Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «6. Iverksetting av tiltak»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • 6. Iverksetting av tiltak

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Trinn 6. Iverksetting av tiltak

Publisert Oppdatert

Tiltakene som er besluttet i trinn 5 iverksettes gjennom anbefalinger, regler, pålegg eller med lokal forskrift.

Tiltakene som er besluttet i trinn 5 iverksettes gjennom anbefalinger, regler, pålegg eller med lokal forskrift.


Formål

Utbruddet skal håndteres gjennom god iverksettelse av de tiltakene man har bestemt å innføre.

Ansvar

Kommunen har ansvar for å iverksette tiltak, jf. smittevernloven § 7-1, etter råd fra kommunelegen, jf. § 7-2, også om det er tiltak pålagt etter smittevernloven § 4-1. (Kommunelegen kan ved hast selv gjøre vedtak etter smittevernloven § 4-1, se bestemmelsens femte ledd.) Kommunelegen har en viktig rolle ved rådgivning til dem tiltakene angår.

Den som har satt i verk tiltaket, skal straks oppheve vedtaket eller begrense omfanget av det når tiltaket ikke lenger er nødvendig. Er flere nabokommuner rammet, vil FHI gi råd om tiltak og samordne tiltak, jf. smittevernloven § 7-9 og MSIS-forskriften § 3-3.

Når det er avgjørende å få satt tiltak i verk raskt for å motvirke overføring av sykdommen, kan Helsedirektoratet etter å ha innhentet kunnskap fra Folkehelseinstituttet anbefale at regjeringen treffer vedtak etter smittevernloven § 4-1 for hele landet eller for deler av landet. Normalt vil regjeringen gjøre vedtakene når det er behov for rask samordning mellom flere kommuner om tiltak på risikonivå 4 eller 5.

Arbeidet

Tiltakene som er besluttet i trinn 5 over iverksettes gjennom anbefalinger, regler i virksomheten, pålegg med hjemmel i smittevernloven § 4-1 eller med lokal forskrift hjemlet i smittevernloven § 4-1 med sikte på å bringe utbruddet under kontroll.

Kommuner må sørge for kapasitet til god gjennomføring. Dersom tiltak er iverksatt gjennom pålegg eller lokal forskrift, må dette utformes og kunngjøres på riktig måte. Departementet har i rundskriv I-7/2020[1] gitt god bakgrunn og eksempler på forskriftstekster.  Kommunens eller fylkesmannens jurister kan gi ytterligere veiledning.

Tiltaket kan iverksettes gjennom et pålegg etter smittevernloven § 4-1, vedtatt av kommunestyret (eller den som har fått delegert myndigheten) dersom tiltaket er rettet mot en bestemt krets av virksomheter, for eksempel alle serveringssteder i kommunen.

Tiltaket må iverksettes gjennom lokal forskrift hjemlet i smittevernloven § 4-1 bare hvis det dreier seg om plikter for et ubestemt antall personer eller private rettssubjekter, jf. Justisdepartementets veileder[2] og forvaltningsloven.

For at et smitteverntiltak skal virke etter sin hensikt, bør det utformes slik at det er enkelt å etterleve og å håndheve. Det innebærer blant annet at det i vedtak eller forskrift må fremgå klart hvilke handlinger som rammes, og hvordan tiltaket relaterer seg til nasjonale regler i covid-19-forskriften.

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt nærmere veiledning om lokale karantenetiltak og innreiserestriksjoner, jf. rundskriv I-4/2020[3], generelt om tolkning av lovverket, jf. rundskriv I-5/2020[4] og om kommunale smitteverntiltak som forbyr eller begrenser sosial omgang, jf. rundskriv I-7/2020[5]

Etter covid-19-forskriften § 12c skal et generelt stengingsvedtak for barnehager eller undervisningsinstitusjoner godkjennes av Helsedirektoratet, jf. også rundskriv I-5/2020. Kontakt .

Historikk

18.12.2020: Endringer/oppdateringer.

06.10.2020: Teksten om de ti trinnene i oppdaging, vurdering og håndtering av utbrudd er fordelt på ti kapitler i stedet for ett langt kapittel. Trinn 6-teksten oppdatert med midnre endringer.