Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Kurs og webmøter»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Kurs og webmøter


Åpne webmøter for koordinatorer og observatører

Møtene er ment som en felles plattform for erfaringsutveksling/spørsmål mellom koordinatorer, observatører og Nasjonal arbeidsgruppe for håndhygiene/FHI admin. Spørsmål kan sendes i forkant til nost@fhi.no, eller de kan stilles direkte i møtet.  Møtene holdes innledningsvis på Teams. Vi vurdere fortløpende behovet for andre tekniske løsninger/møteformer. 

Møter våren 2023: 

Det er ikke behov for påmelding.

Kurs i modulen Smykker, klokker og negler

Kurset er primært rettet mot primærhelsetjenesten for enheter som ikke har ansatte som har gjennomgått standardisert opplæring i løsningen 4 indikasjoner, men som ønsker å ta løsningen i bruk for å kartlegge bruk av håndsmykker. Kurset er tredelt, det gis en innføring i modulen Smykker, klokker og negleradministratorgrensesnittet, samt informasjon om markeringen av håndhygienedagen 5. mai. Kurset gir ikke sertifisering for innrapportering av data om etterlevelse av håndhygiene (4-indikasjoner). Se under for standardiserte kurs for observasjon av håndhygiene. 

Det er ikke behov for påmelding.

Sertifiseringskurs for koordinatorer og observatører (4 Indikasjoner)

For å kunne fungere som koordinator og for å kunne gjennomføre observasjoner som innrapporteres til den nasjonale databanken må koordinatorer og observatører ha gjennomført standardisert opplæring i observasjon av håndhygiene. Det ble gjennomført kurs i alle fire helseregioner høsten 2022.

Kurs i Oslo 28. februar - 1. mars 2023 (mulighet for deltagelse via Teams) 

Det arrangeres  to-dagers standardisert opplæringskurs 28. februar - 1. mars 2023. Første dag av kurset er det teoretisk opplæring og øving ved bruk av filmer. Det anbefales å delta fysisk denne dagen (i Folkehelseinstituttets lokaler i Lovisenberggata 8, Oslo), men nettbasert deltagelse er også mulig. Andre kursdag er det praktisk trening på egen arbeidsplass, samt to webbaserte møter. Kursdeltagerne må da i forkant ha på plass planer og avtaler for observasjon ved eget sykehus. Det anbefales å observere sammen med en annen kursdeltager denne dagen, om mulig. 

  • Første dag: 28. februar, 0900 - 1530 (Lovisenberggata 8 eller via Teams)
  • Andre dag: 1. mars, 0800-1230 (praktisk øving på egen arbeidsplass, Teamsmøte 0900-0915 og 1100-1230)
  • Oppfølgingsmøte: 23. mars, 0900-1000 (Teams)

Påmelding: per mail til nost@fhi.no.

Merk emnefeltet:  Påmelding kurs 28.2 - 01.3.2023

Kurset er gratis. Lunsj kan medbringes eller kjøpes i kantinen på stedet. 

Kurs over Teams 20.-21. mars 2023

Det arrangeres  også to-dagers standardisert opplæringskurs 20.-21. mars 2023. Første dag av kurset er det teoretisk opplæring og øving ved bruk av filmer.  Andre kursdag er det praktisk trening på egen arbeidsplass, samt to webbaserte møter. Kursdeltagerne må da i forkant ha på plass planer og avtaler for observasjon ved eget sykehus. Det anbefales å observere sammen med en annen kursdeltager denne dagen, om mulig. 

  • Første dag: 20. mars 0900 - 1530 (Teams)
  • Andre dag: 21. mars, 0800-1230 (praktisk øving på egen arbeidsplass, Teamsmøte 0900-0915 og 1100-1230)
  • Oppfølgingsmøte: 12. april, 0900-1000 (Teams)

Påmelding: per mail til nost@fhi.no.

Merk emnefeltet:  Påmelding kurs 20.-21. mars 2023