Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Standardisert opplæring og sertifisering av koordinatorer og observatører»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Standardisert opplæring og sertifisering av koordinatorer og observatører

Standardisert opplæring og sertifisering av koordinatorer og observatører i NOST

For å sikre data av god kvalitet tilbys standardisert opplæring og sertifisering for koordinatorer og observatører.

For å sikre data av god kvalitet tilbys standardisert opplæring og sertifisering for koordinatorer og observatører.


Innhold på denne siden

For at observasjon og tilbakemelding skal være et effektivt kvalitetsforbedringsverktøy må dataene være av god kvalitet. Valide data krever at observatøren er godt kjent med det faglige grunnlaget slik at vurderingene som gjøres under observasjonen er korrekt, og med det elektroniske verktøyet slik at observasjonene registreres på riktig måte.

Fire moduler, ulike krav til opplæring

De fire modulene i NOST stiller ulike krav til observatøren. Felles for alle er at observatøren må være godt kjent med alle funksjoner i den tekniske løsningen, både hvordan registreringen gjennomføres under observasjon og hvordan data sendes videre til koordinator.  

Modulen 4 indikasjoner (modul 1) bygger på modellen om håndhygiene, og stiller størst krav til kompetanse. Korrekt bruk krever at observatøren kan modellen om håndhygiene til "fingerspissen", og også er kjent med alle forhold som er tatt inn i nasjonal mal for observasjon. Se under for krav om standardisert opplæring for observatører som registrerer data til innrapporteringen til nasjonal databank. 

Modulen ringer, klokker og negler (modul 3) er den modulen som er enklest i bruk. Her er det ikke behov for faglig vurderinger i situasjonen utover å registrer om helsepersonell faktisk bærer håndsmykker eller har påsatte negler/shellac eller lange negler. 

De to siste modulene, hansker og personlig beskyttelsesutstyr, er bygget opp rundt de nasjonale anbefalingene for bruk av hansker (modul 2) og personlig beskyttelsesutstyr (modul 4). For å få gode data er det viktig at observatøren har god faglig forståelse og er godt kjent med de nasjonale og lokale retningslinjene for bruk. Det er per i dag ikke standarder som beskriver innrapportering av data fra disse modulene og derfor ikke krav til standardisert opplæring. Det er koordinators ansvar å tilse at observatøren har tilstrekkelig kunnskap til å bruke modulen på en hensiktsmessig måte. 

Krav til standardisert opplæring for koordinatorer

Koordinator har det overordnede ansvaret for å koordinere observasjonsarbeidet ved egen enhet. Koordinator vil fungere som en "superbruker" og må ha god kjennskap til alle deler av NOST som tas i bruk ved enheten, både observasjonsgrensesnittet og administratorgrensesnittet.

For å sikre riktig bruk er det krav om at alle koordinatorer skal være sertifisert. Dette oppnås ved gjennomføring av todagers "train the trainer" kurs i regi av FHI og Nasjonal arbeidsgruppe for håndhygiene. Det arrangeres både fysiske - og nettbaserte kurs. Erfaringsvis gir fysisk deltagelse best læringsutbytte. Første dag er det teoretisk opplæring i modellen for håndhygiene og den tekniske løsningen, samt trening ved bruk av filmer. Andre dagen er det praktisk trening med to nettbaserte møter. 

For å opprettholde sertifiseringen må koordinator gjennomføre minst 100 observasjoner per år som innrapporteres den nasjonale databanken.

Fire indikasjoner - krav til standardisert opplæring for observatører

Data som sendes den nasjonale databanken skal være registrert av observatører som har gjennomgått standardisert opplæring. 

Opplæringen kan skje ved deltagelse ved "train the trainer" kurs arrangert av FHI/Nasjonal arbeidsgruppe for håndhygiene (samme kurs som koordinatorer). Koordinatorer kan gjennomføre opplæring av observatører ved egen enhet, men bør selv ha gjennomført minst 100 observatører før rollen som kursleder (gjelder modulen 4 indikasjoner). Lokalt arrangerte kurs skal ha samme omfang som de nasjonale kursene, og være basert på mal for standardisert opplæring. Les mer om koordinator rolle i kapittelet om administratorgrensesnittet.

Kurs 2023

Det ble gjennomført "train the trainer" kurs i alle fire helseregioner høsten 2022.

Det vil gjennomføres nye "train the trainer" kurs for sertifisering av koordinatorer og observatører våren 2023, og også kurs i modulen Smykker, klokker og negler. 

Les mer i artikkelen om Kurs og webmøter.