Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Overvekt og fedme blant voksne (indikator 14)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Overvekt og fedme blant voksne (indikator 14)

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Overvekt og fedme blant voksne (indikator 14)

Publisert

Indikatoren beskriver følgende: Andel som har overvekt og fedme blant voksne i alder 18 år og eldre.

Indikatoren beskriver følgende: Andel som har overvekt og fedme blant voksne i alder 18 år og eldre.


Denne indikatoren er en del av mål (7): Stanse økningen av diabetes og fedme.

For å vite hvor mange som har overvekt og fedme må man gjøre målinger av høyde og vekt i den generelle befolkningen. Dette gjøres i helseundersøkelsene i Tromsø og Nord Trøndelag. Kroppsmasseindeks brukes som mål på overvekt og fedme og er definert som vekt /høyde2. Grensen for overvekt er ved kroppsmasseindeks over eller lik 25 kg/m2. Grensen for fedme er ved kroppsmasseindeks over eller lik 30 kg/m2

Resultater

Andelen voksne som har overvekt og fedme har økt i perioden fra midten av 1980-tallet og fram til 2016. Dette forklares ved at andelen som har fedme har økt, mens andelen som har overvekt synes å være mer stabil. Dette viser høyde- og vektmålinger av befolkningen i Tromsø og Nord Trøndelag. 

Diagram

Figur 1Andel menn 40 – 79 år med overvekt og fedme i Tromsø, i prosent, aldersstandardisert. Overvekt er definert som kroppsmasseindeks over eller lik 25 kg/m2. Fedme er definert som kroppsmasseindeks over eller lik 30 kg/m2. Kilde: Tromsøundersøkelsen. Se Tabell 1 nederst. 

Diagram

 Figur 2Andel kvinner 40 -79 år med overvekt og fedme i Tromsø, i prosent, aldersstandardisert. Overvekt er definert som kroppsmasseindeks over eller lik 25 kg/m2. Fedme er definert som kroppsmasseindeks over eller lik 30 kg/m2. Kilde: Tromsøundersøkelsen. Se Tabell 2 nederst. 

Diagram

Figur 3Andel menn 20 år og eldre med overvekt og fedme i Nord Trøndelag, i prosent, aldersstandardisert. Overvekt er definert som kroppsmasseindeks over eller lik 25 kg/m2. Fedme er definert som kroppsmasseindeks over eller lik 30 kg/m2. Kilde: Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT). Se Tabell 3 nederst. 

Diagram

Figur 4Andel kvinner20 år og eldre med overvekt og fedme i Nord Trøndelag, i prosent, aldersstandardisert. Overvekt er definert som kroppsmasseindeks over eller lik 25 kg/m2. Fedme er definert som kroppsmasseindeks over eller lik 30 kg/m2. Kilde: Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT). Se Tabell 4 nederst. 

Datakilder

Datakilder for denne indikatoren er Tromsøundersøkelsen og HUNT.

Nedenfor følger beskrivelse og definisjoner.

Datakilde: Tromsøundersøkelsen

Beskrivelse  

Tromsøundersøkelsen startet i 1974 og består av gjentatte helseundersøkelser av befolkningen i Tromsø kommune. De to siste undersøkelsene er spesielt aktuelle for den perioden som WHO ønsker at det skal rapporteres fra; 2010-2025. Tromsøundersøkelsen 6 (2007-2008) omfattet nær 13 000 voksne i alder 30-87 år og hadde en oppmøteandel på 63 %. Tromsøundersøkelsen 7 (2015-16) omfattet over 21 000 voksne fra 40 år og oppover og hadde en oppmøteandel på 65 %.

Måltall 

  • Andel som har overvekt innen 10 års aldersgrupper, for menn og for kvinner, i prosent.
  • Andel som har fedme innen 10 års aldersgrupper, for menn og for kvinner, i prosent. 

Overvekt er definert som kroppsmasseindeks over eller lik 25 kg/m2. Fedme er definert som kroppsmasseindeks over eller lik 30 kg/m2. Kroppsmasseindeks er definert som:

vekt oppgitt i kilo / (høyde oppgitt i meter)2

Tallene er standardisert til alderssammensetningen i den norske befolkningen per 1 januar 2000. 

Tolkning og feilkilder 

Andelen som møter opp til helseundersøkelser har gradvis gått ned over tid. I figurene og tabellene vi presenterer er det ikke gjort beregninger av hva endringer i oppmøteandel eventuelt kan bety. 

Datakilde: Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT)

Beskrivelse  

Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT) startet opp med HUNT1 i 1984-86 og består av gjentatte helseundersøkelser av befolkningen i Nord Trøndelag fylke. De to siste undersøkelsene er spesielt aktuelle for den perioden som WHO ønsker at det skal rapporteres fra; 2010-2025. HUNT2 (1995-97) omfattet over 65 000 i alderen 20 år og eldre og hadde en oppmøteandel på 70%. HUNT3 (2006-08) omfattet nær 51 000 i alderen 20 år og oppover, og hadde en oppmøteandel på 54%. HUNT 4 gjennomføres i perioden 2017-2019 og vil bidra med nye tall.

Måltall 

  • Andel personer 20 år og eldre som har overvekt, for menn og for kvinner, i prosent.
  • Andel personer 20 år og eldre som har fedme, for menn og for kvinner, i prosent. 

Overvekt er definert som kroppsmasseindeks over eller lik 25 kg/m2. Fedme er definert som kroppsmasseindeks over eller lik 30 kg/m2. Kroppsmasseindeks er beregnet ut fra:
vekt oppgitt i kilo / (høyde oppgitt i meter)2. 

Tallene er standardisert til alderssammensetningen i den norske befolkningen per 1 januar 2000. 

Tolkning og feilkilder 

Andelen som møter opp til helseundersøkelser har gradvis gått ned over tid. I figurene og tabellene vi presenterer er det ikke gjort beregninger av hva endringer i oppmøteandel eventuelt kan bety. 

Tabeller til figurene

Tabell 1: Andel menn 40 – 79 år med overvekt og fedme i Tromsø, i prosent, aldersstandardisert

 

2007-08

2015-16

Overvekt

51,2

50,8

Fedme

20,2

25,5

Overvekt og fedme

71,4

76,3

Tabell 1Andel menn 40 – 79 år med overvekt og fedme i Tromsø, i prosent, aldersstandardisert. Overvekt er definert som kroppsmasseindeks over eller lik 25 kg/m2. Fedme er definert som kroppsmasseindeks over eller lik 30 kg/m2. Kilde: Tromsøundersøkelsen.  

Tabell 2: Andel kvinner 40 -79 år med overvekt og fedme i Tromsø, i prosent, aldersstandardisert

 

2007-08

2015-16

Overvekt

38,0

37,0

Fedme

19,5

23,0

Overvekt og fedme

57,5

60,0

Tabell 2Andel kvinner 40 – 79 år med overvekt og fedme i Tromsø, i prosent, aldersstandardisert. Overvekt er definert som kroppsmasseindeks over eller lik 25 kg/m2. Fedme er definert som kroppsmasseindeks over eller lik 30 kg/m2. Kilde: Tromsøundersøkelsen.  

Tabell 3: Andel menn 20 år og eldre med overvekt og fedme i Nord Trøndelag, i prosent, aldersstandardisert.

 

1984-86

1995-97

2006-08

Overvekt

41,4

49,5

49,9

Fedme

7,5

13,8

21,1

Overvekt og fedme

48,9

63,3

71,0

Tabell 3Andel menn 20 år og eldre med overvekt og fedme i Nord-Trøndelag, i prosent, aldersstandardisert. Overvekt er definert som kroppsmasseindeks over eller lik 25 kg/m2. Fedme er definert som kroppsmasseindeks over eller lik 30 kg/m2. Kilde: Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). 

Tabell 4: Andel kvinner 20 år og eldre med overvekt og fedme i Nord Trøndelag, i prosent, aldersstandardisert.

 

1984-86

1995-97

2006-08

Overvekt

29,0

36,3

35,7

Fedme

12,5

17,7

22,0

Overvekt og fedme

41,5

54,0

57,7

Tabell 4Andel kvinner 20 år og eldre med overvekt og fedme i Nord-Trøndelag, i prosent, aldersstandardisert. Overvekt er definert som kroppsmasseindeks over eller lik 25 kg/m2. Fedme er definert som kroppsmasseindeks over eller lik 30 kg/m2. Kilde: Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT).

Global indikatordefinisjon

WHO sin definisjon av indikatoren

Indicator 14. Age-standardized prevalence of overweight and obesity among persons aged 18+ years. 

Forfattere og kontakt

Teksten er utarbeidet av Avdeling for ikke-smittsomme sykdommer, Folkehelseinstituttet i samarbeid med Tromsøundersøkelsen ved Universitetet i Tromsø, Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT) ved Norges teknisk naturvitenskapelige universitet (NTNU).