Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Tobakksbille»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Tobakksbille

Tobakksbille

Tobakksbillen (Lasioderma serricorne) er egentlig et tropisk insekt som ofte kommer til Norge, bl.a. med krydder eller trolldeigfigurer som er kjøpt i utlandet. Fordi den krever høy temperatur og fuktighet for sin utvikling blir den sjelden en vedvarende plage i norske private hjem.

Tobakksbille
Tobakksbillen er en varmekjær liten alteter. FHI - Preben Ottesen

Tobakksbillen (Lasioderma serricorne) er egentlig et tropisk insekt som ofte kommer til Norge, bl.a. med krydder eller trolldeigfigurer som er kjøpt i utlandet. Fordi den krever høy temperatur og fuktighet for sin utvikling blir den sjelden en vedvarende plage i norske private hjem.


Innhold på denne siden

Liten og rund

Tobakksbillen er 2-4 mm lang, eggformet og ensfarget brungul til rødbrun (1). Antennene er sagtakkete og ryggsiden glatt, dette i motsetning til den liknende brødbillen som har antenner med tre lange endeledd og stripete dekkvinger. Hele kroppen har spredte, gyldne, utstående hår. Sett fra siden er den "lutrygget" i den forstand at hodet vender nedover under ryggen. Larven til tobakks-billen er som ferdig utviklet ca. 4 mm lang og gulhvit med krum kropp. Hode og bein er lysebrune. Billen hører med til familien borebiller (Anobiidae).

Utbredt over hele verden

Tobakksbillene stammer trolig fra Afrika (2), men har spredt seg over hele verden med mennesket (1). I nordlige områder som Norge kan den kun formere seg innendørs. Den er funnet over hele landet, og er blant våre 20 vanligste skadedyr, basert på antall prøver innsendt til Folkehelseinstituttet. Tobakksbillen er et av de eldste skadedyr man kjenner. Døde biller ble funnet i faraoen Tut-ankh-Amons grav i Egypt, som da den ble åpnet i 1922 hadde vært forseglet i over 3200 år.

Altetende hardhaus

Foruten tobakk kan tobakksbillen leve på en rekke ulike tørre matvarer, krydder og nytelsesmidler (1). Eksempler er chilipepper, paprika, kakao, tørkete medisinplanter, ris, rosiner, soltørkete tomater, tørket fisk, dyrefôr og ulike kornvarer – for å nevne noen. Tobakksbillen har en enestående evne til å bryte ned giftstoffer takket være mikroorganismer i tarmen (2). Selv på pyretrumplanter, som i utlandet brukes til å ekstrahere insektmidler, kan den gjøre skade. Alle andre insekter ville dødd av å spise disse plantene. Den er også flere ganger funnet spisende på trolldeigfigurer som inneholder over 30 % salt. Størst skade gjør tobakksbillen i tobakksindustrien, men også museer, spesielt botaniske med herbarier, er utsatt. På sin jakt etter mat kan de noen ganger gnage gjennom bøker, lær, treverk og tekstiler, men slike skader er ikke rapportert fra Norge.

Hurtig formering

Hunnen legger ca. 30 – 40 egg over en periode på ca. to-sju uker (2). Utviklingstiden er sterkt temperaturavhengig. Larvene liker best høy luftfuktighet, optimalt er 70% relativ fuktighet. Under 20 °C stopper utvikling opp, hurtigst går den ved 35 °C. Under normalt varme forhold klekker eggene etter 6 til 10 dager. De fire larvestadiene varer i til sammen 5 til 10 uker, deretter forpupper larven seg i en spunnet kokong. Det fjerde larvestadiet kan imidlertid, hvis temperaturen er lav, gå inn i "overvintring", men den må fortsatt ikke ha temperaturer under 7 °C. Etter 2 til 3 uker klekker den voksne billen, som kun lever i 3 til 4 uker. Hele livssyklus fra egg til voksen tar således ca. 50 – 100 dager, oftest 70 – 80 dager. Under optimale temperatur-, fuktighets- og næringsforhold kan billen ha seks generasjoner i året.

Forutsatt at alle lever opp, kan en eggleggende hunn gi opphav til mange millioner biller på ett år. Tobakksbillene er flinke til å fly, bare temperaturen er over 18 °C. De er mest aktive om kvelden og tidlig på natten, og de flyr ofte mot lys.

Hvordan forebygge angrep?

Svært mange av angrepene i norske hjem skyldes at folk har kjøpt med seg krydder i løs vekt fra Middelhavslandene. Spesielt "billig safran" (som aldri er ekte safran) har vært godt representert. Frys alltid slikt ved hjemkomst.

Store matvarelagre og herbarier er trygge hvis lagringstemperaturen er under 18 °C. I tobakksindustrien og der kaldlagring ikke er mulig, bør bestanden av biller overvåkes med feromonfeller, da et feromon spesifikt for tobakksbillen er utviklet. Dette effektive feromonet anvendes for å tiltrekke billene til klisterfeller eller andre felletyper.

Hvordan bekjempe den?

Der billen opptrer i private hjem, må kilden til forekomsten finnes. Husk at det ikke bare er i matskapet at billene kan finne næring. Også tørkete blomster, døde insekter, trolldeigfigurer og bast, for eksempel til binding av stoler, kan være angrepet. Gjenstander og matvarer kan fryses (3), da alle stadier av billene dør etter ett døgn i fryseboks ved -18 °C. Temperaturer på over 60 °C, for eksempel i badstue, gjør samme nytte. Etter fjerningen av mat bør matskap støvsuges. Husk å destruere innholdet i støvsugerposen etterpå. Nye risikoutsatte matvarer må oppbevares i tette plastposer eller bokser i en måneds tid for å hindre at unnslupne biller formerer seg på nytt. Alternativt kan utsatte varer oppbevares i kjøleskap eller utendørs hvis været er kjølig. Alle stadier dør etter 16 dager ved 2 °C eller 7 dager ved -4 °C. For å hindre nye angrep kan man med fordel sette ut en lett tilgjengelig skål med rosiner eller annen tørr mat der billene vil legge sine egg. Denne fryses så etter noen dager, samtidig som en ny skål settes ut. Samtidig kverker man de billene man måtte se rundt i huset. Angrepet burde være relativt enkelt å slå tilbake, og det burde ikke være nødvendig å bruke insektgifter. Bruk uansett ikke insektgift i matskap.

I berørte industrier har massefangst ved hjelp av feromonfeller vært effektivt (3). Larvemidler som methopren har vist seg mer effektive enn for eksempel permetrin, som billene delvis er naturlig resistente mot.

Referanser

  1. Hagstrum DW, Klejdysz, T., Subramanyam, B. & Nawrot, J. Atlas of Stored-Product Insects and Mites. St. Louis: AACC International; 2013.
  2. Edde PA. Biology, Ecology, and Control of Lasioderma serricorne (F.) (Coleoptera: Anobiidae): A Review. Journal of economic entomology 2019;112(3):1011-31.
  3. Mallis A, Hedges SA, Moreland D. Handbook of pest control : the behaviour, life history, and control of household pests. 10th utg. USA: Mallis Handbook & Technical Training Company; 2011.

Historikk

13.01.2021: Referanser er tatt med.

Artikkelen er skrevet av Preben Ottesen (ansatt ved FHI til 2020) og senere redigert av Morten Hage.