Hopp til innhold

Brun kakerlakk

Publisert Oppdatert

Brun kakerlakk ( Periplaneta brunnea ) forveksles ofte med amerikansk og australsk kakerlakk. Dette er en forholdsvis stor kakerlakk. Det er kun sjeldne funn i Norge av denne arten.

Brun kakerlakk ( Periplaneta brunnea ) forveksles ofte med amerikansk og australsk kakerlakk. Dette er en forholdsvis stor kakerlakk. Det er kun sjeldne funn i Norge av denne arten.


Utbredelse

Opprinnelseslandet for brun kakerlakk (Periplaneta brunnea) er sannsynligvis i Afrika. Den finnes over store deler av verden, men utbredelsen ser generelt ut til å være relatert til tropisk områder. Det er kun sporadiske funn i Norge av brun kakerlakk.

Kjennetegn

Fargemessig ligner brun kakerlakk på amerikansk kakerlakk. Den er rødbrun med en lysere ring på halsskjoldet. Den er mindre enn amerikansk kakerlakk, men er allikevel en stor kakerlakk som kan nå en lengde på opptil 3,7 cm. Amerikansk kakerlakk har lange tynne haletråder (cerci), mens brun kakerlakk har kortere, bredere og mer klubbeformete haletråder. Den kan skilles fra australsk kakerlakk ved at den ikke har gule bånd på vingenes ytterkanter slik australsk kakerlakk har.

Se artkkelen Fakta om kakerlakker for råd om forebygging og bekjempelse av disse insektene.

 

Innhold på denne siden