Hopp til innhold

Ris- og kastanjebrun melbille

Publisert Oppdatert

Næringsmiddelsskadedyrene rismelbille (Tribolium confusum) og kastanjebrun melbille (Tribolium castaneum) er to små billearter i familien skyggebiller. De lever kun innendørs og forekommer ofte på korn- og melvarer i møller, bryggerier og næringsmiddelfabrikker, samt i husholdninger. Melvarene får en sterk karakteristisk lukt og gjør dem ubrukelig til mat. Billene er to av våre vanligste skadedyr i matvarer, og man kan finne dem over hele landet.

Rismelbille
Rismelbille. Kastanjebrun melbille er svært lik. FHI - Preben Ottesen

Næringsmiddelsskadedyrene rismelbille (Tribolium confusum) og kastanjebrun melbille (Tribolium castaneum) er to små billearter i familien skyggebiller. De lever kun innendørs og forekommer ofte på korn- og melvarer i møller, bryggerier og næringsmiddelfabrikker, samt i husholdninger. Melvarene får en sterk karakteristisk lukt og gjør dem ubrukelig til mat. Billene er to av våre vanligste skadedyr i matvarer, og man kan finne dem over hele landet.


Utseende

Antenne av rismelbille og kastanjebrun melbille
Antenne av rismelbille (t.v.) og kastanjebrun melbille (t.h.). FHI - Preben Ottesen

Rismelbille og kastanjebrun melbille er veldig like av utseende, livssyklus og levested. De voksne billene av begge arter har en lengde på 2,5-4 mm og fargen er rødbrun. De to billene kan være vanskelig å skille fra hverandre, men begge har karakteristiske kjennetegn på antennene. Rismelbillen har gradvis fortykkete antenner uten skarpt avgrenset kølle, mens kastanjebrun melbille har 3-leddet kølle ytterst på antennen.

Larvene er først hvite, senere gulbrune med brunt hode og har et par små, krumme horn på siste bakkroppsledd. Den nyklekte larven er ca. 1 mm, men siste stadium kan bli opptil 6 mm lange.

Livssyklus

En hunn legger i løpet av livet 350-500 egg. Eggene legges på næringsmidlene som billene lever i. De er hvite og klebrige når de legges og dekkes av et lag små partikler, for eksempel mel, slik at de er vanskelige å se. Utviklingstiden på eggene er ca. 9 dager i romtemperatur. Larven utvikler seg i næringskilden der de gjennomgår mellom 5 og 18 larvestadier før de forpupper seg.

Hos rismelbillen er utviklingstiden fra egget er lagt til voksen bille ca. 100 døgn ved 21 °C. Optimaltemperaturen er 28-33 ºC, mens ingen formering skjer under 18 ºC. Den kastanjebrune melbillen krever litt høyere temperatur for sin utvikling og er mer følsom for kulde enn rismelbillen. Utviklingstiden fra egget er lagt til voksen bille er ved 22 ºC 100 døgn. Optimaltemperaturen er 30-35 ºC og den klarer ikke å gjennomføre livssyklus ved en konstant temperatur under 20 ºC.

Begge artene kan formere seg gjennom hele året i oppvarmete bygninger. Det kan utvikles 3-5 generasjoner per år avhengig av blant annet temperatur, og ved gunstige forhold kan bestanden av biller øke til store mengder. De voksne billene har en levetid på opptil 3 år.

Levested

Rismelbille og kastanjebrun melbille er utbredt over det meste av verden og spres ved transport av matvarer. I Norge er klimaet for kjølig til at de kan overleve utendørs, men de er vanlige innendørs over hele landet.

I likhet med andre skyggebiller har begge artene en evne til å leve i tørre miljøer, slik som mel. Dette er pga. deres tykke, vanntette hud og velutviklede ekskresjonsorganer som tar vare på det meste av fuktigheten. Artene er vanlig i møller og siloer samt bakerier og private hjem der de er spesielt kjent for å ødelegge mel. Billene er også knyttet til andre matvarer som kornblandinger, nøtter, tørket frukt, krydder, erter, bønner, sjokolade og dyrefôr. For å utnytte kornpartikler, er billene avhengig av at frøkappen skades.

Den voksne kastanjebrune melbille kan fly korte distanser, men det har ikke blitt observert at rismelbillen kan fly, selv om den har liknende vinger.

Skadebilde

Det er ikke mengden næringsmidler billene spiser som utgjør den største skaden. Den største økonomiske betydningen er knyttet til at billene forurenser matvarene de oppholder seg i med ekskrementer, døde individer, larverester og annet avfall. Ved angrep blir melet grått, får en ubehagelig lukt og smak og mugner raskere enn vanlig. Dette gjør at varene blir ubrukelige som menneskeføde. Billene har en stor evne til å trenge seg inn i små sprekker, og kan spre seg hurtig på for eksempel et kolonivarelager.

Forebygging

Forebygging i virksomheter

Et av de beste tiltakene mot at eventuelle angrep utvikler seg er å holde temperaturen så lav som mulig i de lokaler eller lagre hvor næringsmidler oppbevares. Under 18 ºC kan hverken rismelbille eller kastanjebrun melbille formere seg. Videre er rengjøring av lagringsplasser for næringsmidler svært viktig. Matvarer kan oppbevares i tette beholdere. De bør lagres opp fra gulvet og ut fra vegger slik at man enkelt kan fjerne søl. Ødelagte sekker bør pakkes om eller kastes. Å sørge for hyppig rotering av lagrene gjør at skadedyr ikke kan gjennomføre mange livssykluser før de oppdages og fjernes.

På virksomheter hvor det er vedvarende angrep, eller hvor det er stor sannsynlighet for å få problemer med disse billene, er det viktig å etablere overvåkingsrutiner og gode rengjøringsrutiner. Feromonfeller kan være nyttige redskaper ved overvåkning. De kan gi informasjon om tilstedeværelse av billene, lokalisering av angrepet og utbruddets størrelse. Ved å bruke feromonfeller kan et utbrudd oppdages på et tidlig tidspunkt, slik at bekjempelsestiltak kan settes inn før problemet blir for stort.

Forebygging i husholdninger

I private husholdninger vil oppbevaring av mat-varer i tette beholdere, slik som glass eller solide plastikkbeholdere med lokk, virke forebyggende mot rismelbille og kastanjebrun melbille. Oppbevaring av matvarer i kjøleskap vil forhindre at billene kan formere seg, mens oppbevaring i en dypfryser vil ta livet av alle billene. Videre er ren-gjøring av lagringsplasser for næringsmidler viktig.  

Bekjempelse

Bekjempelse i virksomheter

Rismelbille og kastanjebrun melbille tåler ikke lave temperaturer, og dette kan man ofte utnytte på varelagre. Alle utviklingsstadier dør i løpet av en måned ved 2 ºC og i løpet av et døgn ved -8 ºC. Gjennomvarming av angrepne varer i en time ved 55 ºC vil også være en effektiv løsning. Det er viktig at alle angrepne varer blir funnet og at de blir enten kastet eller behandlet. Deretter bør det foretas en grundig rengjøring av lokalet eller lageret med en støvsuger.

Fordi kjemiske bekjempelsesmidler også er giftige for mennesker, finnes det få insektsmidler som kan brukes mot rismelbille og kastanjebrun melbille i virksomheter. Skulle det være absolutt nødvendig, og hvor verken forebyggende tiltak eller bekjempelse metodene nevnt tidligere har virket, kan det være aktuelt med kjemisk behandling i form av gassing. Dette kan kun utføres av profesjonelle skadedyrbekjempere som har særskilt godkjenning, såkalt SoX-godkjenning.

Bekjempelse i husholdninger

Får man rismelbille eller kastanjebrun melbille inn i private boliger, bør man undersøke alle matvarer som kan være infiserte. Disse matvarene bør fryses/varmebehandles eller kastes. Et døgn i fryseren ved -18 ºC eller 1 times gjennomvarming til 55 ºC er nok til å ta livet av egg, larver og voksne. Infiserte skap og skuffer bør støvsuges grundig og gjentatte ganger over en periode slik at ikke omstreifende biller kan starte et nytt angrep. Etter støvsuging bør støvsugerposen kastes eller fryses. Framover bør man holde risikoutsatte matvarer i tette beholdere eller i kjøleskap. Det anbefales ikke å bruke insektmidler i privathusholdninger for å bekjempe rismelbille eller kastanjebrun melbille. Insektmidler er giftige også for mennesker og bør derfor ikke brukes i nærheten av matvarer.