Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Stor melbille»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Stor melbille

Stor melbille

Stor melbille (Tenebrio molitor) er en stor og brunsvart art som tilhører familien skyggebiller, Tenebrionidae. Billen forekommer helst på steder hvor det oppbevares mel og kornprodukter, slik som i møller, kornsiloer og bakerier. Larvene finnes vanligvis ikke i friske varer som er egnet til menneskemat, men helst i fuktige korn- og melrester og lignende avfall som har ligget lenge uforstyrret i mørke kroker, i sprekker eller mellom gulv og vegger.

Stor melbille
Stor melbille er 12-18 mm lang og har en noe flattrykt kroppsform. FHI - Preben Ottesen

Stor melbille (Tenebrio molitor) er en stor og brunsvart art som tilhører familien skyggebiller, Tenebrionidae. Billen forekommer helst på steder hvor det oppbevares mel og kornprodukter, slik som i møller, kornsiloer og bakerier. Larvene finnes vanligvis ikke i friske varer som er egnet til menneskemat, men helst i fuktige korn- og melrester og lignende avfall som har ligget lenge uforstyrret i mørke kroker, i sprekker eller mellom gulv og vegger.


Innhold på denne siden

Utseende

Stor melbille er en brunsvart art som er mellom 12 og 18 mm lang. Billen har en langstrakt, parallellsidet og noe flattrykt kroppsform. En liknende art er brunsvart melbille, men den er bare 5 mm lang. Larvene er gulbrune og nærmest sylindriske med ganske hard, glatt og skinnende overflate. På siste bakkroppsledd har de et par små, mørke pigger. Fullt utviklede larver er ca. 32 mm lange (1).

Livssyklus

Stor melbille går gjennom fire stadier i sin livssyklus: egg, flere larvestadier, puppe og voksen. Lengden på livssyklusen til stor melbille er avhengig av flere faktorer, blant annet næringskilde, temperatur, lysintensitet og fuktighet (1, 2). Hunnene legger mellom 200 og 500 hvite egg direkte på matkilden til larvene. Antall egg som blir lagt øker med fuktigheten i miljøet, og under 10 °C legges det ingen egg. Eggene, som er meget sensitive for tørke (3), er dekket med et klebrig sekret som gjør at de fester seg til underlaget. Avhengig av temperaturen, klekker eggene etter 15-19 dager, ved 25 °C tar det 19 dager (3). Larveutviklingen tar ved 25 °C 6-8 måneder, men er vanligvis på én til to år. Utendørs er det larvestadiet som overvintrer, og ved konstante temperaturer på under 7-8 °C går larvene inn i «vinterdvale» (3). Larven skifter hud 14-15 ganger, og når de er fullt utviklet, forpupper de seg ved overflaten av matkilden. Dette skjer utendørs på våren. Puppens utviklingstid ved 25 °C er 9 døgn, men ved romtemperatur 14-20 døgn. Voksne biller klekker utendørs på sommeren og levetiden er 2-3 måneder. Hunnene lever i gjennomsnitt litt lengre en hannene (3). Den totale utviklingstiden fra egg til voksen varierer mellom ti måneder og to år (1). Ved 20 °C varer livssyklusen i 97 dager, mens ved 32 °C varer den i 60 dager (2). Melbillen trives best og har kortest utviklingstid ved 22-28 °C og en luftfuktighet på 70 – 80 % RH (3, 4).

Levested

Stor melbille lever utendørs i Norge nord til Trøndelag (5). Voksne biller kan fly og tiltrekkes av lys, og på varme sommerkvelder kommer da av og til inn gjennom vinduer. Innendørs finnes stor melbille oftest hvor det oppbevares korn, mel eller lignende varer, slik som i møller, siloer og bakerier. Den kan også leve utmerket av andre tørre vegetabilske og animalske produkter. Larvene er nattaktive og trives helst i mørke og fuktige kroker, i sprekker eller mellom gulv og vegger, hvor korn- og melrester og lignende avfall har ligget lenge uforstyrret. Stor melbille kan i tillegg bli funnet i morkent og soppskadet trevirke i hus, samt i duereder og hønsehus (1, 6).

Larvene blir ofte også holdt i kulturer for å selges som fiskeagn og som mat for eksotiske husdyr, slik som burfugl, akvariefisk og øgler (2, 4). Larvene inneholder opptil 47 % proteiner og er svært næringsrike og brukes derfor også ofte som matkilde for mennesker (7).

Skadebilde

Stor melbille formerer seg langsomt (ca. én generasjon per år) i vårt klima og er sjelden noe skadedyr i Norge. Billene er ofte å finne i fuktige eller mugne melprodukter eller annet avfall som ikke er egnet som menneskemat. Den er sjelden å finne i private hjem, men kan av og til finnes i siloer, møller eller bakerier. Fordi billene ikke finnes i friske varer, gjør de ikke skade på matlagre som har gode rutiner på renhold og rotasjon av varer.

Forebygging og bekjempelse

Stor melbille blir ofte funnet i kornprodukter som er blitt fuktig eller muggent. Godt renhold og rask rotasjon av tørre matvarer er beste forebygging. Gode rutiner på renhold er også viktig i hønsehus slik at ikke stor melbille kan etablere seg i for eksempel fôrrester og hønsemøkk. Bekjempelse er unødvendig dersom bare noen få biller eller larver opptrer. Når de er tallrike, må en finne fram til formeringsstedet og rengjøre godt slik at næringskilden fjernes. Infiserte matvarer kan varmebehandles og kastes (1). Larver og voksne dør ved 44 °C i 24 timer (3). Kjemisk bekjempelse er unødvendig.

Referanser

  1. Mallis A, Hedges SA, Moreland D. Handbook of pest control : the behaviour, life history, and control of household pests. 10 ed. USA: Mallis Handbook & Technical Training Company; 2011 2011.
  2. Anna Adámková MA, Jiří Mlček, Marie Borkovcová, Martina Bednářová, Lenka Kouřimská, Josef Skácel, Eva Vítová Welfare of the mealworm ( tenebrio molitor ) breeding with regard to nutrition value and food safety. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. 2017;11(1):460-5.
  3. Punzo F. Effects of temperature, moisture and thermal acclimation on the biology of Tenebrio molitor (Coleoptera: Tenebrionidae) Retrospective Theses and Dissertations. 1975.
  4. Nuno Ribeiro MA, and Rui Costa. A Review of the Scientific Literature for Optimal Conditions for Mass Rearing Tenebrio molitor (Coleoptera: Tenebrionidae). Journal of Entomological Science. 2018;53(4):434-54.
  5. Artsdatabanken. Norwegian Biodiversity Information Centre [Website]. Trondheim2019 [Available from: https://www.artsdatabanken.no/.
  6. ENTBAS. Folkehelseinstuttets database over innsendte dyr til analyse.
  7. Ravzanaadii N, Kim, S, Choi, WH, Hong, S., & Kim, N.J. Nutritional Value of Mealworm, Tenebrio molitor as Food Source. Int J Indust Entomol 2012;25(1):93-8.

Historikk

Skrevet av: Kristin Skarsfjord Edgar

22.04.2020: Artikkelen er oppdatert og referanser er tatt med.