Hopp til innhold

Mais- og rissnutebille

Publisert Oppdatert

Rissnutebille (Sitophilus oryzae) og maissnutebille (Sitophilus zeamais) er billearter i snutebillefamilien Curculionidae. Artene er 2–3,5 mm lange, brunsvarte og med fire røde, ofte utydelige flekker på dekkvingene. De ligner i utseende og levevis på kornsnutebillen, men går helst i lagret ris, mais, pasta eller ulike frø. Billene finnes over hele verden, særlig i tropene der de er alvorlige skadedyr. De innføres ofte med matvarer til Norge, men vil bare kunne formere seg videre hvis disse lagres meget varmt.

Rissnutebille
Rissnutebille. Både rissnutebille og maissnutebille har som andre snutebiller, en lang, krum snute med munndeler i enden. Begge artene er mellom 2 og 3,5 mm lange, er brunsvarte og har to rødlige flekker på hver dekkvinge. Foto: Colourbox.com

Rissnutebille (Sitophilus oryzae) og maissnutebille (Sitophilus zeamais) er billearter i snutebillefamilien Curculionidae. Artene er 2–3,5 mm lange, brunsvarte og med fire røde, ofte utydelige flekker på dekkvingene. De ligner i utseende og levevis på kornsnutebillen, men går helst i lagret ris, mais, pasta eller ulike frø. Billene finnes over hele verden, særlig i tropene der de er alvorlige skadedyr. De innføres ofte med matvarer til Norge, men vil bare kunne formere seg videre hvis disse lagres meget varmt.


Utseende

Ris- og maissnutebille
Runde fordypninger på forbrystet hos begge arter, men fordypningene er jevnt fordelt hos maissnutebillen (høyre), mens rissnutebillen (venstre) har en smal, glatt linje langs midtpartiet. Foto: Wikipedia

Rissnutebille og maissnutebille er som andre snutebiller lett gjenkjennelig ved at munndelene sitter i enden av en lang, krum snute. Begge artene er mellom 2 og 3,5 mm lange, er brunsvarte og har to rødlige flekker på hver dekkvinge. Forbrystet har runde fordypninger hos begge arter, men hos maissnutebillen er det en smal, glatt linje langs midten av oversiden. Begge har flyvevinger og er gode flyvere. Larvene er kremhvite med brunsvart hode.

Livssyklus

Billene går gjennom fire stadier i sin livssyklus; egg, larve, puppe og voksen. De utvikler seg i ris, korn og frø, men også noen ganger i pasta. Når hunnen legger egg, gnager hun et hull i kornet og legger egget inni dette med eggleggingsrøret. Hullet tettes igjen av et sekret av samme farge som kornet. Hunnen legger 2-6 egg per dag, og opptil 300-400 egg i løpet av sin levetid på 3-6 måneder. Ved en temperatur på 15,6 °C til 18,4 °C trenger egget 3 dager på å klekke. Normalt klekker bare halvparten av eggene. Hunnen kan legge egg hele året, men er egglegging er temperaturavhengig. Larvene som klekker fra egget begynner straks å spise seg innover i kornet. I små korn utvikles bare en larve, i store korn to og i maiskorn 3-4 larver. Larven går gjennom 3 hudskifter før den forpupper seg. Den nyklekte voksne billen blir inne i kornet i 3-4 dager for at huden skal herdes før den kryper ut. Under gunstige forhold er utviklingstiden fra egg til voksen ca. en måned. Ved 18 °C tar utviklingen ca. 100 døgn.

Begge artene reagerer på forstyrrelsen ved å legge seg som døde med antenner og bein foldet sammen. Dette gjør at de er lette å overse som rusk på gulvet og at de lett kan siktes fra kornet med høvelig sikt eller ristes ned i bunnen av en korntransport.

Levested

De stammer mest sannsynlig fra India og spredt derfra med mennesker over hele verden. De angriper ikke alle mulige mel- og grynprodukter, men kun ulike slag av ris, korn og frø, samt pasta.

Skadebilde

Rissnutebillen og maissnutebillen kan være alvorlige skadedyr på korn, men da spesielt i tropene. De innføres ofte med matvarer til Norge, og de kan dukke opp på varelager eller i kjøkken-skap. Utviklingsstedet er ofte i en pakke med ris eller fuglefrø. Det kan være vanskelig å oppdage en tidlig infestasjon fordi larvene lever på innsiden av kornet.

Forebygging og bekjempelse

Ved å oppbevare korn- og frøprodukter i tette beholdere og/eller så kjølig som mulig kan man forebygge angrep av maissnutebille og rissnutebille. Billene vil ikke overleve på lagre i Norge hvis temperaturen blir lavere enn 10 °C.

Finner man billene på kjøkken eller varelager, bør man finne utviklingsstedet og fjerne infiserte matvarer. Skap og hyller bør støvsuges og rengjøres grundig. Biller som vandrer omkring kan støvsuges opp. Infiserte matvarer kan fryses. Alle stadier dør i en dypfryser ved -18 °C i et par døgn. Temperaturen og fuktigheten på lagre bør være så lav som mulig. Billene krever en luftfuktighet på over 60 % for å kunne utvikle seg, eller 12-16 % vann i kornet.

Insektsmidler er ikke anbefalt å bruke for kontroll av maissnutebille og rissnutebille. Insektmidler er giftige også for mennesker og bør derfor ikke brukes i nærheten av matvarer.