kommer sjelden inn i hus.

Hvordan unngå eitermaur?

Det er vanskelig å unngå eitermaur. Kjemisk forebygging med rutinemessig sprøyting bør ikke forekomme, da det alltid vil være en risiko for at kjemikaliene kan ha en negativ effekt på mennesker og andre dyr.

Hvordan bli kvitt eitermaur?

Reirene til eitermauren er vanligvis små, og det er mulig å fjerne et reir ved hjelp av spade. Maurene vil imidlertid raskt komme tilbake og det blir fort en kamp det kan være vanskelig å vinne. Det lureste er å beskytte seg selv mot stikk ved å være tildekket med for eksempel sko og sokker, eventuelt langbukse. Skal en grave i jord, eller snu på stein eller heller der hvor det er eitermaur anbefales bruk av hansker og langermet genser.