Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Bønnefrøbille»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Bønnefrøbille

Bønnefrøbille

Bønnefrøbiller (Acanthoscelides obtectus) kommer jevnlig til Norge med lagrede bønner, erter eller linser. De kan gjøre stor skade på denne typen matvarer. Billene kan bevege seg langt unna matkilden slik at flere steder gjerne må undersøkes for å finne kilden til dyrene. Den enkleste formen for behandling er å kaste infiserte varer og plassere ikke angrepne varer i tette, solide beholdere. Kuldebehandling av infiserte varer ved -18 °C i to døgn vil drepe billa.

Bønnefrøbille
Bønnefrøbille. FHI - Kristine Stangeland

Bønnefrøbiller (Acanthoscelides obtectus) kommer jevnlig til Norge med lagrede bønner, erter eller linser. De kan gjøre stor skade på denne typen matvarer. Billene kan bevege seg langt unna matkilden slik at flere steder gjerne må undersøkes for å finne kilden til dyrene. Den enkleste formen for behandling er å kaste infiserte varer og plassere ikke angrepne varer i tette, solide beholdere. Kuldebehandling av infiserte varer ved -18 °C i to døgn vil drepe billa.


Innhold på denne siden

Utseende

Bønnefrøbilla er 3 – 4 mm lang. Kroppen er gråbrun med mørke og lyse flekker. Antennene og beina er rødlige. Kroppen smalner gradvis fra bakkroppen helt fram til det smale hodet.

Biologi

Bønnefrøbilla, som tilhører familien frøbiller (Bruchiidae), var opprinnelig en tropisk art fra Sør-Amerika, men den har nå en global utbredelse på grunn av spredning med matvarer. Fra tid til annen kommer arten til Norge med importerte varer, særlig brune bønner, og det er rapportert funn fra alle deler av landet. Voksne individer er gode flygere.

Billa regnes som en av de verste skadegjørere på lagrede bønner, men den kan også angripe tørkede erter og linser. Arten angriper ikke korn, kornblandinger eller andre lagrede produkter.

Bønnefrøbille
Hull etter voksne bønnefrøbiller som har gnagd seg ut av bønnene. FHI - Reidar Mehl

Hunnen legger opptil 85 hvite egg direkte på næringskilden ute på åkeren eller i lageret der denne lagres. Når larvene klekkes, gnager de seg inn i ei bønne og lever der fram til de blir voksne. Flere larver kan holde til i samme bønne og uthule denne helt. Når ei ferdig utviklet bille gnager seg ut, lager den et tydelig hull. Voksne individer spiser ikke av bønnene.

Bønnefrøbiller kan øke stort i antall på relativt kort tid. Optimale temperaturer for larvenes utvikling er 27-31 °C. Utviklingen vil stanse dersom det blir kjøligere enn 12 °C.

Forebygging og bekjempelse

Det er viktig å identifisere stedet der larvene oppholder seg og uskadeliggjøre dette. Siden de voksne individene er gode flygere samt at de vandrer mye omkring, kan billene påtreffes langt fra stedet der larvene lever. Det enkleste er å kaste den infiserte posen med bønner eller lignende og støvsuge grundig rundt området. Dersom angrepet er begrenset og man ønsker å redde matvarene, kan disse legges i dypfryser et par døgn. Plassering av matvarer i tette, solide beholdere vil beskytte uinfiserte varer mot bønnefrøbiller og andre mulige skadedyr. Slik oppbevaring vil også forhindre spredning fra eventuelt infiserte varer man får i hus. Lagring av mindre eller større mengder av bønner o.l. ved under 12 °C vil hindre angrep å utvikle seg.

Dersom det oppdages angrep av bønnefrøbille på større varepartier på lager, bør hele beholdningen gjennomgås grundig for å fastslå omfanget av skadene. De mistenkt angrepne delene bør kasseres eller kuldebehandles i to døgn. Ved kuldebehandling må temperaturen i hele partiet være -18 °C eller lavere. Varmebehandling med temperaturer på mellom 55 og 60 °C kan også benyttes.  Avhengig av varepartiets størrelse vil en slik behandling måtte vare fra to timer til over et døgn.. For behandling av meget store varepartier, kan gassing være et alternativ. Slik behandling kan kun utføres av personer som har spesiell gassingsgodkjenning fra Folkehelseinstituttet.

Historikk

07.09.2021: Artikkelen er gjennomgått. Ingen endringer.